Entries by Nasza Rola

Przedwschodowa i powschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem

Przedwschodowa i powschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem   dr Hanna Gołębiowska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu   O konieczności użycia herbicydów w największym stopniu decyduje nasilenie występowania chwastów w łanie oraz ich siła konkurencji. Na tej podstawie możliwe jest podjęcie właściwego wyboru dawki […]

Dobór odmiany kukurydzy a koszty suszenia ziarna

Dobór odmiany kukurydzy a koszty suszenia ziarna prof. dr hab. Tadeusz Michalski   W nowoczesnym rolnictwie odmiana należy do najważniejszych czynników plonotwórczych. Najlepiej widać to w uprawie kukurydzy.   Jeśli porównamy plony różnych roślin z lat 60. XX wieku i dzisiaj, to okazuje się, że wzrost plonów jest dwu-, a nawet czterokrotny. Systematycznie rosnące plony […]

Choroby kukurydzy – biologia i zwalczanie

Choroby kukurydzy – biologia i zwalczanie prof. dr hab. Marek Korbas mgr Ewa Jajor   Kukurydza uprawiana jest na bardzo dużej powierzchni i jest to powodem wzrastającego zagrożenia porażenia przez wiele chorób, co może być powodem znacznych strat. Niekorzystne warunki pogodowe (susza, niekorzystny przedział temperatur) sprzyjają występowaniu groźnych chorób (np. głownia kukurydzy). Kukurydza może być […]

Mikroelementy niezbędne w uprawie roślin okopowych

Mikroelementy niezbędne w uprawie roślin okopowych dr Urszula Sienkiewicz-Cholewa Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roślin we Wrocławiu Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach   Kluczowym czynnikiem w nawożeniu mikroelementami jest wrażliwość rośliny na niedobór danego składnika. Buraki wykazują dużą wrażliwość na niedobór boru, a ziemniaki na niedobór manganu.   Roślinami okopowymi o największym znaczeniu […]

Magnez – zapomniany element produkcji roślinnej

Magnez – zapomniany element produkcji roślinnej   Magnez (Mg), jako niezbędny składnik pokarmowy roślin i główny komponent w różnych życiowych funkcjach roślin, zaskakująco często jest pomijanym elementem w optymalnie prowadzonych systemach produkcji roślinnej. Pełni jednak kluczowe role w wielu funkcjach roślin oraz ma ogromny wpływ na produkcję wysokiej jakości plonów. Stąd też często określany jest […]

Przeczytaj, zanim wiosną wjedziesz z azotem w rzepak

Przeczytaj, zanim wiosną wjedziesz z azotem w rzepak   Trwa jeszcze zima, ale już nie długo trzeba będzie wyjechać w pole z pierwszą dawką azotu dla rzepaku.   Problemów podczas siewu rzepaku w 2014 roku było wiele. Począwszy od stanowiska (susza bądź nadmiar wody), odpowiedniej struktury, która gwarantuje optymalne warunki roślin na starcie, po niezakończone […]

Prosta i praktyczna

Prosta i praktyczna Joskin poszerzył swoją gamę ramp do rozlewania gnojowicy o nowy model. ECO Penditwist to rampa do rozlewania z wężami wleczonymi umożliwiająca rozprowadzanie gnojowicy bezpośrednio na glebie, nie brudząc liści roślin. Bardzo ograniczone jest również rozpylanie cząstek nawozu w powietrzu. Aplikacja wielopunktowa umożliwia rozprowadzanie nawozu, nie powodując spowolnienia wzrostu roślin ani odrastania pasz: […]

Choroby jęczmienia jarego powodowane przez grzyby – biologia i zwalczanie

Choroby jęczmienia jarego powodowane przez grzyby – biologia i zwalczanie dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka mgr inż. Jakub Danielewicz Zakład Mikologii Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu   Zarówno jęczmień ozimy przeznaczany na cele paszowe oraz jary – użytkowany głównie na cele browarniane, może być porażany przez grzyby, które powodują, że w plonie […]

Odchwaszczanie zbóż jarych

Odchwaszczanie zbóż jarych dr inż. Renata Kieloch Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy   Spośród powszechnie występujących w uprawach zbóż chwastów krótkotrwałych wiele z nich jest wspólnych dla upraw ozimych i jarych, np.: przytulia czepna, jasnoty, przetaczniki, mak polny, chwasty rumianowate, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, tasznik pospolity. Oprócz wymienionych w zbożach jarych […]

Biologia i zwalczanie owsa głuchego

Biologia i zwalczanie owsa głuchego mgr inż. Marcin Bortniak Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu   Pospolity chwast, jakim jest owies głuchy, zasłużył na miano jednego z najbardziej uciążliwych gatunków w agrofitocenozie Taki stan rzeczy spowodowany jest jego dużą konkurencyjnością w stosunku do roślin uprawnych, zajmowaniem coraz większej powierzchni przy jednoczesnej tendencji do […]

Talerze ustawione w systemie X

Talerze ustawione w systemie X Nowy Carrier XL 425 Väderstad dedykowany jest do uprawy pól po kukurydzy lub rzepaku sianych siewnikiem Tempo. Jest szczególnie przydatny, gdy trzeba poszatkować dużą ilość resztek pożniwnych. Większe talerze robocze tej konstrukcji pozwalają na pogłębienie pracy do około 15 cm i lepsze wymieszanie gleby ze ścierniskiem. Szerokość maszyny wynosi 4,25 […]

Kreda nawozowa – konieczność czy ciekawa alternatywa!?

Kreda nawozowa – konieczność czy ciekawa alternatywa!?   Na przestrzeni ostatnich lat, naturalna kreda nawozowa przyciąga coraz więcej uwagi. Produkt robi się coraz bardziej popularny i niejednokrotnie staje się stałym elementem agrotechniki w gospodarstwie. Czy nawozy do utrzymania optymalnego pH gleby produkowane z naturalnej kredy, stanowią wzbogacenie oferty produktowej producentów, czy też jedyne właściwe rozwiązanie […]

Co tak „skrzypi” w łanie. Zwalczanie skrzypu polnego

Co tak „skrzypi” w łanie   dr inż. Tomasz R. Sekutowski, mgr Magdalena Dziągwa Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli   Rodzaj skrzypowate (Equisetaceae) obejmuje blisko 15 gatunków, z których w Polsce występuje około 10. Najliczniej spotykanym gatunkiem w Polsce, jak również w Europie […]

Kukurydza. Wybór odmiany

W hodowli i w uprawie kukurydzy, w porównaniu z innymi gatunkami zbóż, w ciągu ostatnich lat dokonał się największy postęp. Aktualnie areał kukurydzy w naszym kraju szacowany jest na ponad milion hektarów. Od dwóch dekad powierzchnia jej zasiewów stale rośnie. Prawdopodobnie, tegoroczne spadki cen ziarna mogą wpłynąć na zahamowanie tego cyklicznego już trendu zwyżkowego. Eksperci […]

Gdzie mieszkają najaktywniejsi Polacy?

   Gdzie mieszkają najaktywniejsi Polacy?   Na to pytanie szukali odpowiedzi autorzy badania „Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich. Etap I”. Wynika z niego, że najaktywniejsi społecznie są mieszkańcy Wielkopolski i Kaszub, a także gmin podwarszawskich i podpoznańskich. Badanie przeprowadziła Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.   Wyniki […]