Bayer kształtuje rolnictwo z korzyścią dla rolników, ludzi i planety

Bayer kształtuje rolnictwo z korzyścią dla rolników, ludzi i planety

Bayer zaprezentowało nowości w ofercie rzepaku odmiany DEKALB® oraz ofertę środków ochrony roślin w uprawie zbóż i ziemniaków na zorganizowanej konferencji polowej dnia 23 maja 2023 roku w Sławkowie. Firma popularyzuje również rozwiązania wspierające rolnictwo zrównoważone, w tym zestaw do mapowania pola – FieldView® Yield Kit oraz metody na oszczędności w gospodarstwie. Tym razem Bayer zaprasza do centrum doświadczeniowo-pokazowego w Sławkowie.

Jak odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rolników na plon wysokiej jakości, który spełni restrykcyjne wymogi środowiskowe, a na koniec zapewni zysk? Nasza odpowiedź na połączenie nowoczesnych odmian roślin, środków ochrony – chemicznych i biologicznych oraz rozwiązań cyfrowych, które pozwalają zoptymalizować nakłady produkcyjne.” – mówi Iwona Krych-Stec, szefowa marketingu Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację.

W firmie Bayer wspieramy rolników na każdym z tych etapów, inwestując w rozwiązania dla rolnictwa zrównoważonego z korzyścią dla rolników, ludzi i planety”– dodaje.

Zasady doświadczeń w Centrum w Sławkowie

W gospodarstwie Romualda Wiśniewskiego w Sławkowie k. Torunia (woj. kujawsko-pomorskie) mieści się centrum doświadczeniowo-pokazowe firmy Bayer (Learning Center Bayer). Obszar testowy obejmuje powierzchnię 35 hektarów, na których prowadzone są doświadczenia w uprawach: kukurydzy, pszenicy, rzepaku oraz ziemniaka. Testowane są rozwiązania technologiczne w połączeniu z praktykami regeneratywnymi, np. uprawa bezorkowa, dobór odmian, optymalne wykorzystanie środków ochrony roślin i rozwiązań cyfrowych, po to by w sposób zrównoważony zminimalizować wpływ produkcji rolnej na środowisko i zachować jej wysoką rentowność.

Nowości Bayer Crop Science w uprawie rzepaku DEKALB na rok 2023

Sezon 2023 rozpoczynamy z dużym optymizmem. Pragnąc pogodzić uprawę rzepaku z opłacalnością rolnicy będą szukali rozwiązań, które pozwolą im uzyskać jak najlepsze plony, przy rozsądnym poziomie inwestycji. Tu z pomocą przyjdzie dobry profil genetyczny odmian: o zdolności wytworzenia wysokiego plonu i dużej zawartości oleju – ale i zapewniających dobrą kondycję, zdrowotność oraz efektywne wykorzystanie azotu.

Królowa polskich pól – DK Excited

DK Excited od 3 lat, czyli od zarejestrowania w Polsce, jest najlepiej plonującą odmianą w kraju według wyników COBORU. W efekcie jest też najchętniej kupowana1.

DK Excited to najlepsza odmiana rzepaku ozimego w palecie DEKALB z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odmiana wyróżnia się również wysoką zawartością tłuszczu w nasionach oraz odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

Dzięki doskonałemu wigorowi jesiennemu lepiej znosi ataki szkodników: pchełki, śmietki kapuścianej czy gnatarza rzepakowca. Mała elongacja przed zimą zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość.

W cyklu wieloletnich badań odmiana DK Excited potwierdziła właściwość efektywnego wykorzystania azotu. Utrzymanie wydajności plonotwórczej odmiany w warunkach utrudnionego pobierania azotu z gleby sprawdza się przy dużych sezonowych wahaniach pogodowych.

Młodsza siostra – DK Exaura

To odmiana doskonale plonująca i odporna na wirusa żółtaczki rzepy. Wyróżnia się bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach, dzięki czemu pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrany plon. Odmiana osiąga wysokie parametry użytkowe i rekordowe plony.

DK Exaura charakteryzuje się doskonałym wigorem jesiennym i zimotrwałością. Średnio wcześnie wznawia wegetację i kwitnie. Ma wysoką odporność na wyleganie i właściwie buduje łan. Podwyższona zawartość białka daje śrutę o lepszych wartościach odżywczych. Produkt wykazuje dobrą odporność na werticiliozę i suchą zgniliznę kapustnych.

DK Pledge – odmiana kiłotolerancyjna

Odmiana przebadana w Instytucie Ochrony Roślin pod kątem tolerancji w stosunku do lokalnie występujących szczepów kiły kapusty i rekomendowana do uprawy na stanowiskach porażonych kiłą kapusty. Zapewnia ochronę uprawy przed utratą plonu na zainfekowanych stanowiskach glebowych.

Gdzie kupić?

