System kubkowy – nowy system dokarmiania prosiąt

System kubkowy – nowy system dokarmiania prosiąt
Liczba loch w Polsce rośnie, osiągając poziom powyżej 11,1 mln. Wraz z nim rośnie wyzwanie, jakim jest poprawa wskaźników odsadzenia. W tym zakresie hodowcy coraz chętniej korzystają
z automatycznego systemu żywienia prosiąt. Nowością na rynku jest system kubkowy (cupsy), zapewniający wyższą wagę odsadzeniową oraz większy współczynnik przeżywalności prosiąt, a przy tym szybką obsługę. Na czym polega?
Liczba prosiąt odsadzonych w ciągu roku od lochy to podstawowy miernik sukcesu hodowli.
W Europie standardem jest już 30 odsadzonych prosiąt w skali roku. Polska nie może pochwalić się jeszcze takim wynikiem, ale jest on już w zasięgu polskich hodowców. Rodzima produkcja kształtuje się obecnie na poziomie 16-20 prosiąt. Jednak, jak pokazują wyniki niektórych ferm w Danii, czy Holandii, otrzymywanie średnio 2,4 miotu liczącego po około 14 prosiąt rocznie jest możliwe.
Aby osiągnąć lepsze efekty i wspomóc rozwój prosiąt stosuje się preparaty mlekozastępcze.Mogą one służyć jako uzupełnienie mleka matki lub całkowicie je zastąpić. Prestartery to realna pomoc
w okresie przejściowym. Wspierają zwierzęta po odsadzeniu, w łagodny sposób przeprowadzając je przez ten trudny dla nich czas. Dodatkowo przygotowują je do odpowiedniego pobrania pasz
w późniejszym odchowie.
Karmienie prestarterami to jedyny i skuteczny sposób, by zapobiec upadkom. Kiedyś proces ten wymagał dużych nakładów czasu i energii. Dziś hodowcy mogą korzystać z nowoczesnych i w pełni zautomatyzowanych systemów dokarmiania, które znacząco poprawiają ekonomikę produkcji.
Automatyczny system karmienia ma wiele zalet. Zapewnia m.in.:
■ zawsze świeże mleko,
■ nieograniczony dostęp do pokarmu – prosięta jedzą, kiedy chcą,
■ wsparcie przy odchowie bez lochy – nie wymaga dużych nakładów pracy.
Nowością na rynku jest system kubkowy. To system karmienia oparty na zainstalowanym w kojcu porodowym kubku z mlekiem. Można go stosować od 2. dnia po porodzie. Takie rozwiązanie wpływa na bardzo dobrą jakość prosiąt i ich prawidłowe funkcjonowanie, zapewniając im dobry start. Nie wymaga dużych nakładów pracy i czasu. Jednocześnie gwarantuje największą dokładność mieszania dawki. Umożliwia także karmienie nocą i zapewnia wyrównanie prosiąt.
– System automatycznego dokarmiania prosiąt składa się ze zbiornika, który napełnia się preparatem mlekozastępczym, instalacji prowadzącej ze zbiornikach do kubków (misek), znajdujących się w kojcach porodowych. Kubki posiadają smoczki, z których podczas ssania przez prosię wydostaje się preparat. System sprawia, że prosięta pobierają więcej preparatu mlekozastępczego, w związku z czym szybciej przyrastają – mówi Marcin Forkajm, kierownik produkt ds. trzody chlewnej De Heus.
System kubkowy zdobywa coraz większą popularność w krajach zachodnich. Pozwala osiągnąć bardzo dobrą jakość prosiąt i zapewnia im dobry start. Dodatkowo nie wymaga dużych nakładów pracy i czasu. Jednocześnie gwarantuje największą dokładność mieszania dawki i umożliwia karmienie nocą.
– Główna korzyść to szybka obsługa i większa waga odsadzeniowa prosiąt. Kolejną zaletą jest to, że można przygotować powtarzalną ilość pokarmu. Nawet jeśli pomylimy się o 200 g, nie wpłynie to na florę i nie spowoduje biegunek u zwierząt – tłumaczy Forkajm.
– Prosię wymaga stałego dostępu do pokarmu. Dziennie spożywa około 750 – 1000 ml mleka, z czego 60 % wypija nocą. Przy dużych miotach ważny jest termin jego podania po porodzie – maksymalnie do 12 godzin. System kubkowy umożliwia przygotowanie go na czas. To prawdziwa pomoc w procesie odsadzenia – dzięki niemu zwierzęta mają nieograniczony dostęp do mleka – uzupełnia Maciej Bendlewski, kierownik produktu ds. trzody chlewnej De Heus.
Kubkowy system automatycznego żywienia pozwala zapewnić prosiętom naturalne warunki rozwoju, w tym dobowy rytm karmienia. Wraz z odpowiednio dobranymi preparatami mlekozastępczymi może przyczynić się do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników produkcyjnych.
Jedną z pierwszych osób, które miały okazję przetestować system kubkowy jest Michał Dudek,właściciel gospodarstwa rolnego „Świniosfera” w Andrzejowie.

– To naprawdę fajny system. Waga odsadzeniowa prosiąt wzrosła o 0,5 kg, co oznacza, że średnia waga odsadzeniowa kształtuje się na poziomie ponad 9 kg – cieszy się Michał Dudek.
– Waga prosiąt jest wyrównana, spadła śmiertelność prosiąt. Mamy mniej mamek, co sprawia, że lepiej można wykorzystywać porodówkę. Należy jednak podkreślić, że stosując ten system, bardzo ważna jest jakość mleka – mówi Michał Dudek.
O systemach dokarmiania prosiąt oraz o ich wadach i zaletach eksperci i hodowcy będą rozmawiać podczas wydarzenia Agro Days. Dni Hodowcy 2017, które odbędzie się 14-15 października
w Warszawie.

Advertisement
2 replies
  1. online dating tips says:

    I spent four years trying EVERYTHING in Online Dating, and through a huge amount of trial and error, I produced a system that I will share for you. This book will take you, step by step, through everything you need to know to double, triple or even quadruple the number of women you meet online.

    Odpowiedz
  2. dating rules says:

    I spent four years trying EVERYTHING in Online Dating, and through a huge amount of trial and error, I produced a system that I will share for you. This book will take you, step by step, through everything you need to know to double, triple or even quadruple the number of women you meet online.

    Odpowiedz

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.