Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Posty
 • #3098

  Anonim

  Dzień dobry!
  Bardzo proszę o informacje czy od stycznia 2016 zmienia się składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników.

  #3103

  Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne:

  -za rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych nie uległa zmianie i – tak jak w I kwartale 2016 r. – wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych za każdą osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym;

  -za domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej uległa zmianie i wynosi 124 zł;

  Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna. Składka rolnika na ubezpieczenie zdrowotne obejmuje członków jego rodziny, jeżeli nie są oni domownikami w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zgłoszonymi do ww. ubezpieczenia w Kasie.  Zadania z tego zakresu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581).

  Od 1 lutego 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r., poz. 123 z późn. zm). Ich kontynuację od 1 stycznia 2015 roku  do 31 grudnia 2016 r. wprowadza ustawa z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1935).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi za każdą osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie.

  Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników w I kwartale 2016 r.
  Rodzaj działalności Sposób finansowania
  rolnik budżet państwa
  Gospodarstwo rolne poniżej 6 ha 1 zł za każdy ha przeliczeniowy za każdego ubezpieczonego rolnika i domownika
  od 6 ha 1 zł za każdy ha przeliczeniowy za każdą osobę ubezpieczoną
  Gospodarstwo rolne łącznie z działem specjalnym produkcji rolnej poniżej 6 ha 9% od zadeklarowanego dochodu z działu specjalnego, nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia za każdego ubezpieczonego rolnika z działu specjalnego 1 zł za ha przeliczeniowy za każdego ubezpieczonego domownika w gospodarstwie
  od 6 ha 1 zł za ha przeliczeniowy za każdego ubezpieczonego domownika w gospodarstwie + 9% od zadeklarowanego dochodu z działu specjalnego, nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia za każdego ubezpieczonego rolnika z działu specjalnego
  Działy specjalne produkcji rolnej za rolnika 9% kwoty zadeklarowanego dochodu, nie mniej niż 9% wysokości minimalnego wynagrodzenia
  za domownika 9% kwoty podstawy stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku

   

  Aktualne składki na ubezpieczenia społeczne znajdują się na stronie:

  http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 – 2016 (Dz. U. poz. 123 z późn. zm.).

   

   

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.