Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Posty
 • #3732

  Anonim

  O co mogę ubiegać się od ZUS po 182 dniach choroby i rehabilitacji?

  #3734

  Pracownik, który już jest rencistą, w zasadzie wyczerpał wszelkie roszenia względem ZUS.

   

  Warto wiedzieć

  Osoba uprawniona do renty wypadkowej oraz do emerytury ma prawo, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy wypadkowej, do wypłaty według swego wyboru:

  – renty wypadkowej powiększonej o połowę emerytury albo emeryturę powiększoną o połowę renty.

  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy wypadkowej, w przedstawionych powyżej przypadkach, wypłata jednego ze świadczeń w pełnej wysokości powiększonego o połowę drugiego, osobom uprawnionym określonym w ust. 1 art. 26, następuje jedynie wówczas, gdy nie osiągają oni przychodu powodującego zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenia ich wysokości (t.j. nie spełniają przesłanek określonych art. 104 ust. 1 u.e.r.).

  Ubezpieczonemu uprawnionemu do renty z tytułu niezdolności pracy z ogólnego stanu zdrowia (renta inwalidzka) oraz do renty wypadkowej, wypłaca się świadczenie rentowe wyższe lub wybrane przez ubezpieczonego (art. 25 ust. 1 ustawy wypadkowej).

  Podobnie w przypadku zbiegu prawa do renty wypadkowej z uprawnieniem do uposażenia z powodu choroby lub utraty sił.

  W związku z wypadkiem przy pracy (wypadkiem z równanym z wypadkiem przy pracy) lub chorobą zawodową, pielęgniarce czy położnej przysługują, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych , następujące świadczenia:

  1) jednorazowe odszkodowanie – dla osoby która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

  2) renta z tytułu niezdolności do pracy – dla osoby która stała się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (tzw. „renta wypadkowa”),

  3) renta szkoleniowa – dla ubezpieczonej w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

  4) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

  5) zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonej, której niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy,

  6) świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonej, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,

  7) dodatek pielęgnacyjny, na zasadach i w wysokości określonych ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2013 r. poz. 1440)

  8) odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych (art. 237[1] § 2 kodeksu pracy).

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.