Entries by Nasza Rola

Ursus. Afrykańska ekspansja.

  Kierunek afrykański – Jestem w Afryce przynajmniej raz w miesiącu. Dzięki temu udało mi się dobrze poznać ten kontynent. Stąd też wiem, że większość krajów w tamtym regionie rozwija się szybko i dynamicznie. Mogę tu przywołać przykład etiopskich linii lotniczych, które w swojej flocie posiadają najwięcej Dreamlinerów na świecie. Dlatego też Amerykanie utworzyli tam […]

Kukurydza. Chwasty uciążliwe.

  Chwasty uciążliwe w kukurydzy – biologia i szkodliwość mgr inż. Tomasz Snopczyński Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Kukurydza jest rośliną, która bez pomocy człowieka nie jest w stanie skutecznie rywalizować z chwastami o niezbędne do wzrostu i rozwoju czynniki. Jest […]

HERBICYDY MUSZĄ BYĆ BEZPIECZNE DLA CHRONIONEJ KUKURYDZY

  HERBICYDY MUSZĄ BYĆ BEZPIECZNE DLA CHRONIONEJ KUKURYDZY HANNA GOŁĘBIOWSKA Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli 50-540 Wrocław Orzechowa 61 h.golebiowska@iung.wroclaw.pl Wykorzystywanie herbicydów do eliminowania chwastów jest nadal skutecznym, szybkim i stosunkowo tanim sposobem utrzymania plantacji bez ich konkurencyjnego oddziaływania. Nowe technologie uprawy wymagają, aby herbicyd […]

Szkodniki rzepaku i ich zwalczanie

  Szkodniki rzepaku i ich zwalczanie Na plon rzepaku wpływa wiele czynników. Kluczowy jest siew w optymalnych terminach agrotechnicznych oraz w sprzyjających warunkach pogodowych, a zdrowe i silne rośliny łatwiej poradzą sobie z atakiem ze strony potencjalnych szkodników mogących stanowić zagrożenie na każdym etapie wegetacji. Warunki atmosferyczne w okresie minionej jesieni i zimy spowodowały, że […]

Chwasty jednoliścienne w zbożach ozimych. Biologia i wiosenne zwalczanie

  Chwasty jednoliścienne w zbożach ozimych. Biologia i wiosenne zwalczanie dr Katarzyna Marczewska-Kolasa IUNG-PIB Puławy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Ważnym elementem w uprawie zbóż ozimych jest odpowiednie zwalczanie chwastów jednoliściennych. Ze względu na ich botaniczne pokrewieństwo ze zbożami, stają się wyjątkowo konkurencyjne dla rośliny uprawnej. Dodatkowo szereg działań korzystnych dla zbóż […]

Nawożenie i dokarmianie cebuli wiosną

  Nawożenie i dokarmianie cebuli wiosną Nawożenie mineralne cebuli jest istotnym czynnikiem plonotwórczym i musi być dostosowane do wyników badania zasobności gleby przeprowadzonego wiosną. Racjonalne nawożenie i odżywianie roślin ma kluczowe znaczenie z powodów ekonomicznych – wielkości i jakości uzyskiwanych plonów. Cebula ma wysokie wymagania względem składników pokarmowych zawartych w wierzchniej części gleby, gdyż jej […]

Nawożenie buraka cukrowego

  Nawożenie buraka cukrowego Burak cukrowy to uprawa, która wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem producentów rolnych mimo, że jest to uprawa czasochłonna i co ważniejsze kosztochłonna. Zajmijmy się jednym z najważniejszych aspektów w produkcji buraka, a mianowicie nawożeniem. Burak jest uważany za roślinę wymagającą jeśli chodzi o nawożenie i istotnie tak jest, natomiast wysokie wymagania […]

Jak uniknąć fitotoksyczności herbicydów w buraku cukrowym

  Jak uniknąć fitotoksyczności herbicydów w buraku cukrowym prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu Burak cukrowy należy do roślin uprawnych wymagających najintensywniejszej ochrony przeciw chwastom. Wynika to z bardzo dużej wrażliwości na zachwaszczenie w pierwszych tygodniach wzrostu, co spowodowane jest powolnym tempem wzrostu i małą […]

Występowanie i zwalczanie chorób rzepaku ozimego na plantacjach uszkadzanych przez zwierzęta jeleniowate

  Występowanie i zwalczanie chorób rzepaku ozimego na plantacjach uszkadzanych przez zwierzęta jeleniowate Paweł Węgorek, Marek Korbas, Jan Galewicz, Joanna Zamojska, Daria Dworzańska, Jakub Danielewicz, Ewa Jajor Jak wykazały badania prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, istnieje zależność pomiędzy nasileniem wystąpienia chorób rzepaku ozimego powodowanych przez grzyby a permanentnym przebywaniem […]

