Entries by Nasza Rola

Przewietrzanie i podsuszanie ziarna zbóż w silosach powietrzem suchym lub podgrzanym

  Dr inz. Lesław Janowicz Członek Rady Ekspertów PZPRZ Przewietrzanie i podsuszanie ziarna zbóż w silosach powietrzem suchym lub podgrzanym Zboże składowane w silosach podlega zmianom jakościowym Do cech jakościowych można zaliczyć, dla zbóż: wskaźnik sedymentacji, strukturę glutenu, własności kiełkowania oraz aktywność wodną. Te właściwości podczas składowania mogą ulegać pogorszeniu, gdyż parametrami, jakie mają wpływ […]

Podrobione środki ochrony roślin

  „Zagraniczne” preparaty – OSTRZEGAMY! _____________________________________________________________________________ Warszawa, 23. kwietnia 2015 Na rynku można się spotkać z ofertami sprzedaży zakupu  preparatów rzekomo oryginalnych pochodzących z innych krajów europejskich. Produkty są oferowane w „atrakcyjnych” cenach. Firma Bayer prowadzi monitoring takich ofert. Żaden z pozyskanych w ramach tego monitoringu i przebadanych produktów nie pochodzi z firmy Bayer. Produkty […]

Fosfor dla kukurydzy. Nawożenie startowe

  W uprawie kukurydzy – fosfor na dobry start Kukurydza jest rośliną ciepłolubną. Jej siew uzależniony jest od temperatury gleby i może mieć miejsce jeśli na głębokości 5−10 cm wynosi ona ok. 10˚C, bo taka też jest minimalna temperatura konieczna do kiełkowania tego gatunku. Wzrost temperatury gleby powyżej 10−12˚C uaktywnia jej życie biologiczne i umożliwia […]

Chwasty segetalne w uprawie kukurydzy

  NIEPOŻĄDANA ROŚLINNOŚĆ SEGETALNA TOWARZYSZĄCA UPRAWIE KUKURYDZY- BIOLOGIA, SZKODLIWOŚĆ, ZAGROŻENIE Hanna Gołębiowska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli Orzechowa 61, 50-540 Wrocław h.golebiowska@iung.wroclaw.pl Konkurencja chwastów towarzyszących uprawie kukurydzy Początek uprawy kukurydzy w Polsce przypada na lata dwudzieste ubiegłego wieku, dobrze zaaklimatyzowała się do warunków klimatycznych Polski, […]

Stabilne wyniki leasingu po I kwartale

  Stabilne wyniki leasingu po I kwartale Ponad 10,5 mld złotych klienci firm leasingowych przeznaczyli na sfinansowanie dóbr ruchomych i nieruchomości przy pomocy leasingu i pożyczki w I kwartale 2015r. W większości były to inwestycje w dobra ruchome: pojazdy osobowe i dostawcze, ciężarowe oraz maszyny i urządzenia. Dzięki tym inwestycjom, na koniec marca br., branża […]

Więcej swobody dla państw członkowskich w kwestii wykorzystania GMO w żywności i paszy

  Komisja Europejska Komunikat prasowy Bruksela, 22 kwietnia 2015 r.   W dniu dzisiejszym Komisja przedstawia wyniki przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego zatwierdzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) do wykorzystania jako żywność i pasza. Przegląd ten opiera się na wytycznych politycznych przedstawionych Parlamentowi Europejskiemu w lipcu 2014 r., na podstawie których została wybrana obecna Komisja. Przegląd ten […]

Polska wieś szansą na niezależność energetyczną kraju

  Polska wieś szansą na niezależność energetyczną kraju Polacy zużywają rocznie 16 mld m3 gazu ziemnego, pochodzącego w głównej mierze z Rosji. Analizy porównawcze wskazują na stale rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec. Wzrasta także zużycie ropy naftowej, którą dziś w aż 90 proc. importujemy również z Rosji. Jesteśmy więc w pełni uzależnieni od surowców energetycznych […]

Ważniejsze aspekty agrotechniki kukurydzy

  Ważniejsze aspekty agrotechniki kukurydzy prof. dr hab. Tadeusz Michalski Wśród roślin rolniczych kukurydza ziarnowa jest jedną z najbardziej wydajnych upraw. Przy dobrym plonowaniu zapewnia też większy niż u innych roślin dochód. By uprawa kukurydzy zakończyła się sukcesem, trzeba zebrać przynajmniej 35 ton zielonki o zawartości 30% suchej masy lub 70 dt ziarna z hektara […]

Głownia kukurydzy

  Głownia kukurydzy mgr inż. Łukasz Siekaniec, dr hab. inż. Paweł K. Bereś Instytut Ochrony Roślin – PIB Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie Kukurydzy w Polsce zagraża około 400 patogenów. Rośliny infekują od momentu siewu aż do końca okresu ich wegetacji. Szczególnie groźne są te patogeny, które pojawiają się w początkowym okresie wegetacji, gdy rośliny […]

Ursus. Afrykańska ekspansja.

