Entries by Nasza Rola

Syngenta na rzecz zdrowia

Syngenta na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa: prawie 5 mln przeszkolonych rolników Bezpieczeństwo żywności to główny temat tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, obchodzonego 7 kwietnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Syngenta – jeden z liderów rozwiązań dla rolnictwa – zobowiązała się do podniesienia bezpieczeństwa zapewniając profesjonalne szkolenia milionom rolników na całym świecie. W ciągu jednego roku […]

Zgorzel podstawy źdźbła

  Prof. dr hab. Tomasz P. Kurowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA – CHOROBA WADLIWEGO ZMIANOWANIA Duża koncentracja zbóż w strukturze upraw powoduje namnażanie się w glebie grzybów patogenicznych, wywołujących szereg groźnych chorób. Do najgroźniejszych zalicza się choroby podstawy źdźbła, zwane podsuszkowymi, określane czasem mianem „chorób płodozmianowych”. Duże znaczenie tych chorób w Polsce […]

Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

  Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym Uprawa rzepaku przysparza rolnikom wielu problemów. Rzepak ozimy jest wymagającą rośliną. Zaniedbanie w terminie siewu, w nawożeniu i ochronie prowadzi do spadku i jakości i ilości plonu. Niepełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego tej uprawy jest wynikiem stosowania niepełnych, kompleksowych technologii i ograniczania nakładów na produkcję rzepaku. Gwarancją wysokiej nadwyżki bezpośredniej […]

Rejestracja odmian rzepaku. Rekomendacje agrotechniczne

  Rzepak ozimy – jak ustala się rekomendacje agrotechniczne dla poszczególnych odmian Zadaniem hodowców jest stworzenie nowych odmian, które cechują się wysokim potencjałem plonowania, wydają plon lepszej jakości i posiadają korzystne, pożądane przez rynek cechy (wyższą zimotrwałość, lepszą tolerancję na choroby czy wyższą odporność na osypywanie się nasion) oraz lepiej adaptują się do lokalnych warunków. […]

Mechaniczny zbiór ziemniaków

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Problemy mechanicznego zbioru ziemniaka w Polsce Z uwagi na ograniczenie uprawy ziemniaków na paszę dla trzody chlewnej w ostatnich latach zmniejsza się systematycznie powierzchnia uprawy w kraju i według szacunku resortu rolnictwa w roku 2014 będzie do zbioru ogółem do ok. 300 tysięcy hektarów. Głównym […]

Spółka komandytowa lepsza niż z o.o. do prowadzenia gospodarstwa

  Spółka komandytowa lepsza niż z o.o. do prowadzenia gospodarstwa Wiele dużych gospodarstw rolnych działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto jednak rozważyć przekształcenie tej spółki w spółkę komandytową, które mogłoby przynieść jej wspólnikom istotne korzyści podatkowe, przy zachowaniu takiego samego poziomu bezpieczeństwa. Czy jest alternatywa dla spółki z o.o.? Zgodnie z danymi GUS […]

Nawożenie dolistne kapusty głowiastej

  Mikroskładniki w dokarmianiu dolistnym kapusty głowiastej Nawożenie głównymi dawkami jest podstawą form ą odżywiania roślin, niemniej jednak nawożenie pogłówne i dolistne odgrywa znaczącą rolę w produkcji warzyw. W dużej mierze mikroelementy w istotny sposób wpływają na wysokość plonu i jego jakość, zarówno w trakcie okresu wegetacji, jak i na jakość pozbiorczą produkowanego warzywa. Zarówno […]

Dolistne nawożenie rzepaku

  Jesienne dokarmianie rzepaku Podstawowym celem plantatorów rzepaku jest zwiększenie wydajności upraw – uzyskanie wysokich plonów o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Niestety, nawet restrykcyjne przestrzeganie prawidłowych zasad agrotechnicznych nie zawsze jest działaniem wystarczającym, zapewniającym sukces produkcji. Jednym z podstawowych czynników w tej uprawie, które determinują wysokość przyszłych plonów, jest terminowe i dokładne wykonanie siewu. Od […]

Dobór zapraw nasiennych dla zbóż ozimych

  Dobór zapraw nasiennych dla zbóż ozimych Koniecznym elementem poprawnej agrotechniki zbóż jest zaprawianie ziarna siewnego. Już w momencie kupna materiału siewnego warto wybrać odmianę, której odporność na choroby jest wyższa, a jednocześnie jest odmianą wysoko plonującą. Wielu rolników jednak rzadko stosuje kwalifikowany materiał siewny o czym świadczą dane, że tzw. czasokres wymiany materiału siewnego […]

