Entries by Nasza Rola

Przebudzenie z zimowego snu w zarządzaniu gospodarstwem

  Początek wiosny to ostatni moment, by zadbać o kompleksowe zarządzanie gospodarstwem. Rosnąca liczba prac polowych, rozpoczęcie zabiegów pielęgnacyjnych, czy wiosennych inwestycji wymaga wcześniejszych przygotowań i umiejętnego planowania z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych technologii. Odpowiedni system zarządzania gospodarstwem rolnym to również odpowiedź na aktualną sytuację na rynku, w tym wdrażanie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). […]

Wykrywanie i zwalczanie szkodników magazynowych

  dr inż. Paweł Olejarski Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Entomologii, ul. Władysława Węgorka 20, 60 – 318 Poznań e-mail: P.Olejarski@iorpib.poznan.pl Wykrywanie i zwalczanie szkodników magazynowych Spośród wielu magazynowanych płodów rolnych, szkodniki magazynowe jako podstawowe źródło pożywienia szczególnie upodobały sobie ziarno zbóż. Każdego roku powodują znaczące straty zarówno ilości, jak i jakości […]

Kiedy i jak stosować antywylegacze w zbożach? Krótka charakterystyka preparatów.

  Kiedy i jak stosować antywylegacze w zbożach? Krótka charakterystyka preparatów. Katarzyna Marczewska-Kolasa Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Ochrona zbóż przed wyleganiem jest ważnym czynnikiem stabilności ich plonowania. Zjawisko to związane jest z trwałym pochyleniem łanu, które zmniejsza natężenie fotosyntezy, zakłóca pobieranie składników […]

Formulacja preparatu chemicznego

  Formulacja preparatu chemicznego Tekst: mgr Olga Kalitowska IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli ul. Orzechowa 61 50-540 Wrocław Fotografie: Jakub Kalitowski Elementem produkcji środków ochrony roślin jest nadawanie im odpowiedniej formy użytkowej. Proces ten, w znacznym uproszczeniu, polega na łączeniu substancji aktywnej (s.a.) z nośnikami i stabilizatorami które umożliwiają tworzenie względnie jednorodnej cieczy […]

Odchwaszczanie buraków cukrowych

  Prof. dr. hab. Krzysztof Domaradzki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu. Burak cukrowy jest rośliną bardzo wymagającą, jeśli chodzi o ochronę przed zachwaszczeniem. Sytuacja ta jest spowodowana kilkoma czynnikami. Przede wszystkim wynika z długiego okresu kiełkowania nasion i bardzo powolnego wzrostu […]

Charakterystyka uciążliwych chwastów w zbożach ozimych i jarych oraz ich zwalczanie

  Charakterystyka uciążliwych chwastów w zbożach ozimych i jarych oraz ich zwalczanie Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu. W zbożach występuje pewna grupa chwastów zaliczanych do uciążliwych. Miano to zawdzięczają dużej konkurencyjności i szkodliwości dla rośliny uprawnej. […]

PSZENŻYTO JARE

  Mgr inż. Andrzej Najewski Słupia Wielka, 22.11.2013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka PSZENŻYTO JARE Jara forma pszenżyta jest w Polsce znacznie mniej popularna niż forma ozima. W roku 2012 powierzchnia uprawy pszenżyta jarego wynosiła ponad 170 tys. ha, co w porównaniu z rokiem 2011 oznacza wzrost o blisko 60 tys. […]

Dobór odpowiedniej odmiany warunkiem uzyskania optymalnego plonu kukurydzy

  Dobór odpowiedniej odmiany warunkiem uzyskania optymalnego plonu kukurydzy W Polsce uprawa kukurydzy w dwóch ostatnich latach, 2012 i 2013, osiągnęła poziom powyżej 1 miliona hektarów, z czego około 60% to uprawa na ziarno, a około 40% to uprawa na kiszonkę. Według ekspertów zajmujących się uprawą kukurydzy, rolnik ma decydujący wpływ na kształtowanie poziomu plonowania […]

Choroby grzybowe zbóż

  Mgr inż. Beata Danielewicz Mgr inż. Amelia Bednarek – Bartsch ZBŚOR IOR­–PIB w Poznaniu W czasie trwania sezonu wegetacyjnego producenci rolni corocznie zastanawiają się nad stosowaniem środków ochrony roślin. Zadając sobie pytania o zasadność stosowania chemicznej ochrony plantacji należy zdać sobie sprawę z tego, że grzyby chorobotwórcze występujące na polach produkcyjnych potrafią w sprzyjających […]

