Branża hodowców zwierząt futerkowych to przykład światowego sukcesu tej gałęzi polskiego rolnictwa.

Hodowcy Zwierząt Futerkowych obradują w Toruniu – sukces branży w cieniu nowych regulacji

4 września przedstawiciele polskiej branży hodowców zwierząt futerkowych spotkali się Toruniu. Ponad 300 najbardziej prężnych hodowców debatowało między innymi na temat wyzwań stojących przed branżą, programu certyfikacji hodowli oraz wyników najnowszych badań opinii publicznej dotyczących prowadzenia hodowli.
Od wielu lat udział Polski w światowej produkcji skór na futra rośnie i obecnie wynosi ponad 17%. Dzięki temu Polska stała się drugim największym producentem w tej branży zaraz po Danii. To niewątpliwy sukces polskiego rolnictwa, także w kategorii eksportu.
Niemal 100% polskiej produkcji eksportowane jest zagranicę, co stanowi 4% wartości całego polskiego eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego i 7% eksportu produktów leśnictwa, rolnictwa i rybactwa.
Ten niewątpliwy sukces polskich hodowców może zostać przerwany wprowadzeniem nowego prawa o ochronie zwierząt, które ma zakazać hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Według szacunków ekonomistów w efekcie prace może stracić około 10 000 osób bezpośrednio zatrudnionych na fermach i 40 000 z branż i firm powiązanych z branżą.
„Branża hodowców zwierząt futerkowych to przykład światowego sukcesu tej gałęzi polskiego rolnictwa. Mamy nadzieję, że nowe regulacje nie przeszkodzą nam w dalszym dynamicznym rozwoju, tworzeniu kolejnych miejsc pracy, a także rozwoju społeczności lokalnych, w których działają hodowle.” – powiedział Daniel Chmielewski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych.
Najnowsze badania opinii publicznej przeprowadzone wśród społeczności lokalnych zamieszkujących tereny w pobliżu farm zwierząt futerkowych przez IPSOS na zlecenie FUR EUROPE (organizacji zrzeszającej krajowe związki hodowców) wskazują, że blisko55% z tej grupy pozytywnie ocenia wpływ hodowli na rozwój lokalnego biznesu. Ponadto 79% respondentów z tej grupy potwierdza, że hodowle generują miejsca pracy.
Podczas „FairFur” VI już dorocznego zjazdu organizowanego przez Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych omawiano także wdrożenie systemu certyfikacji hodowli „WelFur”. System certyfikacji WelFur, to najbardziej zaawansowany program dobrostanowy zwierząt na świecie. Został opracowany przez naukowców z 7 europejskich, czołowych uniwersytetów. Celem tego programu jest utrzymywanie hodowli na wysokim poziomie. Od 2020 roku fermy, które nie wdrożą tego programu nie będą w stanie sprzedawać wyprodukowanych przez siebie futer.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.