Entries by Nasza Rola

Rzepak w technologii Clearfield

  Przełom w uprawie rzepaku. Wybór odpowiedniej odmiany Jednym z większych zagrożeń w uprawie rzepaku jest występowanie licznych gatunków chwastów, których rozwojowi sprzyja jesienny okres wegetacji odmian ozimych (chwasty rosną intensywniej niż rośliny rzepaku – konkurencyjność jest w tym czasie największa zarówno dla siewek, jak i młodych roślin). Dlatego tak istotne jest przeprowadzenie zabiegu odchwaszczania […]

King Farmtrac

    Limitowana wersja ciągnik Farmtrac 675 DTN King Farmtrac 675 DT to flagowy model producenta z Mrągowa oferowany nieprzerwanie od 2005 roku. Przez 10 lat produkcji model ten był rozwijany i zyskiwał coraz to nowe użyteczności. Ciągnik ten został nie tylko doceniony przez Klientów, ale też przez fachowców, co zaowocowało min. zdobyciem w 2011 […]

Nawozy dolistne w uprawie cebuli

  Dokarmianie dolistne – ważny element w uprawie cebuli Uprawa cebuli w Polsce wynosi około 25 tys. ha. Jest to druga pod względem powierzchni uprawa warzywnicza w Polsce (po kapuście, przed marchwią). Produkcja cebuli skoncentrowana jest w centralnej części naszego kraju. Najwięcej uprawia się jej w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, mazowieckim oraz lubuskim i lubelskim. […]

Przedwschodowa i powschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem

  Przedwschodowa i powschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem Hanna Gołębiowska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli Orzechowa 61, 50-540 Wrocław h.golebiowska@iung.wroclaw.pl O konieczności użycia herbicydów w najwyższym stopniu decyduje nasilenie chwastów w łanie oraz ich siła konkurencji. Na tej podstawie możliwe jest podjęcie właściwego wyboru dawki […]

Owies głuchy. Biologia i zwalczanie

  Biologia i zwalczanie owsa głuchego mgr inż. Marcin Bortniak IUNG-PIB, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Pospolity chwast jakim jest owies głuchy zasłużył na miano jednego z najbardziej uciążliwych gatunków w agrofitocenozie Taki stan rzeczy spowodowany jest jego dużą konkurencyjnością w stosunku do roślin uprawnych, zajmowaniem coraz większej powierzchni przy jednoczesnej tendencji […]

Wczesność odmiany kukurydzy a koszty suszenia ziarna

  Dobór odmiany kukurydzy a koszty suszenia ziarna Prof. dr hab. Tadeusz Michalski W nowoczesnym rolnictwie odmiana należy do najważniejszych czynników plonotwórczych.. Jeśli porównamy plony różnych roślin z lat 60-tych i dzisiaj, to okazuje się że wzrost plonów jest dwu-, a nawet 4-krotny. Systematycznie rosnące plony roślin uprawnych to w 50-75% zasługa nowych, wchodzących do […]

Zwalczanie chwastów w zbożach jarych

  Odchwaszczanie zbóż jarych dr inż. Renata Kieloch Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy Spośród powszechnie występujących w uprawach zbóż chwastów krótkotrwałych wiele z nich jest wspólnych dla upraw ozimych i jarych, np. przytulia czepna, jasnoty, przetaczniki, mak polny, chwasty rumianowate, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, tasznik pospolity. Oprócz wymienionych, w zbożach jarych występują wschodzące […]

Kukurydza – nawożenie fosforowe

  Nowa formuła fosforu: klucz do sukcesu w uprawie kukurydzy Uprawa kukurydzy stała się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Areał jej uprawy z szacuje się w sumie na około milion hektarów, z czego około połowa jest uprawiana na ziarno. Jest to bardzo wartościowa roślina paszowa szczególnie w żywieniu drobiu i trzody chlewnej (ziarno), ale […]

Stosowanie adiuwantów

  mgr inż. Justyna Trajdos*, mgr inż. Marcin Bortniak Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli *e-mail: j.trajdos@iung.wroclaw.pl CZY WARTO STOSOWAĆ ADIUWANTY? Oprócz preparatów ochrony roślin wykorzystywanych do niszczenia szkodników, chorób i chwastów, we współczesnej ochronie roślin stosowane są również adiuwanty (łac. pomagać, wspomagać, ułatwiać). Są to substancje pomocnicze […]

