Entries by Nasza Rola

Zmianowanie a występowanie chorób grzybowych w pszenicy

Wraz ze wzrostem udziału zbóż w strukturze zasiewów następuje spadek ich plonów, większy w przypadku gatunków bardziej wrażliwych na niekorzystne następstwo roślin. Pośród zbóż największymi wymaganiami w stosunku do stanowiska w zmianowaniu wyróżnia się pszenica ozima. Uprawa po przedplonach kłosowych powoduje znaczne obniżki plonu ziarna, sięgające 20-30 %. W Polsce, pszenica wśród zbóż zajmuje największy […]

Ziemniaki nie lubią konkurencji chwastów

Ziemniak jest jedną z bardziej wrażliwych na agrofagi roślin uprawnych, przez to wymaga odpowiednio dobranej ochrony. Ze względu na powolny wzrost w początkowym okresie wegetacji i system uprawy w szerokiej rozstawie rzędów, ziemniak jest szczególnie narażony na konkurencyjne oddziaływanie chwastów już od chwili posadzenia aż do momentu dojrzewania jagód. Czas od posadzenia bulw do wschodów […]

Zapobieganie wyleganiu

Założeniem każdego producenta jest uzyskanie wysokiego i o dobrej jakości plonu. W uprawie roślin zbożowych poważny problem stanowi wyleganie. Powoduje ono straty ilościowe i jakościowe w plonie ziarna, utrudnia mechaniczny zbiór a jednocześnie wpływa na wzrost kosztów z nim związanych. Wielkość strat zależy od stopnia wylegania i terminu jego wystąpienia. Jeśli ma ono miejsce przed […]

Szkodniki rzepaku – który jest najgroźniejszy?

Jednym z elementów prawidłowo prowadzonej uprawy rzepaku ozimego jest ochrona przed owadami szkodliwymi. Zarówno w ciągu jesiennego jak i wiosennego rozwoju plantacje rzepaku atakowane są przez kilkanaście gatunków szkodników, które mogą powodować znaczne straty w plonie, a niekiedy być przyczyną całkowitego zniszczenia plantacji. Wśród ważniejszych szkodników jesiennych rzepaku ozimego należy wymienić: pchełki ziemne i pchełkę […]

Ochrona kukurydzy przed fuzariozami i chorobami liści

Plantacje kukurydzy w Polsce może porażać około 400 patogenów, wśród których dominują grzyby chorobotwórcze. Są one wszechobecne w przyrodzie, a zimują w postaci zarodników przetrwalnikowych, głównie w glebie oraz na porażonych resztkach pożniwnych kukurydzy. Niektóre gatunki (zwłaszcza Fusarium spp.) mogą zimować również na resztkach m.in. pszenicy, w chwastach np. na szczawiku żółtym (rdza kukurydzy), a […]

Nawożenie azotem a choroby grzybowe

Plantatorzy, aby uzyskiwać wysokie plony zbóż, stosują wysokie nawożenie azotowe. W ten sposób uzyskują zbyt gęste łany, które wylegają. W takich warunkach chętnie goszczą choroby grzybowe. Rośliny w pierwszej kolejności korzystają z azotu zawartego w glebie, ale brakującą część należy im dostarczyć w postaci nawozów mineralnych. Trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć, ponieważ nawożenie azotem może […]

Chwasty wieloletnie na plantacji kukurydzy – biologia i zwalczanie

Duże wysycenie płodozmianów kukurydzy zbożami oraz uprawa jej w monokulturze, wymuszone koniunkturą na rynku rolnym, wpływają na łatwe różnicowanie się składu gatunkowego w zbiorowiskach chwastów. Potwierdzeniem tej sytuacji jest pojawianie się nietypowych gatunków takich jak: przytulia czepna czy blekot pospolity, a także wzrost nasilenia gatunkami wieloletnimi jak perz właściwy, skrzyp polny czy ostrożen polny. Dodatkowo […]

