Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Posty
 • #3618

  Anonim

  Proszę uprzejmie napisać jak będzie wyglądał zakup ziemi od maja?

  Chciałabym kupić 1,5 ha ziemi.

  #3621

  Od 1 maja 2016 roku zacznie obowiązywać ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

  W okresie 5 lat wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

  Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży:

  1)  nieruchomości i ich części przeznaczonych w:

  a)  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub

  b)  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub

  c)  ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  – na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, lub

  2) nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, lub

  3)  domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych, lub

  4)  nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.

  Nabywcami nieruchomości rolnych mogą być co do zasady tylko rolnicy indywidualni (tj. rolnicy posiadający kwalifikacje rolnicze, prowadzący osobiście co najmniej przez 5 lat gospodarstwo rolne o powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych i zamieszkujący w tym gospodarstwie, a także podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie w przypadku jeżeli powierzchnia gospodarstwa przekracza 20 ha użytków rolnych). Te wymogi ustawowe nie dotyczą osób bliskich zbywcy (tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osób przysposabiających i przysposobionych), jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa. Rolnik indywidualny będzie mógł nadal przenieść własność nieruchomości rolnej w drodze umowy darowizny, dożywocia czy też sprzedaży.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.