  Kierunek afrykański – Jestem w Afryce przynajmniej raz w miesiącu. Dzięki temu udało mi się dobrze poznać ten kontynent. Stąd też wiem, że większość krajów w tamtym regionie rozwija się szybko i dynamicznie. Mogę tu przywołać przykład etiopskich linii lotniczych, które w swojej flocie posiadają najwięcej Dreamlinerów na świecie. Dlatego też Amerykanie utworzyli tam […]

Kukurydza. Chwasty uciążliwe.

  Chwasty uciążliwe w kukurydzy – biologia i szkodliwość mgr inż. Tomasz Snopczyński Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Kukurydza jest rośliną, która bez pomocy człowieka nie jest w stanie skutecznie rywalizować z chwastami o niezbędne do wzrostu i rozwoju czynniki. Jest […]

HERBICYDY MUSZĄ BYĆ BEZPIECZNE DLA CHRONIONEJ KUKURYDZY

  HERBICYDY MUSZĄ BYĆ BEZPIECZNE DLA CHRONIONEJ KUKURYDZY HANNA GOŁĘBIOWSKA Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli 50-540 Wrocław Orzechowa 61 h.golebiowska@iung.wroclaw.pl Wykorzystywanie herbicydów do eliminowania chwastów jest nadal skutecznym, szybkim i stosunkowo tanim sposobem utrzymania plantacji bez ich konkurencyjnego oddziaływania. Nowe technologie uprawy wymagają, aby herbicyd […]

Szkodniki rzepaku i ich zwalczanie

  Szkodniki rzepaku i ich zwalczanie Na plon rzepaku wpływa wiele czynników. Kluczowy jest siew w optymalnych terminach agrotechnicznych oraz w sprzyjających warunkach pogodowych, a zdrowe i silne rośliny łatwiej poradzą sobie z atakiem ze strony potencjalnych szkodników mogących stanowić zagrożenie na każdym etapie wegetacji. Warunki atmosferyczne w okresie minionej jesieni i zimy spowodowały, że […]

Chwasty jednoliścienne w zbożach ozimych. Biologia i wiosenne zwalczanie

  Chwasty jednoliścienne w zbożach ozimych. Biologia i wiosenne zwalczanie dr Katarzyna Marczewska-Kolasa IUNG-PIB Puławy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Ważnym elementem w uprawie zbóż ozimych jest odpowiednie zwalczanie chwastów jednoliściennych. Ze względu na ich botaniczne pokrewieństwo ze zbożami, stają się wyjątkowo konkurencyjne dla rośliny uprawnej. Dodatkowo szereg działań korzystnych dla zbóż […]

Nawożenie i dokarmianie cebuli wiosną

  Nawożenie i dokarmianie cebuli wiosną Nawożenie mineralne cebuli jest istotnym czynnikiem plonotwórczym i musi być dostosowane do wyników badania zasobności gleby przeprowadzonego wiosną. Racjonalne nawożenie i odżywianie roślin ma kluczowe znaczenie z powodów ekonomicznych – wielkości i jakości uzyskiwanych plonów. Cebula ma wysokie wymagania względem składników pokarmowych zawartych w wierzchniej części gleby, gdyż jej […]

Nawożenie buraka cukrowego

  Nawożenie buraka cukrowego Burak cukrowy to uprawa, która wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem producentów rolnych mimo, że jest to uprawa czasochłonna i co ważniejsze kosztochłonna. Zajmijmy się jednym z najważniejszych aspektów w produkcji buraka, a mianowicie nawożeniem. Burak jest uważany za roślinę wymagającą jeśli chodzi o nawożenie i istotnie tak jest, natomiast wysokie wymagania […]

Jak uniknąć fitotoksyczności herbicydów w buraku cukrowym

  Jak uniknąć fitotoksyczności herbicydów w buraku cukrowym prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu Burak cukrowy należy do roślin uprawnych wymagających najintensywniejszej ochrony przeciw chwastom. Wynika to z bardzo dużej wrażliwości na zachwaszczenie w pierwszych tygodniach wzrostu, co spowodowane jest powolnym tempem wzrostu i małą […]

Występowanie i zwalczanie chorób rzepaku ozimego na plantacjach uszkadzanych przez zwierzęta jeleniowate

  Występowanie i zwalczanie chorób rzepaku ozimego na plantacjach uszkadzanych przez zwierzęta jeleniowate Paweł Węgorek, Marek Korbas, Jan Galewicz, Joanna Zamojska, Daria Dworzańska, Jakub Danielewicz, Ewa Jajor Jak wykazały badania prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, istnieje zależność pomiędzy nasileniem wystąpienia chorób rzepaku ozimego powodowanych przez grzyby a permanentnym przebywaniem […]