Sklejanie łuszczyn rzepaku

  Zabieg sklejania łuszczyn chroni plon rzepaku Rzepak ozimy należy do roślin kapustowatych (dawniej krzyżowych), wykształcających owoce w postaci charakterystycznych łuszczyn, które mogą mieć kształt długiej wielonasiennej łuszczyny (np. rzepak, gorczyca, stulicha, stulisz itp.) lub krótkiej łuszczynki (np. tasznik, tobołki i inne). W końcowym etapie wegetacji roślin kapustowatych ich owoce (łuszczyny) pękają uwalniając do gleby […]

Nawożenie zbóż mikroelementami

  Rynek nawozów mikroelementowych w Polsce – nawozy przeznaczone pod zboża Katarzyna Kantek, Jolanta Korzeniowska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Zapewnienie roślinom uprawnym optymalnego zaopatrzenia w składniki pokarmowe jest najistotniejszym czynnikiem warunkującym osiągnięcie pożądanych plonów. Nawożenie roślin mikroelementami, choć uważane za czynnik drugorzędny, […]

Ścieki jako nawóz

  dr Inż. Stanisław Włodek, dr Inż. Andrzej Biskupski, dr Inż. Tomasz R. Sekutowski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław e-mail: s.wlodek@iung.wroclaw.pl WYKORZYSTAĆ ODŁOGI Zmiany relacji cen między produktami rolnymi a środkami produkcji zmniejszyły opłacalność produkcji rolnej i przyczyniły się […]

Wierzba energetyczna

  dr inż. Tomasz R. Sekutowski, dr inż. Andrzej Biskupski, dr inż. Stanisław Włodek Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław e-mail: t.sekutowski@iung.wroclaw.pl Wierzba to nie tylko „zielona energia” Według różnych szacunków na świecie występuje od 300 do 400 gatunków […]

Zwalczanie chwastów na plantacjach ziemniaków

  Odchwaszczanie plantacji ziemniaka Jednym z podstawowych warunków prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin ziemniaka jest utrzymanie plantacji w stanie wolnym od chwastów. Na straty plonu i obniżenie jego jakości mają wpływ: zachwaszczenie pierwotne – występujące na początku wegetacji, które powoduje ograniczanie dostępu światła, wody i składników pokarmowych oraz stwarza korzystne warunki do rozwoju chorób i […]

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych wiosną

  Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych wiosną dr inż. Renata Kieloch Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych powinno być zabiegiem korygującym, gdy przebieg pogody zimą sprzyjał nowym wschodom chwastów oraz na polach, na których nie stosowano herbicydów jesienią (np. zbyt późno obsianych). Wczesną wiosną chwasty rosną bardzo intensywnie i szybko osiągają fazy, w których stają się mało […]

Zwalczanie chwastów na nieużytkach

  Marek Badowski IUN-PIB Wrocław m.badowski@iung.wroclaw.pl Ograniczanie rozwoju niepożądanej roślinności na terenach nieużytkowanych rolniczo. Nieużytki to tereny pozostawione bez uprawy, lub zaniedbane zarastające spontanicznie roślinnością oraz wszelkiego rodzaju place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, rowy, tereny komunalne, torowiska kolejowe i tramwajowe itp. zaliczymy tu również grunty czasowo wyłączone z rolniczego użytkowania tzw. odłogi. Tereny wyłączone […]

Szkodniki magazynów zbożowych

Zboża są narażone na żerowanie różnych szkodników nie tylko w okresie wegetacji polowej, ale także później, już po złożeniu ich w magazynach. Ma to duże znaczenie szczególnie w przypadku przechowywaniu ziarna na dużą skalę Największe szkody powodują: roztocze, owady, gryzonie oraz w mniejszym stopniu ptaki. Szkodniki magazynowe stanowią dla przechowywanych zbóż dwojakiego rodzaju zagrożenie. Żerując, […]

Psianka czarna

PSIANKA CZARNA (SOLANUM NIGRUM) – BIOLOGIA I ZWALCZANIE dr inż. Tomasz R. Sekutowski1, dr inż. Sylwia Kaczmarek2 1Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław e-mail: t.sekutowski@iung.wroclaw.pl 2Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Ochrony Roślin, ul. […]