Bayer – polowa konferencja prasowa

Gaj Mały, 22 czerwca 2016 r.

CDT w Gaju Małym zlokalizowano na terenach należących do Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego GAŁOPOL Sp. z o.o. Jest to jeden z zakładów tego państwowego przedsiębiorstwa, zarazem największy – powierzchnia gruntów ornych wynosi tu 1250 ha (podczas gdy we wszystkich zakładach – 2950 ha). Oprócz upraw rolnych (najwięcej uprawia się zbóż, następnie rzepaków, kukurydzy, buraków cukrowych i lucerny), spółka GAŁOPOL zajmuje się hodowlą bydła mlecznego i mięsnego oraz posiada stado ogierów w Sierakowie. – Jest to gospodarstwo nowoczesne i zarazem specyficzne, bowiem prowadzi uprawę w technologii uproszczonej (bezorkowej), co daje możliwość sprawdzenia naszych produktów w takich właśnie warunkach – mówi Piotr Choroszewski z firmy Bayer.
Uprawa zbóż

Na plantacji pokazowej porównano uproszczone metody uprawy z tradycyjną orkową. Wykazane różnice jednoznacznie wskazują na wyraźną przewagę zabiegów jesiennych w przypadku uproszczonej uprawy gleby. Wczesny jesienny zabieg preparatem Komplet®560 SC utrzymał pole wolne od chwastów aż do tej chwili. Natomiast zastosowanie preparatu
Expert®Met 56 WG zlikwidowało miotłę zbożową oraz ograniczyło rozwój chwastów dwuliściennych, co w połączeniu z wiosennym zabiegiem korygującym herbicydem
Sekator® 125 OD pozwoliło roślinom zbóż na prawidłowy rozwój. Dodatkową zaletą obydwu preparatów jest skuteczne zwalczanie uodpornionej miotły zbożowej na herbicydy z grupy ALS.
W przypadku zastosowania kompleksowego rozwiązania problemu chwastów herbicydem Huzar® Activ 387 OD, wiosną uzyskano również satysfakcjonujący poziom zwalczania chwastobójczego, lecz konkurujące chwasty do momentu zabiegu znacznie ograniczyły rozwój zbóż.

W uproszczonych systemach uprawy należy również zadbać o właściwą ochronę fungicydową. Doskonałym wyborem jest program ochrony oparty o dwa zabiegi nowymi fungicydami, które trafią do sprzedaży w 2017 roku. W pierwszym zabiegu za ochronę podstawy źdźbła i liści odpowiada Delaro®325 EC, który zastosowano w dawce 0,8 i 1,0 l/ha. Składa się on ze 175 g protiokonazolu i 150 g trifloksystrobiny. Do drugiego zabiegu zastosowano kolejną nowość Variano®Xpro 190 EC w dawce 1,2 oraz 1,5 l/ha. Zawiera on trzy substancje czynne: biksafen 40 g/l, protiokonazol 100g/l i fluoksastrobinę 50 g/l co czyni go niezwykle skutecznym w zwalczaniu szerokiego spektrum chorób liściowych i kłosa. Niższe dawki produktów stosowano w przypadku technologii 3 zabiegowej a wyższe w przypadku technologii dwu zabiegowej.
Innym rozwiązaniem w intensywnej uprawie pszenicy ozimej jest sprawdzony system podwójnej ochrony Univo® Xpro.

