Plan Wydawniczy

Plan wydawniczy „Naszej Roli” na 2017 rok

Wydanie I (luty/marzec)

1. Azot wiosną. Dawka startowa. Przemyślane nawożenie azotem wiosną. – dr U. Sienkiewicz
2. Zaprawianie ziarna zbóż. – dr hab. B. Jaśkiewicz
3. Uprawa jęczmienia jarego na cele paszowe i kaszarskie. – prof. K. Noworolnik
4. Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych na wiosnę. – mgr M. Bortniak
5. Rzepak ozimy. Czy opłaca się zwalczać chwasty wiosną? –mgr M. Badowski
6. Ochrona wiosenna rzepaku przed chorobami. – dr T. Sekutowski
7. Buraki bez chwastów. – prof. K. Domaradzki
8. Mączniak prawdziwy zbóż. Biologia i zwalczanie. – prof. E. Pląskowska lub dr hab. W.Pusz
9. Zwalczanie chwastów jednoliściennych na plantacjach kukurydzy. – mgr T. Snopczyńsk

Wydanie II (kwiecień/maj)

1. Wpływ nawożenia azotem na choroby grzybowe zbóż. – dr hab. B. Jaśkiewicz
2. Zapobieganie wyleganiu zbóż. – dr hab. B. Jaśkiewicz
3. Szkodniki rzepaku.
4. Skuteczne odchwaszczanie plantacji kukurydzy. – dr hab. H. Gołębiowska
5. Ziemniaki bez chwastów. – dr T. Sekutowski
6. Septorioze i rdze zbóż. Biologia i zwalczanie. – dr hab R. Weber
7. Najważniejsze choroby kukurydzy. Biologia i zwalczanie. – dr hab. P. Bereś
8. Maszyny do zbioru traw

Wydanie III (czerwiec/lipiec)

1. Schładzanie ziarna. Mało znana technologia przechowywania.
2. Rzepak. Kiedy desykować? – mgr M. Badowski
3. Chrońmy ziemniaki przed zarazą.
4. Fuzarium. Czy jest się czego bać? – dr hab. R. Weber
5. Progi szkodliwości chwastów. Mit czy rzeczywistość? – dr T. Sekutowski
6. Dlaczego jęczmień mieszańcowy cieszy się dużym powodzeniem? – dr hab. D.Leszczyńska
7. Orkisz – wymagania, agrotechnika, wykorzystanie. – dr M. Haliniarz
8. Silosy zbożowe. Jak je efektywnie wykorzystać?
9. Użyźniacze glebowe. – dr T. Sekutowski

Wydanie IV (sierpień/wrzesień)

1. Rola fosforu i potasu w kształtowaniu plonu ziarna. – dr hab. B. Jaśkiewicz
2. Ocena ekonomiczna wybranych technologii zbóż. – dr hab. A. Sułek
3. Uprawa międzygatunkowej mieszanki zbóż ozimych. – prof. K. Noworolnik
4. Poprawna agrotechnika jęczmienia ozimego. – dr hab. D. Leszczyńska
5. Przed wschodami rzepaku ozimego. Jaki herbicyd wybrać? – mgr M. Badowski
6. Pszenica po pszenicy.
7. Skuteczny sposób na ślimaki.

Wydanie V (październik/listopad)

1. Pszenżyto. Zboże gleb lekkich. – dr hab. B. Jaśkiewicz
2. Rola nawożenia mineralnego w integrowanej technologii zbóż. – dr hab. A. Sułek
3. Rzepak. Skracamy czy nie? – mgr M. Badowski
4. Zwalczamy samosiewy rzepaku. – mgr M. Badowski
5. To ostatni dzwonek przed zimą. Zabiegi herbicydowe w zbożach. – mgr M. Bortniak