Profil Czytelnika

kim są nasi Czytelnicy?

Udział Czytelników wg rodzaju produkcji:

Producenci pszenicy i/lub jęczmienia – 70%
Producenci kukurydzy na ziarno – 20%
Producenci kukurydzy na kiszonkę – 15%
Producenci rzepaku – 40%
Producenci ziemniaków – 15%
Producenci buraków cukrowych – 10%
Produkcja zwierzęca – 35%
Osoby związane z rolnictwem, ale nie zajmujące się bezpośrednią produkcją (np. doradztwo, handel) – 10%

Udział Czytelników wg wielkości gospodarstwa:

Gospodarstwa pow. 500 ha – 11%
Gospodarstwa 200-500 ha – 20%
Gospodarstwa 50-200 ha – 26%
Gospodarstwa do 50 ha – 24%
Gospodarstwa nt. których nie mamy szczegółowych danych – 19%

Udział Czytelników w poszczególnych województwach:

Dolnośląskie – 5%
Kujawsko-pomorskie – 12,1%
Lubelskie – 2,1%
Lubuskie – 6,3%
Łódzkie – 5%
Małopolskie – 2,5%
Mazowieckie – 11,1%
Opolskie – 5%
Podkarpackie – 2,1%
Podlaskie – 2,1%
Pomorskie – 12,6%
Śląskie – 2,1%
Świętokrzyskie – 2,5%
Warmińsko-mazurskie – 4,6%
Wielkopolskie – 14,2%
Zachodniopomorskie – 8%
Nieustalone – 2,7%