Zaprawy nasienne
Warunki pogodowe panujące od siewu ozimin do połowy marca 2016 roku były bardzo specyficzne. Okazało się, że na pozór łagodna zima wcale nie sprzyja uprawie ozimin. Umiarkowane temperatury oraz brak okrywy śnieżnej to doskonałe warunki rozwoju chorób. Pojawiający się dodatkowo mróz spowodował, ze w niektórych rejonach kraju plantacje zbóż ozimych bardzo źle przezimowały lub całkowicie wymarzły.
Z naszych obserwacji i ocen przezimowania, można wywnioskować, że zaprawienie materiału siewnego zbóż ozimych, takimi zaprawami jak Astep® 225 FS lub Baytan® Trio 180 FS, mogło wpłynąć korzystnie na przezimowanie jęczmienia ozimego w rejonie Wielkopolski. Zaprawione zasiewy jesienią bardzo dobrze się rozwijały i rozkrzewiły. Mimo niedostatku wody w glebie rośliny rozwinęły silny system korzeniowy, co spowodowało, że lepiej zniosły niekorzystne warunki panujące tej zimy.
Wpływ zaprawiania na kondycję i wzrost roślin można obserwować w naszych „ogródkach zaprawowych”. Obok zdrowych, bo zaprawionych zbóż, na poletkach wysianych bez zaprawy obserwujemy jęczmień z objawami głowni pylącej i pasiastości liści jęczmienia oraz głownię pylącą na pszenicy. To okazja, żeby zobaczyć choroby, których nie powinno być na polach produkcyjnych.
Na wszystkich doświadczeniach zbożowych podstawą ochrony również jest odpowiednio dobrana zaprawa – Baytan Trio, Lamardor® i Astep.

To już kolejny sezon, który upewnia nas, że zaprawy, również takie jak popularny Scenic® 080 FS, chroniąc przed chorobami zapewniają zbożom optymalny start zarówno jesienią jak i wiosną.
Stosowanie skutecznych zapraw, nałożonych na ziarno z najwyższą troską o jakość procesu zaprawiania, zapewniającego równomierne pokrycie ziarniaków zaprawą, jest gwarancją i podstawą skutecznej ochrony zbóż.
Uprawa kukurydzy

Pierwszym najważniejszym pytaniem w przypadku odchwaszczania kukurydzy jest pytanie: przed – czy powschodowo? Generalnie im wcześniej tym lepiej, wtedy stosujemy głównie produkty doglebowe, ale te produkty zadziałają w pełni i skutecznie wtedy, gdy wilgotność gleby jest sprzyjająca, a spodziewane spektrum zachwaszczenia odpowiada zakresowi działania preparatu.
Przypominamy więc mimo, że Adengo® 315 SC to bardzo skuteczny produkt o bardzo szerokim spektrum zwalczania chwastów i bardzo dobrym stosunku ceny do skuteczności, to potrzebuje określonych warunków agrotechnicznych (pogoda, gleba) i dużego wyczucia rolników do stosowania w odpowiednim czasie.
Jak widać na plantacji w warunkach jakie miały miejsce w tym roku i w tym regionie korzystniej jest zastosować Maister® Power, który działa i poprzez liście i poprzez korzenie. Ma jeszcze szersze niż Adengo spektrum zwalczanych chwastów w tym perz, ostrożeń oraz cała gama rdestów. Dodatkowo działa on nie tylko nalistnie, ale też przez glebę, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko występowania zachwaszczenia wtórnego. I jest w mniejszym stopniu wrażliwy na warunki stosowania. W przypadku stosowania preparatów powschodowych – również ważny jest termin stosowania – zabieg należy wykonać gdy większość chwastów skiełkowała, ale są nadal w bardzo wczesnej fazie rozwojowej. Na plantacji bardzo dobrze sprawdziła się też technologia dwuzabiegowa, która łączy zalety obu rozwiązań.

Nasiona rzepaku

Poważne inwestycje firmy Bayer w hodowle i rozwój nowych odmian mieszańcowych rzepaku przynoszą już efekty. Nowe odmiany wysoko plonują nie tylko w doświadczeniach rozwojowych czy COBORU ale również sprawdzają się w praktyce rolniczej. Ten rok pokazał, że zimotrwałość jest mocną stroną odmian firmy Bayer.

