Ochrona bulw ziemniaka

Specjaliści ochrony bulw  ziemniaka
Bronisław Kwiatkowski
Crop Manager Ziemniaki
Bayer Sp. z o.o.

 

Zmiany w sposobie zaopatrzenia  w ziemniaki do  konsumpcji kształtują podejście i sposób ich uprawy przez plantatorów.

Aktualnie sieci handlowe  przyzwyczajają  nas  do kupna ziemniaków  oczyszczonych,  często   umytych,    w  poręcznych  opakowaniach,  o określonej wadze, np.:  2,5 kg.,   5kg. , a niekiedy 10 kg.

Tak  oferowane ziemniaki –  bulwy,  zazwyczaj  posiadają   podobną wielkość, barwę i fakturę skórki, owalny kształt, małe i płytkie oczka, gładką powierzchnię. Większość z tych cech  uwarunkowana jest właściwościami  odmianowymi. Jednak zdrowotność bulw to już domena  właściwej ochrony, o której może zdecydować jedynie sam plantator .

Obecnie nie do zaakceptowania  są  objawy chorób występujących na bulwach przeznaczonych  do konsumpcji. Prowadzą one do obniżenia ich wartości wizualnej, estetycznej oraz handlowej.

Do najczęściej spotykanych i niepożądanych objawów należą: ospowatość bulw – stadium przetrwalnikowe grzyba Rhizoctonia Solani – czyli czarne skleroty  występujące na skórce; parch zwykły ziemniaka, który na skórce bulw tworzy „strupy”, czyli warstwy nieregularnych i  skorkowaciałych komórek; parch srebrzysty, który powoduje zmiany skórki bulw w postaci okrągłych szaro-srebrzystych przebarwień, pod którymi kryje się „rana”. Jest ona bardziej widoczna kiedy bulwy zostaną umyte. Samo mycie nie kończy aktywności parcha srebrzystego. W warunkach wysokiej wilgotności i temperatury (nieodpowiednie warunki przechowywania, transportu lub też wybór niewłaściwego  opakowania) bulwa pokrywa się smolistym nalotem. W rezultacie silnego rozwoju i produkcji czarnych zarodników następuje  utrata wody i w konsekwencji   dalszy spadek wartości konsumpcyjnej.

Obserwując  szeroką ofertę podaży ziemniaków konsumpcyjnych – takie bulwy często możemy spotkać. Należy jednak dodać, że tendencja jest wyraźnie pozytywna, w kierunku podaży ziemniaków o coraz lepszej jakości.

.

 

Uzyskanie  zdrowych bulw, czyli efektu końcowego uprawy ziemniaka,  w dużej mierze zależy od samych plantatorów. Wielu profesjonalnych producentów ziemniaka, chcąc zminimalizować ryzyko powstawania objawów chorób  bulw,  korzysta  z zaprawiania sadzeniaków. W ofercie firmy Bayer znajdują  się środki ochrony roślin, między innymi  zaprawy do ziemniaków: Monceren® 250 FS , Prestige® Forte 370 FS oraz Monceren® Pro 256 FS (obecnie zarejestrowany m.in.: w Niemczech, Francji i Holandii; w Polsce rejestracja spodziewana jest w 2017 r.), które  skutecznie dbają o zdrowotność bulw matecznych i rozwijającej się rośliny. Poprzez profesjonalne zaprawianie, pojedynczym zabiegiem ochronnym (używając specjalistycznych zaprawiarek  do ziemniaków  np. z firmy Aporo® lub urządzeń typu Mafex®), można kontrolować rizoktoniozę  i ograniczyć parcha zwykłego. W przypadku parcha srebrzystego wiadomo, że zaprawianie do przechowalni nie będzie wystarczające. Parch srebrzysty zaczyna się rozwijać już na polu, po wysadzeniu  zainfekowanych sadzeniaków.  Dlatego zaprawianie przed, lub w trakcie sadzenia, pozwala  na ochronę przyszłego plonu, czyli  bulw konsumpcyjnych,  oraz  w produkcji nasiennej –  sadzeniaków.