Szczury, myszy. Zwalczanie

  dr inż. Paweł Olejarski Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy ul. Władysława Węgorka 20 60-318 Poznań e-mail: P.Olejarski@iorpib.poznan.pl Jak wygrać z gryzoniami? Gryzonie, takie jak myszy i szczury, konkurują z człowiekiem o pokarm zjadając jego znaczne ilości. Ponadto zanieczyszczają miejsca swego bytowania wydalinami, wydzielinami, sierścią i martwymi osobnikami. Co ważniejsze, stanowią poważne zagrożenie […]

Mikroelementy w uprawie marchwi

    Mikroelementy w uprawie marchwi są istotnym elementem w produkcji dobrej jakości tego warzywa. Do niedawna jeszcze zaniedbywano ten aspekt nawożenia lub traktowano go z mniejszą wagą w stosunku do nawożenia NPK. Badania i praktyka w ogrodnictwie pokazują, że nawożenie mikroskładnikami jest równie ważne, co nawożenie makroskładnikami – a dokładniej mówi o tym między […]

Słodyszek rzepakowy. Biologia i zwalczanie.

  Jak skutecznie walczyć ze słodyszkiem Jednym z groźniejszych gatunków owadów żerujących na plantacjach rzepaku jest słodyszek rzepakowy. W skrajnych przypadkach szkody spowodowane przez tego szkodnika mogą obniżyć plony nawet o kilkadziesiąt procent. Kiedy rośliny rzepaku osiągają fazę początku rozwoju pąków kwiatowych następuje nalot agrofaga. Jego zwalczanie nie należy do prostych zadań. Prawidłowa ochrona rzepaku […]

Uprawa bezorkowa w ogrodzie

    W praktyce rolniczej coraz częściej rezygnuje się z pługa zastępując go maszynami płytko uprawiającymi glebę. Wiele naukowych badań dowodzi, że pole pod rośliny uprawne nie trzeba orać. Jak więc tę technologię przenieść na proste narzędzia wykorzystywane w ogrodzie? W Polsce z każdym rokiem rośnie areał gruntów nieoranych, nie mylić z nieuprawianymi. Pług zastępowany […]

Rzepak w technologii Clearfield

  Przełom w uprawie rzepaku. Wybór odpowiedniej odmiany Jednym z większych zagrożeń w uprawie rzepaku jest występowanie licznych gatunków chwastów, których rozwojowi sprzyja jesienny okres wegetacji odmian ozimych (chwasty rosną intensywniej niż rośliny rzepaku – konkurencyjność jest w tym czasie największa zarówno dla siewek, jak i młodych roślin). Dlatego tak istotne jest przeprowadzenie zabiegu odchwaszczania […]

King Farmtrac

    Limitowana wersja ciągnik Farmtrac 675 DTN King Farmtrac 675 DT to flagowy model producenta z Mrągowa oferowany nieprzerwanie od 2005 roku. Przez 10 lat produkcji model ten był rozwijany i zyskiwał coraz to nowe użyteczności. Ciągnik ten został nie tylko doceniony przez Klientów, ale też przez fachowców, co zaowocowało min. zdobyciem w 2011 […]

Nawozy dolistne w uprawie cebuli

  Dokarmianie dolistne – ważny element w uprawie cebuli Uprawa cebuli w Polsce wynosi około 25 tys. ha. Jest to druga pod względem powierzchni uprawa warzywnicza w Polsce (po kapuście, przed marchwią). Produkcja cebuli skoncentrowana jest w centralnej części naszego kraju. Najwięcej uprawia się jej w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, mazowieckim oraz lubuskim i lubelskim. […]

Przedwschodowa i powschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem

  Przedwschodowa i powschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem Hanna Gołębiowska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli Orzechowa 61, 50-540 Wrocław h.golebiowska@iung.wroclaw.pl O konieczności użycia herbicydów w najwyższym stopniu decyduje nasilenie chwastów w łanie oraz ich siła konkurencji. Na tej podstawie możliwe jest podjęcie właściwego wyboru dawki […]

Owies głuchy. Biologia i zwalczanie

  Biologia i zwalczanie owsa głuchego mgr inż. Marcin Bortniak IUNG-PIB, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Pospolity chwast jakim jest owies głuchy zasłużył na miano jednego z najbardziej uciążliwych gatunków w agrofitocenozie Taki stan rzeczy spowodowany jest jego dużą konkurencyjnością w stosunku do roślin uprawnych, zajmowaniem coraz większej powierzchni przy jednoczesnej tendencji […]