Przebudzenie z zimowego snu w zarządzaniu gospodarstwem

  Początek wiosny to ostatni moment, by zadbać o kompleksowe zarządzanie gospodarstwem. Rosnąca liczba prac polowych, rozpoczęcie zabiegów pielęgnacyjnych, czy wiosennych inwestycji wymaga wcześniejszych przygotowań i umiejętnego planowania z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych technologii. Odpowiedni system zarządzania gospodarstwem rolnym to również odpowiedź na aktualną sytuację na rynku, w tym wdrażanie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). […]

Wykrywanie i zwalczanie szkodników magazynowych

  dr inż. Paweł Olejarski Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Entomologii, ul. Władysława Węgorka 20, 60 – 318 Poznań e-mail: P.Olejarski@iorpib.poznan.pl Wykrywanie i zwalczanie szkodników magazynowych Spośród wielu magazynowanych płodów rolnych, szkodniki magazynowe jako podstawowe źródło pożywienia szczególnie upodobały sobie ziarno zbóż. Każdego roku powodują znaczące straty zarówno ilości, jak i jakości […]

Kiedy i jak stosować antywylegacze w zbożach? Krótka charakterystyka preparatów.

  Kiedy i jak stosować antywylegacze w zbożach? Krótka charakterystyka preparatów. Katarzyna Marczewska-Kolasa Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Ochrona zbóż przed wyleganiem jest ważnym czynnikiem stabilności ich plonowania. Zjawisko to związane jest z trwałym pochyleniem łanu, które zmniejsza natężenie fotosyntezy, zakłóca pobieranie składników […]

Formulacja preparatu chemicznego

  Formulacja preparatu chemicznego Tekst: mgr Olga Kalitowska IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli ul. Orzechowa 61 50-540 Wrocław Fotografie: Jakub Kalitowski Elementem produkcji środków ochrony roślin jest nadawanie im odpowiedniej formy użytkowej. Proces ten, w znacznym uproszczeniu, polega na łączeniu substancji aktywnej (s.a.) z nośnikami i stabilizatorami które umożliwiają tworzenie względnie jednorodnej cieczy […]

Odchwaszczanie buraków cukrowych

  Prof. dr. hab. Krzysztof Domaradzki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu. Burak cukrowy jest rośliną bardzo wymagającą, jeśli chodzi o ochronę przed zachwaszczeniem. Sytuacja ta jest spowodowana kilkoma czynnikami. Przede wszystkim wynika z długiego okresu kiełkowania nasion i bardzo powolnego wzrostu […]

Charakterystyka uciążliwych chwastów w zbożach ozimych i jarych oraz ich zwalczanie

  Charakterystyka uciążliwych chwastów w zbożach ozimych i jarych oraz ich zwalczanie Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu. W zbożach występuje pewna grupa chwastów zaliczanych do uciążliwych. Miano to zawdzięczają dużej konkurencyjności i szkodliwości dla rośliny uprawnej. […]

PSZENŻYTO JARE

  Mgr inż. Andrzej Najewski Słupia Wielka, 22.11.2013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka PSZENŻYTO JARE Jara forma pszenżyta jest w Polsce znacznie mniej popularna niż forma ozima. W roku 2012 powierzchnia uprawy pszenżyta jarego wynosiła ponad 170 tys. ha, co w porównaniu z rokiem 2011 oznacza wzrost o blisko 60 tys. […]

Dobór odpowiedniej odmiany warunkiem uzyskania optymalnego plonu kukurydzy

  Dobór odpowiedniej odmiany warunkiem uzyskania optymalnego plonu kukurydzy W Polsce uprawa kukurydzy w dwóch ostatnich latach, 2012 i 2013, osiągnęła poziom powyżej 1 miliona hektarów, z czego około 60% to uprawa na ziarno, a około 40% to uprawa na kiszonkę. Według ekspertów zajmujących się uprawą kukurydzy, rolnik ma decydujący wpływ na kształtowanie poziomu plonowania […]

Choroby grzybowe zbóż

  Mgr inż. Beata Danielewicz Mgr inż. Amelia Bednarek – Bartsch ZBŚOR IOR­–PIB w Poznaniu W czasie trwania sezonu wegetacyjnego producenci rolni corocznie zastanawiają się nad stosowaniem środków ochrony roślin. Zadając sobie pytania o zasadność stosowania chemicznej ochrony plantacji należy zdać sobie sprawę z tego, że grzyby chorobotwórcze występujące na polach produkcyjnych potrafią w sprzyjających […]