Syngenta na rzecz zdrowia

Syngenta na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa: prawie 5 mln przeszkolonych rolników Bezpieczeństwo żywności to główny temat tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, obchodzonego 7 kwietnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Syngenta – jeden z liderów rozwiązań dla rolnictwa – zobowiązała się do podniesienia bezpieczeństwa zapewniając profesjonalne szkolenia milionom rolników na całym świecie. W ciągu jednego roku […]

Zgorzel podstawy źdźbła

  Prof. dr hab. Tomasz P. Kurowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA – CHOROBA WADLIWEGO ZMIANOWANIA Duża koncentracja zbóż w strukturze upraw powoduje namnażanie się w glebie grzybów patogenicznych, wywołujących szereg groźnych chorób. Do najgroźniejszych zalicza się choroby podstawy źdźbła, zwane podsuszkowymi, określane czasem mianem „chorób płodozmianowych”. Duże znaczenie tych chorób w Polsce […]

Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

  Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym Uprawa rzepaku przysparza rolnikom wielu problemów. Rzepak ozimy jest wymagającą rośliną. Zaniedbanie w terminie siewu, w nawożeniu i ochronie prowadzi do spadku i jakości i ilości plonu. Niepełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego tej uprawy jest wynikiem stosowania niepełnych, kompleksowych technologii i ograniczania nakładów na produkcję rzepaku. Gwarancją wysokiej nadwyżki bezpośredniej […]

Rejestracja odmian rzepaku. Rekomendacje agrotechniczne

  Rzepak ozimy – jak ustala się rekomendacje agrotechniczne dla poszczególnych odmian Zadaniem hodowców jest stworzenie nowych odmian, które cechują się wysokim potencjałem plonowania, wydają plon lepszej jakości i posiadają korzystne, pożądane przez rynek cechy (wyższą zimotrwałość, lepszą tolerancję na choroby czy wyższą odporność na osypywanie się nasion) oraz lepiej adaptują się do lokalnych warunków. […]

Mechaniczny zbiór ziemniaków

  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Problemy mechanicznego zbioru ziemniaka w Polsce . Z uwagi na ograniczenie uprawy ziemniaków na paszę dla trzody chlewnej w ostatnich latach zmniejsza się systematycznie powierzchnia uprawy w kraju i według szacunku resortu rolnictwa w roku 2014 będzie do zbioru ogółem do ok. 300 tysięcy […]

Spółka komandytowa lepsza niż z o.o. do prowadzenia gospodarstwa

  Spółka komandytowa lepsza niż z o.o. do prowadzenia gospodarstwa Wiele dużych gospodarstw rolnych działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto jednak rozważyć przekształcenie tej spółki w spółkę komandytową, które mogłoby przynieść jej wspólnikom istotne korzyści podatkowe, przy zachowaniu takiego samego poziomu bezpieczeństwa. Czy jest alternatywa dla spółki z o.o.? Zgodnie z danymi GUS […]

Nawożenie dolistne kapusty głowiastej

  Mikroskładniki w dokarmianiu dolistnym kapusty głowiastej Nawożenie głównymi dawkami jest podstawą form ą odżywiania roślin, niemniej jednak nawożenie pogłówne i dolistne odgrywa znaczącą rolę w produkcji warzyw. W dużej mierze mikroelementy w istotny sposób wpływają na wysokość plonu i jego jakość, zarówno w trakcie okresu wegetacji, jak i na jakość pozbiorczą produkowanego warzywa. Zarówno […]

Dolistne nawożenie rzepaku

  Jesienne dokarmianie rzepaku Podstawowym celem plantatorów rzepaku jest zwiększenie wydajności upraw – uzyskanie wysokich plonów o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Niestety, nawet restrykcyjne przestrzeganie prawidłowych zasad agrotechnicznych nie zawsze jest działaniem wystarczającym, zapewniającym sukces produkcji. Jednym z podstawowych czynników w tej uprawie, które determinują wysokość przyszłych plonów, jest terminowe i dokładne wykonanie siewu. Od […]

Dobór zapraw nasiennych dla zbóż ozimych

  Dobór zapraw nasiennych dla zbóż ozimych Koniecznym elementem poprawnej agrotechniki zbóż jest zaprawianie ziarna siewnego. Już w momencie kupna materiału siewnego warto wybrać odmianę, której odporność na choroby jest wyższa, a jednocześnie jest odmianą wysoko plonującą. Wielu rolników jednak rzadko stosuje kwalifikowany materiał siewny o czym świadczą dane, że tzw. czasokres wymiany materiału siewnego […]