ARR przypomina winiarzom o złożeniu deklaracji

ARR przypomina winiarzom o złożeniu deklaracji

Każdy producent i przedsiębiorca wyrabiający wino jest zobowiązany do złożenia deklaracji o zbiorach winogron, produkcji wina lub moszczu winogronowego. Należy je złożyć w Centrali Agencji Rynku Rolnego do 15 stycznia 2017 roku. Niezłożenie deklaracji w terminie podlega sankcjom.
Producenciwyrabiający wino z winogron pozyskanych z własnych upraw winorośli składajądeklaracje ozbiorach winogron oraz produkcji winalub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym.
Natomiast przedsiębiorcy składajądeklaracje o:
• zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron, w danym roku gospodarczym,
• zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiających wino w danym roku gospodarczym,
• produkcji win lub moszczów winogronowychz własnych lub zakupionych produktów w danym roku gospodarczym.
Deklaracje można złożyć osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy Karolkowej 30 albo wysłać pocztą do 15 stycznia 2017 r. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
Źródło:ARR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.