Sezon wegetacyjny 2015/2016 jest bardzo ciężki dla upraw ozimych. W wielu rejonach kraju olbrzymie połacie rzepaku ozimego wymarzły. W Gaju Małym gdzie firma Bayer ma swoje Centrum Doradztwa Technicznego nie to jednak było największym problemem. 31. sierpnia w warunkach ekstremalnej suszy wysiano kilkanaście nowych odmian rzepaku hodowli Bayer. Pierwsze wschody nastąpiły dopiero po 17 dniach. Mocne porażenie śmietką również osłabiło kondycję młodych roślin. Wiosną dokonano 5 zabiegów nalistnych insektycydami i niestety, z uwagi na długi okres wschodów, to nie wystarczyło. Odmiany firmy Bayer pokazały w tych warunkach swoje przewagi tj. mocne zdolności adaptacyjne oraz zdolności do szybkiej regeneracji.

Uprawa rzepaku

W Gaju Małym na plantacji rzepaku obserwowano liczne naloty chowacza brukwiaczka ze względu na zmienne warunki termiczne wczesną wiosną W ostatnich latach a także w tym roku obserwujemy gradację występowania szkodników łuszczynowych. Już od fazy zbitego kwiatostanu rzepaku obserwowano masowy pojaw chowacza podobnika. Zastosowano trzy zabiegi insektycydowe , jednak nie było to wystarczające.
W przypadków fungicydów silne regulatory należy stosować głównie przy błędach agrotechnicznych np. zbyt gęstym siewie. Na plantacji przy nierównych wschodach aby wspomóc i odpowiednio ukształtować rzepak po zimie zastosowano Tilmor® 240 EC. Na kwitnienie nie ma równie skutecznego produktu zwalczającego i zapobiegającego chorobom oraz zabezpieczającego większy plon z hektara niż Propulse® 250 EC.

Buraki cukrowe

Doświadczenia herbicydowe w burakach cukrowych realizowane są w oparciu o mieszaninę produktów : Betanal® maxxPro 209 OD i nowość w ofercie Bayer – herbicyd Metron® 700 SC.
Metron 700 SC, zarejestrowany jest do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym . Skuteczny i wysoce bezpieczny dla chronionych roślin, zawierający w swoim składzie metamitron, w ilości 700 g w 1 litrze produktu .
Mieszanina Betanal maxxPro i Metron, zalecana jest do zwalczania większości chwastów dwuliściennych oraz samosiewów rzepaku . W testowanych wariantach, herbicydy stosowano w trzech zabiegach nalistnych .
Uzyskane wyniki ( także z pozostałych lokalizacji doświadczalnych Bayer) pozwalają rekomendować następujące dawki herbicydów (w pojedynczym zabiegu) : Betanal maxxPro 1,25 l/ha + Metron 700 SC 1 l/ha.

Grunt to bezpieczeństwo – Bioróżnorodność

Rok 2016 w akcji Grunt to Bezpieczeństwo przynosi kolejną odsłonę tematu Bioróżnorodność. Tym razem bliżej przyglądamy się żyzności gleby i roli organizmów żywych, które tę żyzność budują.

W Polsce rolnicy uprawiający rośliny na żywność muszą radzić sobie nie tylko z anomaliami pogodowymi, ale także z utrzymaniem żyzności gleb. Tu, pozornie, tylko nawadnianie i nawożenie wydaje się ważne, tymczasem zupełnie niedoceniana jest bioróżnorodność – bogactwo organizmów żyjących w glebie.

Firma Bayer zrealizowała wykłady dla rolników przybliżające tematykę budowania żyzności gleby dzięki zachowaniu bioróżnorodności. Temat jest omawiany w trakcie wizyt na plantacji, oraz kontynuowany podczas całego roku także na spotkaniach z uczniami szkół o profilu rolniczym i ogrodniczym. Celem naszych działań jest również pokazanie, że bioróżnorodność ma swoje znaczenie ekonomiczne: jest niezbędnym zasobem do produkcji żywności o wysokiej jakości i akceptowalnej dla finalnego konsumenta cenie.

Koncentrując działania związane z akcją Grunt to Bezpieczeństwo na glebie, Bayer nie zapomina o działaniach edukacyjnych na rzecz ochrony pszczół i innych owadów pożytecznych, stąd na plantacji wysiana została specjalna mieszanka roślin miododajnych, stanowiąca długotrwałe źródło pożytku dla owadów zapylających..

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.