Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Posty
 • #3187

  Anonim

  Witam! Czy może Pan coś napisać o fotowoltaice dla rolników? Dziękuję!

  #3189

  Fotowoltaika jest dziedziną zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. Termin fotowoltaika pochodzi od greckiego słowa photos – światło, oraz słowa volt – jednostka napięcia. Zagadnienia wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne jak również w celu sprzedaży pojawiały się już dawno. Jednakże wiedza techniczna dopiero współcześnie daje możliwości ku temu by energie magazynować wykorzystywać i sprzedawać na rynku.

  Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, zwana „działalnością gospodarczą w zakresie małych instalacji”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, zwanego „rejestrem wytwórców energii w małej instalacji”.

  Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła długo oczekiwany system wsparcia dla inwestorów zainteresowanych m.in. budową własnych elektrowni słonecznych. Forma wsparcia zależna jest od wielkości instalacji.

  Mikro instalacje budowane na potrzeby domów czyli prosumenckie o mocy do 10 kW otrzymały możliwość sprzedaży nadwyżek energii po taryfach gwarantowanych w wysokości 0,75 zł / kWh dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 0,65 zł / kWh dla instalacji o mocy 3-10 kW.

  Ze stawek tych korzystać mogą zarówno osoby fizyczne (bez zakładania działalności gospodarczej) jak i firmy (bez uzyskiwania koncesji).

  Maksymalna moc instalacji, które będą mogły korzystać z tej formy wsparcia nie może przekroczyć 300 MW dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 500 MW dla instalacji o mocy 3-10 kW.

  Pozostałe instalacje będą mogły nabyć prawo do sprzedaży energii po stawkach wyższych niż rynkowe w wyniku aukcji, które będą organizowane minimum raz na rok.

  W przypadku klientów indywidualnych i firm, nabyte prawo do sprzedaży energii obowiązywać będzie przez 15 lat od chwili uruchomienia instalacji. Z prawa tego będą mogli skorzystać właściciele wszystkich instalacji uruchomionych po 1.01.2016r.

  Zmiany, które już weszły w życie od 01 01 2016 to:

  -definicja mikro instalacji – jako instalacji produkującej energię ze źródeł odnawialnych o mocy do 40 kW i podłączonych do sieci o napięciu niższym niż 110 kV,

  -definicja małej instalacji – jako instalacji produkującej energię ze źródeł odnawialnych o mocy do 200 kW i podłączonych do sieci o napięciu niższym niż 110 kV,

  -zwolnienie z opłat za przyłączenie do sieci mikro instalacji oraz obniżenie do połowy opłaty za przyłączenie do sieci instalacji o mocy do 5 MW (ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów),

  -obowiązek nałożony na przedsiębiorstwo energetyczne podłączenia do sieci mikro instalacji, których moc nie przekracza mocy przyłączeniowej do budynku

  -przeniesienie kosztu montażu układu zabezpieczającego oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego na przedsiębiorstwo energetyczne,

  -umożliwienie sprzedaży nadwyżki energii do sieci z mikro instalacji bez konieczności otwierania działalności gospodarczej,

  -określenie stawki zakupu energii ze źródła odnawialnego na poziomie 80% średniej ceny hurtowej energii z roku ubiegłego

  -zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłaszania zamiaru budowy systemu fotowoltaicznego o mocy do 40 kW.

  Podstawa prawna:

  Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii ( Dz. U . z 2015 poz. 478 ze zm.)

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego ( Dz. U. z 2015 poz. 2059)

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.