Wszystkie wymienione odmiany oraz pozostałe z oferty Bayer: Exima, Plasma, Sephora, Immortal można zamawiać w sieci Agentów firmy Bayer www.agro.bayer.com.pl/gdzie-kupic oraz w sklepie internetowym Sklep BAYER (https://sklep.agro.bayer.com.pl/)

Skuteczna ochrona zbóż z Bayer

Do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej Bayer prezentuje innowacyjne rozwiązanie Mateno Duo Komplet Pak, składające się z nowego herbicydu Mateno Duo oraz Komplet 560 SC. Mateno Duo oparty jest na nowej substancji aktywnej w zbożach aklonifenie 500g/l oraz DFF® 100 g/ha. Dzięki pojawieniu się Mateno Duo w doborze herbicydów rolnicy uzyskują nowe możliwości zwalczania trudnych do opanowania chwastów jednoliściennych. Nowy mechanizm działania Mateno Duo wspomagany przez herbicyd Komplet doskonale sprawdza się przeciwko uodpornionym chwastom na herbicydy z grupy sulfonylomoczników oraz zwalcza szeroki wachlarz chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

W ochronie fungicydowej plantacji pszenicy ozimej sprawdzi się ekonomiczny program bazujący na dwóch nowych i wszechstronnych fungicydach Delaro Forte i Cayunis. Produkty wyróżniają się wysoką elastycznością dawki, wysoką skutecznością zwalczania najgroźniejszych chorób zbóż oraz zapewniają wysokie zwroty z inwestycji

Wraz z możliwością elastycznego dawkowania i wszechstronności zastosowanych fungicydów możliwe jest tworzenie dopasowanej ochrony do konkretnej uprawy, pola oraz warunków panujących w danej lokalizacji.

Ziemniak – pewność na polu z ochroną Bayer

Aktualna bardzo dynamiczna sytuacja na rynku zbóż, kukurydzy, rzepaku skłania rolników do szukania lub powrotu do alternatywnych upraw. Jedną z nich jest ziemniak: uprawa dająca pewny plon, a co za tym idzie również zysk. Jest to oczywiście uprawa wymagająca pełnego profesjonalizmu pod względem agrotechniki i ochrony.

Portfolio produktowe Bayer do ochrony ziemniaka doskonale odpowiada potrzebom tak wymagającej uprawy:

  1. Propulse 250 SE – jedna z nowych rejestracji w ochronie ziemniaka, preparat przeznaczony do ochrony przed alternariozą ziemniaka. Jego wysoka skuteczność potwierdzona jest najwyższą lokatą w rankingu EuroBlight.

  2. Velum Prime – nematocyd w płynnej formulacji do stosowania m.in. w uprawie ziemniaka. W obliczu ostatnich zmian regulacyjnych i zagrożenia wycofania oxamylu – substancji do tej pory stosowanej przeciwko nicieniom – Velum Prime to doskonałe rozwiązanie zastępujące wycofywane produkty.

Oferta cyfrowa to inwestycja w rolnictwo zrównoważone FieldView® Yield Kit

W centrum w Sławkowie można zobaczyć jak działa rozwiązanie Bayer do mapowania plonów. Mapy plonów pozyskane z kombajnu są ważnym źródłem danych do podejmowania decyzji agronomicznych, optymalizujących prowadzenie upraw. Bayer od 2 lat oferuje posiadaczom kombajnów zbożowych – niezależnie od roku produkcji, marki lub modelu – zestaw do monitoringu plonów w czasie rzeczywistym pod nazwą FieldView® Yield Kit

Wykorzystanie Yield Kit w praktyce można obejrzeć na wideo: Mapowanie plonu na Kujawach z zestawem FieldView Yield Kit . Zakupu zestawu można dokonać w sklepie internetowym: Yield Kit | Nik.bg (nik-agro.com)

Rolnictwo zrównoważone to OSZCZĘDNOŚCI

Wobec wyzwań, przed którymi stoją rolnicy, Bayer odpowiada obierając jako temat przewodni tegorocznej kampanii „Grunt to Zrównoważenie” – Oszczędności.

Dla rolników uprawiających rzepak przygotowaliśmy listę 12. sposobów na uniknięcie najczęstszych błędów, które grożą stratą plonu i pieniędzy. Bardzo ważna jest zmiana technologii siewu, dobór odmian odpornych na osypywanie się nasion
i o wysokiej wydajności gospodarowania azotem, unikanie zbyt wysokiej gęstości siewu
i zbyt wczesnego siewu.

Bayer ogłasza Strategię Wodną

Kolejnym problemem, z którym mierzą się rolnicy, jest brak wody i okresowe susze. Nie jest to temat lokalny. W marcu odbyła się „2023 Water Conference” ONZ poświęcona tematowi światowego kryzysu wodnego, podczas której Bayer ogłosił strategię wodną firmy. To pięciopunktowy program towarzyszący dotychczasowym zrównoważonym celom firmy. Jednym z nich jest zmiana sposobu uprawy ryżu w regionach szczególnie narażonych na brak wody. Bayer opracowuje plan włączenia wskaźników jakości i ilości wody w decyzje i procesy biznesowe – plan ten będzie wdrażany od 2024 roku. Już teraz Bayer ocenia swoich dostawców pod kątem zrównoważnenia i zużycia wody. Firma kontynuuje ograniczanie emisji we wszystkich placówkach i fabrykach na świecie, włączając w to optymalizację zużycia wody.

Ważna jest również edukacja. Dla przykładu, w Polsce od lat stawiamy na edukację rolników i studentów o prawidłowym korzystaniu ze środków ochrony roślin, co również ma przełożenie na ochronę wód. Od 2004 roku lat działa również System Zbiórki Opakowań PSOR, który zbiera ponad 75% opakowań wprowadzonych na rynek.

O firmie Bayer

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2022 Grupa zatrudniała około 101 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 50,7 mld euro. Wydatki na badania i rozwój – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wyniosły 6,2 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com.

1 wg. badań Kynetec 22/23, FarmTrak™ Seed

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.