Bezpieczeństwo stosowania zapraw neonikotynoidowych

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie czasowego przywrócenia możliwości stosowania zapraw neonikotynoidowych do zaprawiania rzepaku w sezonie 2016/17, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło wyjaśnienia, że w związku doniesieniami naukowymi wskazującymi na potencjalnie szkodliwe oddziaływania ww. substancji na pszczoły i inne owady zapylające Komisja Europejska rozporządzeniem nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. wprowadziła obowiązujący we wszystkich państwach Unii Europejskiej, zakaz stosowania i wprowadzania do obrotu oraz wysiewu zaprawionych ww. substancjami nasion roślin atrakcyjnych dla pszczół, w tym m.in. nasion rzepaku.
W wyniku wdrożenia ww. rozporządzenia cofnięto 6 zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin oraz zmieniono zakres stosowania dalszych 14 dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin.
Równocześnie zainicjowana została ocena wszelkich dostępnych danych naukowych, mająca zweryfikować zgłoszone wątpliwości naukowe dotyczące bezpieczeństwa stosowania neonikotynoidów w ochronie roślin. Aktualnie trwają kolejne prace Europejskiego Biura ds. Bezpieczeństwa Żywności w tym zakresie, których zakończenie zaplanowane jest na styczeń 2017 r. Dalsze działania w sprawie możliwości stosowania owadobójczych zapraw nasiennych, zawierających w swoim składzie substancje czynne z grupy neonikotynoidów, w tym np. zniesienie wprowadzonych ograniczeń ich stosowania będą zatem związane z wynikami tej oceny.
Brak zapraw nasiennych zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów utrudnił ochronę rzepaku ozimego. Należy jednak zauważyć, że analiza programów chemicznej ochrony rzepaku w momencie wycofywania środków ochrony roślin wskazywała już na brak innych zapraw nasiennych dopuszczonych do obrotu w tym zakresie. Do tej pory na terytorium Polski nie został zarejestrowany inny nowy środek ochrony roślin. Natomiast w obrocie znajdują się środki ochrony roślin z przeznaczeniem do zwalczania niektórych szkodników rzepaku ozimego w formie oprysków.
Biorąc powyższe pod uwagę, nie przewiduje się udzielenia zezwoleń w trybie art. 53 rozporządzenia nr 1107/20092 dotyczących zaprawiania nasion rzepaku środkami ochrony roślin zawierającymi substancje czynne z grupy neonikotynoidów do czasu zakończenia oceny danych naukowych przez Europejskie Biuro ds. Bezpieczeństwa Żywności.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2015 r. i w 2016 r. odmówił wydania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu na okres do 120 dni dwóch środków ochrony roślin zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów, w celu zaprawienia nasion rzepaku ozimego.
Niemniej jednak, w celu rozwiązania problemu ochrony rzepaku, w Ministerstwie Rolnictwa podejmowane są aktywne działania w celu dopuszczenia do obrotu środka ochrony roślin zwierającego substancje czynne z innych grup chemicznych, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie rzepaku.
Źródło:KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.