ARR przyjmuje wnioski o dopłatę do materiału siewnego

ARR przyjmuje wnioski o dopłatę do materiału siewnego

W Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o przyznaniedopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanymającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.Wnioski będą przyjmowane do 25 czerwca 2017 roku.
O przyznanie dopłaty można ubiegać się z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):
• zbóż ozimych
• zbóż jarych
• roślin strączkowych
• ziemniaka
• mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat z wyłączeniem ziemniaka).
Przy składaniu wniosku o przyznanie dopłaty należy zwrócić uwagę na to, że:
• wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września
• decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów rozporządzenia RM
• w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany
• obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty w 2017 r.
Nowy wzór wniosku oraz szczegółowe informacje uzyskania dopłaty zostały zamieszczone tutaj. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale Terenowym ARR właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą.
Źródło:ARR

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.