Entries by Nasza Rola

Jasne zasady szacowania strat

W odpowiedzi na sygnały o trudnościach ze wskazaniem daty wystąpienia suszy przypominamy, że: komisja szacująca szkody określa datę wystąpienia szkody na stronie 2 protokołu, który udostępniony jest na stronie internetowej MRiRW; przy kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia 50 % powierzchni brana jest pod uwagę powierzchnia upraw w dniu wystąpienia szkody (z wyłączeniem łąk i pastwisk), która zastała ujęta, […]

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.

W dniu 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych. W […]

Ruszył konkurs „Moja Polska”

Polska Agencja Prasowa we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim ogłasza konkurs na najciekawsze prace ukazujące życie gospodarcze 100 lat temu i obecnie. Pula nagród to 25 tysięcy złotych. Z początkiem września rusza realizowany przez PAP projekt „Moja Polska”. Jego celem jest przypomnienie – w związku z przypadającym w tym roku stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości […]

Fundacja Łąka wspierana przez polskich cydrowników walczy o nagrodę w Smogathonie 2018

Warszawska Fundacja Łąka, która zajmuje się zakładaniem i promowaniem łąk kwietnych w miastach, jest jednym z kandydatów do głównej nagrody tegorocznego Smogathonu – inicjatywy mającej na celu poszukiwanie najlepszych innowacji technologicznych walczących ze smogiem. Pomysł polskiej fundacji polega na wyhodowaniu i przygotowaniu do zasiania starannie wyselekcjonowanego zestawu nasion roślin łąkowych, które cechują się wysoką zdolnością […]

Enerkem angażuje się w działania ukierunkowane na oczyszczanie oceanów z odpadów plastikowych

Spółka zajmująca się przetwarzaniem odpadów w biopaliwa deklaruje pomoc w przyspieszeniu działań mających na celu zapobieganie zmianom klimatycznym i zatwierdza dokument Ocean Plastics Charter podczas spotkania grupy G7 na szczeblu ministerialnym poświęconego środowisku, energii i oceanom. MONTREAL, 20 września 2018/PRNewswire/ – Spółka Enerkem Inc. (http://www.enerkem.com), światowy lider w sektorze przetwarzania odpadów w biopaliwa oraz producent […]

Ślązaki z Książa z medalami Mistrzostw Świata

Po raz kolejny konie wyhodowane w SO Książ, własności OHZ Kamieniec Ząbkowicki, zdobyły laury na Mistrzostwach Świata! Zawodnik Bartłomiej Kwiatek zaprezentował 3 konie na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w Powożeniu, które odbyły się w węgierskim Mezohegyes. Wszystkie prezentowane przez zawodnika ślązaki zakwalifikowały się do udziału w finale, a dwa z nich wywalczyły miejsca na podium […]

Premier Morawiecki z wizytą w Intermagu

W ubiegłym tygodniu doszło do bezprecedensowego wydarzenia: Premier Mateusz Morawiecki i szef resortu rolnictwa: Jan Krzysztof Ardanowicz odwiedzili olkuskie przedsiębiorstwo Intermag – producenta nawozów dolistnych, biostymulatorów i chelatów nawozowych. Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy. Intermag jest prężnie rozwijającą się rodzinną firmą, która jest niezwykle ważna nie tylko dla lokalnego rynku, ale dla całej branży […]

Dożynki Prezydenckie w Spale

– Często nie zwracamy na to uwagi, ale to właśnie dzięki pracy rolnika, jego trudowi, dzięki także jego ryzyku, bo przecież jest zdany na łaskę i niełaskę przyrody, żywiołów, właśnie jesteśmy w Polsce bezpieczni, mamy polską żywność, nie jesteśmy w tym zakresie od nikogo zależni. I to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie polscy rolnicy robią […]

Rola potasu i fosforu w kształtowaniu plonu

Spośród składników pobieranych przez rośliny zbożowe, ze względu na rolę jaką odgrywają w metabolizmie najważniejsze miejsce zajmuje potas, a wymagania roślin co do tego składnika są wysokie. Poszczególne gatunki zbóż wykazują różną zdolność pobierania potasu z gleby. Największa aktywność w pobieraniu tego składnika z gleby wykazuje owies w następnej kolejności żyto, pszenica i jęczmień. Potas […]

1,5 mld złotych – największa pomoc suszowa w historii

Rada Ministrów podjęła decyzję o wyasygnowaniu 1,5 mld złotych. To największa w naszej historii kwota przeznaczona na pomoc rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy – poinformował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Rolnicy, w gospodarstwach których straty osiągnęły 70% i więcej otrzymają pomoc w wysokości 1000 zł/ha, a ci których straty oszacowane […]

Zazielenienia a susza – odstępstwa

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z kolejnej derogacji dotyczącej zazielenienia upoważniającej do zastosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA. Decyzja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w zakresie zwiększenia możliwości wykorzystania dostępnych gruntów na cele paszowe w związku z długotrwałą suszą, jaka wystąpiła […]

Pomoc suszowa na hektar

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w […]

Rola potasu i fosforu w kształtowaniu plonu

Spośród składników pobieranych przez rośliny zbożowe, ze względu na rolę jaką odgrywają w metabolizmie najważniejsze miejsce zajmuje potas, a wymagania roślin co do tego składnika są wysokie. Poszczególne gatunki zbóż wykazują różną zdolność pobierania potasu z gleby. Największa aktywność w pobieraniu tego składnika z gleby wykazuje owies w następnej kolejności żyto, pszenica i jęczmień. Potas […]

O sprawach polskiego rolnictwa w Brukseli

Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się wczoraj z komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem. Minister poinformował o działaniach, jakie Rząd Polski podejmuje dla rolników dotkniętych suszą. Wśród tematów, które zostały poruszone w rozmowach z komisarzem, strona polska zgłosiła potrzebę skoordynowania wysiłków na rzecz rozszerzenia bezpieczeństwa białkowego w Europie. Minister Ardanowski uzyskał zapewnienie, że Komisja Europejska w […]

Specjaliści prognozują wzrost cen jałówek

Trwa trzeci pokos traw. Warunki pogodowe go nie ułatwiają, ale w tych regionach, gdzie spadł deszcz, a nawożenie było optymalne, plony są zadowalające i pozwalają zmniejszyć straty z powodu suszy. W najlepszej sytuacji są Ci producenci mleka, którzy stosują nawozy dolistne, ponieważ doskonale wspierają one rozwój traw nawet przy ograniczonym dostępie wody. Rolnicy rozpoczęli również […]

W Krynicy o przyszłości WPR

− Polski rząd nie godzi się na zmniejszenie środków na rolnictwo w unijnym budżecie – mówił wczoraj, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, minister Jan Krzysztof Ardanowski. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że wysoko ocenia funkcjonowanie wspólnej polityki rolnej UE. Jednak plany na kolejne siedem lat, to z jednej strony ambitne cele, a z drugiej dużo mniej […]

Pomoc suszowa – uprawy rolne

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 29.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Stawka pomocy wynosi 1000 zł na  1 ha […]

Pomoc suszowa – stawy rybne

Od 14.09.2018 r. do 29.09.2018 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy Stawka pomocy, zgodnie z […]