Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Posty
 • #3183

  Anonim

  Pytanie Witam Jestem rolnikiem,który zajmuje się hodowlą świń. Moje świnie bardzo często chorują a antybiotyki kosztują. Czy mogę się zwrócić o jakąś pomoc do Państwa?

  #3185

  Warto z tym pytaniem zwrócić się bezpośrednio dla ARiMR. W zasadzie nie ma żadnych szczegółowych wytycznych dotyczących refundacji kosztów leczenia zwierzęcia. Zazwyczaj to na hodowcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za zwierzę zarówno zdrowe jak i chore. W takiej sytuacji warto posiłkować się umową ubezpieczenia i refundacji kosztów leczenia zwierzęcia.

  ARiMR pomoc przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję.

  Jeżeli Agencja przychyli się do wniosku rolnika , to wysokość udzielanej pomocy w danym roku prowadzenia działalności ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu, na które grupa została utworzona, i wytworzonych w gospodarstwach jej członków.

  Sposób obliczania oraz wysokość maksymalnych dopuszczalnych kwot udzielanej pomocy są określone w art. 33d rozporządzenia 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), nowelizującego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. WE L 160 z 26.06.1999, z późn. zm.).

  Pomoc jest wypłacana w złotych, a jej przeliczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2808/1998/WE z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 349 z 24.12.1998, z późn. zm.).

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.