Entries by Nasza Rola

Gobarto przejęło spółkę Jama

W dniu 2 listopada br. Gobarto S.A. nabyło 100% udziałów w firmie Jama z Wałbrzycha, specjalizującej się w dystrybucji mięsa i wędlin. Akwizycja wpisuje się w strategię Grupy, zakładającą m.in. zwiększenie zasięgu działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego. W kwietniu tego roku Gobarto zawarło warunkową umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Jama, prowadzącej działalność na […]

Firma FMC Corporation zamyka duże transakcje z DuPont

FILADELFIA, 1 listopada 2017 r. /PRNewswire/ – Firma FMC Corporation (NYSE: FMC) ogłosiła dzisiaj pomyślną realizację dwóch transakcji z DuPont będących do tej pory w toku. Firmy podpisały ostateczną umowę dnia 31 marca 2017 r. oraz spełniły wszystkie wymagania i warunki. Firma FMC dokonała nabycia części działalności ochrony upraw firmy DuPont, która musiała wyzbyć się […]

Stawki dopłat do materiału siewnego

W dniu 26 października 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 (Dz. U. poz. 1997). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stawki dopłaty do 1 ha powierzchni […]

Ruszyła wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich

16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70 proc. kwoty dopłat. Pierwszego dnia realizacji tych płatności na konta bankowe 60 tys. rolników trafiło 372 mln zł. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta […]

Czy będzie możliwe stosowanie formaldehydu na fermach drobiu

Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych chce aby sejmowa Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się problemem rosnącej liczby zachorowań na salmonellozę w Polsce, i skutków tej sytuacji dla branży drobiarskiej i producentów jaj. Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych z niepokojem zauważa dynamiczny wzrostliczbyzachorowań na salmonellozęw Polsce. Według […]

FEERUM uruchomiło nowoczesny obiekt na Farmie Redło.

Zespół suszarniczo – magazynowy o pojemności blisko 20 tys. ton, zrealizowany przez FEERUM S. A. przeszedł pomyślnie próby technologicznie i rozpoczął pracę. Jest to jedna z 7 realizacji spółki oddanych do użytku w tym półroczu na północy kraju. W centrum Pomorza Zachodniego powstał nowoczesny, kompleksowy zespół suszarniczo – magazynowy przystosowany do pracy ciągłej o wydajności […]

PASZA NOWEJ GENERACJI – ekstrudowany makuch rzepakowy zamiast śruty sojowej

Firma Bastik Sp. z o.o. w Koźminie Wielkopolskim produkuje ekstrudowany makuch rzepakowy najwyższej jakości, który zwany jest paszą nowej generacji i śmiało może konkurujący z kosztowną poekstrakcyjną śrutą sojową. Ideą tej technologii jest : 1. lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, 2. poprawienie strawności skrobi (lepsza smakowitość), 3. obniżenie związków antyżywieniowych, 4. eliminowanie niepożądanych mikroorganizmów (pleśni, bakterii, […]

Ochrona gruntów rolnych. Wytyczne UE

Komisja Europejska opublikowała wytyczne mające pomóc państwom członkowskim w ochronie gruntów rolnych przed zagrożeniami takimi jak spekulacja cenowa i koncentracja własności. Państwa członkowskie mają prawo do ograniczenia sprzedaży gruntów rolnych, aby chronić społeczności wiejskie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Muszą jednak przy tym przestrzegać prawa UE, w szczególności przepisów dotyczących swobodnego przepływu kapitału. W 2015 r. […]

Wysokość dopłat do materiału siewnego w 2017 r.

Resort rolnictwa poinformował, że na podstawie podsumowania przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ze złożonych wniosków dotyczącego powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym […]

Formy pomocy dla rolników, którzy ponieśli szkody w wyniku nawałnic

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR dotyczące pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku nawałnic w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. resort rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w […]

Kredyty inwestycyjne dla rolników

ARiMR przekazała środki na udzielanie kredytów inwestycyjnych w IV kwartale 29 września 2017 r. ARiMR przyznała współpracującym bankom środki na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w IV kwartale 2017 r. Łączna kwota środków udostępnionych bankom na 2017 rok w zakresie kredytów inwestycyjnych wynosi 9,17 mln zł. Przewiduje […]

Ile wyniosą płatności bezpośrednie za 2017 r.? Znamy projekt.

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w resorcie opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych. W projektowanych […]

Nowe metody wspomagania upraw

Będzie rewolucja w rolnictwie: mniej oprysków i nawozów w produkcji żywności Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego opracowali metody prowadzenia uprawżywności przy znaczącym ograniczeniu toksycznych oprysków i mineralnego nawożenia gleb. Metoda wykorzystuje występujące w glebach pożyteczne bakterie. Pozwalają one produkować zdrowszą żywność, szybko rekultywować niszczone od dekad ziemie uprawne i dodatkowo ograniczyć koszty produkcji. Wieloletnie prace badawcze […]

Rośnie znaczenie przemysłu spożywczego w polskiej gospodarce

• Polska jest szóstym największym producentem owoców i warzyw w UE oraz zajmuje czołowe miejsce w produkcji przetworów owocowo-warzywnych. • Jednym z motorów napędowych rozwoju polskiego przetwórstwa owoców i warzyw jest rosnący eksport. • PKO Bank Polski wspiera polskich rolników oraz przetwórców warzyw i owoców dopasowaną do ich potrzeb ofertą finansowania. Podczas konferencji prasowej z […]

Poradnik wytwarzania sera przez drobnych wytwórców

Jak bezpiecznie produkować ser i inne produkty mleczne w przetwórstwie farmerskim? Rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną, powstającą na bazie lokalnych produktów i surowców to spore wyzwanie dla małych producentów. Muszą bowiem oni zadbać o to, aby ich produkty były bezpieczne dla zdrowia konsumentów oraz wyróżniały się wysoką jakością. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z […]

Fiprolinum na receptę

UTRUDNIĆ DOSTĘP DO NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI Preparaty zawierające substancję czynną fipronilum są zbyt łatwo dostępne i stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi, co najlepiej pokazała ostatnia afera z zatrutą żywnością. Zdaniem samorządu lekarzy weterynarii takie preparaty powinny być sprzedawane tylko z przepisu lekarza weterynarii i pod jego nadzorem. W ostatnim czasie przez media przetoczyło się […]

Czy komornik może zająć zwierzęta z gospodarstwa

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. 2017, poz. 1385), którego przepisy 2 ust. 1 stanowią, że właściwa terenowo izba rolnicza jest zobowiązana do wydania opinii – na wniosek komornika – w zakresie uznania nadwyżki inwentarza żywego […]

Nie trzeba mieć suszarni aby wysuszyć ziarno kukurydzy

FEERUM rozpoczęło suszenie kukurydzy. W należącym do FEERUM nowoczesnym kompleksie suszarniczo – magazynowym w Chojnowie rozpoczęto suszenie kukurydzy. Spółka stosuje w tym procesie własne, unikalne rozwiązania. Wieloetapowa metoda niskotemperaturowa wykorzystująca rekuperację ciepła i silosy buforowe, pozwala uzyskiwać ziarno o bardzo wysokiej jakości. Metod suszenia kukurydzy i innych ziaren jest wiele. FEERUM stosuje jednak najbardziej skuteczny […]