Strefa Inspiracji KOWR zaprasza do Poznania

W dniach 8–10 maja br. odbędzie się coroczne wydarzenie Polagra Food, podczas którego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do międzyresortowego stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na części KOWR powstanie Strefa Inspiracji, której zakres tematyczny będzie obejmował praktyczne wiadomości o tym jak budować markę i sprzedaż produktów spożywczych z wykorzystaniem różnych kanałów dystrybucji, a także […]

RUSZYŁY INWESTYCJE FEERUM W TANZANII

Firma FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce działający także na rynkach eksportowych, rozpoczęła inwestycje w Tanzanii. 21 kwietnia w obecności premiera, ministra i wiceminister rolnictwa Tanzanii oraz przedstawiciela Światowego Programu Żywnościowego nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego na placu budowy w Dodomie. Polska spółka wybuduje łącznie pięć kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz […]

Teldor 500 SC

Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. – Teldor 500 SC firmy Bayer, przeznaczony do ochrony roślin jagodowych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi, uzyskał rozszerzenie stosowania. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydaną w kwietniu, Teldor 500 SC może być stosowany do ochrony przed szarą pleśnią dodatkowych gatunków roślin jagodowych. Są to: jeżyna, malinojeżyna, porzeczka: […]

JAKIE FUNGICYDY W RZEPAKU OZIMYM NA WIOSNĘ?

dr inż. Tomasz R. Sekutowski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław Początek ruszenia wegetacji rzepaku ozimego to najlepszy okres na lustrację plantacji pod kątem przezimowania oraz jej zdrowotności. Zastosowanie fungicydów właśnie w tym okresie, istotnie ogranicza rozwój chorób grzybowych […]

„Oxytree – jedno drzewo, wiele korzyści” – II konferencja naukowa we Wrocławiu

Już 12 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się druga konferencja naukowa w całości poświęcona tematyce szybko rosnących drzew tlenowych Oxytree. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się więcej na temat właściwości, cech biometrycznych i kondycji drzew rosnących na terenie Polski już 3 rok. Wyniki badań, powstałe w oparciu o poletka doświadczalne, zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli największych jednostek […]

Jęczmień browarny – szczególne wymagania

Ziarno jęczmienia browarnego służy do produkcji słodu jęczmiennego potrzebnego w procesie fermentacji alkoholowej piwa i whisky. Na cele browarnicze można uprawiać wyłącznie odmiany browarne, które ocenia się pod względem parametrów jakościowych słodu i brzeczki oraz cech ziarna. Do wyznaczenia wartości browarnej służy ocena syntetyczna, na którą składa się pięć cech: ekstraktywność, liczba Kolbacha, siła diastatyczna, […]

Późnowiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

mgr inż. Marcin Bortniak IUNG-PIB, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Wiosenne odchwaszczanie ozimin zarówno jako podstawowy system ochronny bądź tylko korekcyjny, po niewystarczającej skuteczności zabiegów wykonanych jesienią powinno się przeprowadzić w jak najszybszym terminie po rozpoczęciu wegetacji zbóż. Optymalne do wzrostu roślin warunki atmosferyczne i dostęp do niezbędnych składników pokarmowych, powodują, że […]

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2018 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,98%. W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 […]

Polacy stawiają silosy w Tanzanii

Firma Feerum SA otrzymała zaliczkę w wysokości 16,7 mln zł (co stanowi równowartość 4,97 mln USD) stanowiącą 15% wartości umowy na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych zawartej w dniu 22 grudnia 2016 roku przez Emitenta z National Food Reserve Agency z siedzibą […]

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem za rok 2017

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017”. Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. Oświadczenie takie […]

Ślimax Agro 3 GB chroni uprawy rolnicze przed ślimakami

Ślimaki atakują podziemne jak i nadziemne części roślin. W liściach wyżerają nieregularne lub podłużne, poszarpane otwory, a na częściach podziemnych płytkie wyżerki. Objawy żerowania ślimaków podobne są często do uszkodzeń czynionych przez larwy rolnic. W przypadku ślimaków, w miejscach żeru znajduje się zaschnięty, błyszczący śluz. Ślimaki są szkodnikami roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych, truskawek, upraw pod […]