 

Najistotniejszym i zarazem najtrudniejszym  etapem w budowie zdrowego plonu ziemniaków konsumpcyjnych jest ochrona roślin  przed  zarazą ziemniaka.   W trakcie wegetacji, a ściśle od momentu  tworzenia się stolonów, mamy do czynienia z pierwszymi infekcjami młodych bulw. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w dni pochmurne i deszczowe zoosporangia (będące źródłem zarodników pływkowych – zoospor) wraz z kroplami wody przedostają się w okolice bulw.  Drogi są dwie : pierwsza to przemieszczanie się po łodydze ( ok. 90 %)  i druga, szybsza, bezpośrednie opadanie z liści i łodyg  na glebę (ok 10 %). Po kontakcie ze skórką bulwy,  zarodniki pływkowe (zoospory)  zaczynają proces infekcyjny – zaraza na bulwach staje się  faktem. Konsekwencją tej sytuacji  są ogromne  problemy z gniciem  bulw,  często już na polu. Jeszcze bardziej dotkliwa  jest sytuacja, kiedy taki proces  zaczyna się w przechowalni. Porażone zarazą bulwy nie nadają się do długotrwałego przechowywania, a ich wartość konsumpcyjna także ulega spadkowi.

Tylko bardzo dobra znajomość  rozwoju choroby i idąca za tym przemyślana strategia  ochrony fungicydowej  przed zarazą, pozwala na  uniknięcie  późniejszej „katastrofy” związanej z otrzymanym plonem. Wiąże się ona z włączeniem do ochrony fungicydowej (już od momentu zawiązywania się  bulw) specjalistycznego fungicydu.

Ponadto, złożoność zarazy ziemniaka wynikająca z jej nieustannej zmienności, tworzenia genotypów agresywnych (Pink 6)  i uodpornionych (Blue 13, Green 33) wymaga zaangażowania – super  specjalisty! ( Rys.1 )

Taką  pozycję niewątpliwie  zajmuje  fungicyd  Infinito® 687,5 SC.  Skuteczny przeciwko zarazie we wszystkich kluczowych stadiach jej cyklu życiowego, a także przeciwko agresywnym i uodpornionym genotypom.  Szczególnie silne jest jego działanie antysporulacyjne    (hamowanie zarodnikowania, czyli rozprzestrzeniania się zarazy) oraz działanie przeciwko zarodnikom pływkowym (zoosporom). Zoospory przestają się poruszać natychmiast po kontakcie z Infinito. Po kilku minutach pęcznieją i pękają. Żadne zarodniki pływkowe, ani konidialne  nie rozprzestrzenią się na inną roślinę za pomocą wiatru, ani nie zostaną zmyte do gleby przez deszcz, by porazić młode bulwy i  przyszłe plony.

Jednocześnie eliminowane są zarodniki i sporangia przeniesione z innych pól.

Cała roślina, łącznie z liśćmi, łodygami  i nowymi przyrostami jest chroniona – więc gleba i bulwy pozostają wolne od zarodników nawet podczas okresów deszczu czy nawadniania .

Uzyskany w taki sposób plon ziemniaków, w tym plon bulw konsumpcyjnych, jest zdrowy i może być w długotrwały sposób  przechowywany, tj. aż do momentu podaży ich w sklepie .

 

 

Rys.1 Ocena skuteczności fungicydu Infinito 687,5 SC / Ranking Euroblight  2016 r. /

Skuteczność zwalczania zarazy Sposób działania Odporność na zmywanie Mobilność w roślinie
 liście* bulwy*  nowe przyrosty  łodygi zapobiegawczy leczniczy anty-  sporulacyjne
3,8 3,9 ++ ++ +++ ++ ++(+) ++(+) systemiczny+ wgłębny

*  Ocena skuteczności w skali 2 – 5, gdzie niższa liczba oznacza gorszą skuteczność.  Ocena skuteczności , gdzie:  + efekt dostateczny, ++ efekt dobry, +++ efekt bardzo dobry,  (+)  stopień pośredni

 

R1 – zarejestrowany znak towarowy firmy APORO

R2- zarejestrowany znak towarowy firmy MANTIS ULV

Advertisement
4 replies
  1. dating network says:

    I spent four years trying EVERYTHING in Online Dating, and through a huge amount of trial and error, I produced a system that I will share for you. This book will take you, step by step, through everything you need to know to double, triple or even quadruple the number of women you meet online.

    Odpowiedz

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.