biegunki

Biegunki u cieląt – jak im zapobiegać

Nowo narodzone cielęta są bardzo podatne na choroby przewodu pokarmowego. Wynika to z niedojrzałości układu immunologicznego jelit. Cielęta są narażone na różne drobnoustroje, zwłaszcza w przypadku nieodpowiednich warunków zoohigienicznych. Ich organizm nie jest jeszcze przystosowany do nowego środowiska, co zwiększa ryzyko choroby.

Biegunki stanowią jeden z największych problemów w odchowie cieląt. Powodują upośledzenie wzrostu i przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności.

Colostrum – siara bydlęca,  jest doskonałym źródłem Immunoglobulin (ponad 85% zawartości w formie IgG), czynników wzrostu IGF, Laktoferyny, Laktoperoksydazy, Lizozymu i innych niezbędnych dla zwierzęcia składników odżywczych.

Badania wykazały, że uzupełnienie diety zwierzęcia o colostrum zwiększa różnorodność i stabilność mikroflory jelitowej. Suplementacja siary bydlęcej zwiększa również poziom IgA w kale i pozytywnie wpływa na jego konsystencje.

Zarówno w badaniach weterynaryjnych jak i w badaniach z udziałem ludzi stwierdzono, że colostrum dzięki obecności składników przeciwdrobnoustrojowych i neutralizujących endotoksyny zmniejsza biegunki oraz tłumi stany zapalne jelit.

Obiecujące wnioski płynące z dostępnych w literaturze światowej badań, skłoniły nas do sprawdzenia oddziaływania colostrum bydlęcego na cielęta, na polskich farmach mlecznych.

W okresie od  1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018 Agrapak Sp. z o. o. zrealizowała współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt nr RPLB. 01.01.00-08-08-0062/16. W wyniku przeprowadzonych prac stworzyliśmy rekomendowany dla cieląt potrzebujących wsparcia odporności, doskonale przyswajalny i całkowicie sterylny preparat ze sproszkowanej siary bydlęcej zapewniający odpowiedni poziom przeciwciał w krwi cieląt.

Istotnym problemem zgłaszanym przez hodowców, z którymi współpracujemy, jest występowanie biegunki wśród cieląt, dlatego podjęliśmy decyzję o prowadzeniu dalszych badań.

Opierając się na zdobytej już wiedzy i doświadczeniu zrealizowano projekt nr RPLB.01.01.00-08-0017/18 pt. „Opracowanie, na terenie miejscowości Sulechów, innowacyjnej technologii wytwarzania suplementów diety na bazie frakcjonowanych białek serwatkowych z siary bydlęcej COLOSTRUM Pro i wytwarzanie mleka zastępczego, posiarowego preparatu dla cieląt z niestrawnością i biegunką –VITALMILK”.

Przeprowadzono ocenę skuteczności opracowanego preparatu VITAMILK na grupie 90 cieląt w wieku od 2 do 53 dnia życia – rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w fermach Kombinatu Rolnego Kietrz.

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród hodowców stosujących preparat VITAMILK zaobserwowano:

– najczęściej biegunka występowała miedzy 2 a 10 dn. życia cielaka (u 82% u których obserwowano biegunkę).

– po podaniu preparatu VITAMILK między 3 a 5 dniem zaobserwowano ustąpienie biegunki – u 62% badanych cieląt.

– w grupie 70 cieląt, przy podaniu 5 dawek preparatu VITAMILK biegunka ustąpiła u 77% badanych cieląt.

Ankietowani hodowcy przy ocenie preparatu VITAMILK wskazywali na jego dobrą rozpuszczalność i łatwość przygotowania oraz jego dobrą przyswajalność przez cielęta.

Stanisław Bodzicz

fot. Danuta Niedźwiecka

<alt> biegunki

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.