Choroby zbóż

Skuteczność przedłużona o dwa tygodnie

Univo Xpro, czyli dwuzabiegowy system ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi, składał się przez ostatnie dwa lata z zabiegów preparatami Aviator Xpro225 EC i Fandango 200 EC. Od tego roku firma Bayer CropScience ulepsza system i Aviator zostaje zastąpiony preparatem Boogie 400 EC.

REKLAMA BAYER

 

Po co ta zmiana? W preparacie Boogie substancje czynne znane do tej pory z Aviatora uzupełnione zostały spiroksaminą (250 g/l), substancją doskonale zwalczającą mączniaka prawdziwego. Dlatego preparat wykazuje doskonałe działanie interwencyjne w przypadku tej choroby. Boogie dzięki technologii Xpro i zawartemu w nim biksafenowi wykazuje skuteczne działanie przez okres 6 tygodni, a więc o około 14 dni dłużej w porównaniu do najlepszych standardów strobilurinowo-triazolowych. Preparat sformułowany jest w nowatorskiej technologii leafshield ułatwiającej rozpylanie, zwilżanie i rozprzestrzenianie się cieczy roboczej na powierzchni liścia. Już po 15 minutach od zabiegu substancje czynne chronione są przed szkodliwym działaniem deszczu i promieniowania UV. Boogie Xpro w systemie podwójnej ochrony stosuje się w dawce 1,5 l/ha. Kolejny zabieg to Fandango 200 EC (1 l/ha) (fluoksastrobina 100 g/l i protiokonazol 100 g/l).  Celem zabiegu jest dalsza ochrona liści i kłosa. Zabieg należy wykonać w fazie liścia flagowego i kłoszenia.

Biscaya 240 OD (tiachlopryd 240 g/l) jest insektycydem do stosowania w rzepaku jarym i ozimym. Działa długo i systemicznie, na szkodniki kontaktowo i żołądkowo. Formulacja OD zapewnia lepszą penetrację w roślinie, zoptymalizowaną retencję i odporność na zmywanie. Preparat działa selektywnie i może być stosowany w czasie kwitnienia rzepaku. Podstawowa dawka 0,3 l/ha zarejestrowana jest do zwalczania słodyszka, chowacza czterozębnego i podobnika. Produkt w 2015 roku sprzedawany będzie w opakowaniach 1-litrowych.

JS

 

APLA

Bayer CropScience co roku wprowadza na rynek nowe odmiany rzepaku. W tym roku firma zaoferuje nową odmianę mieszańcową rzepaku jarego o nazwie Dodger – rejestracja przez COBORU w 2014 roku. Odmiana ta w 2014 roku osiągnęła najlepszy wynik w doświadczeniach rejestracyjnych: 116% wzorca. Dodger  i inne najlepsze odmiany mieszańcowe rzepaku jarego i ozimego wprowadzane są na rynek pod wspólną marką InVigor.

 

APLA

Jesteśmy skazani na używanie środków ochrony roślin. Gdyby zaprzestać stosowania śor to straty w plonowaniu tylko pszenicy wyniosą około 50%, a w ziemniakach szacuje się je na poziomie 70%.

Z badań wynika, że 100 gatunków roślin odpowiada za wyżywienie 90% ludności świata. Wśród tych roślin aż 70 zapylanych jest przez pszczoły.

Bayer CropScience kontynuuje akcję Grunt to Bezpieczeństwo. W 2015 roku dedykowana ona będzie owadom pożytecznym, w tym zapylającym. Zdrowie i życie tych owadów w dużej mierze leży w rękach użytkowników śor. Wiedza ich użytkowników ma decydujące znaczenie. Dlatego pracownicy firmy postanowili skupić się na działaniach edukacyjnych wśród rolników. Firma w ubiegłym roku rozpoczęła współpracę z KRUS. Szkoleni są inspektorzy, którzy dalej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa stosowania śor przekazują rolnikom.

Podstawowe zasady używania śor:

  1. Przestrzeganie okresów prewencji. Najlepiej oprysku dokonać wieczorem po oblocie pszczół.
  2. Nigdy nie wolno wykonywać zabiegu na roślinach kwitnących podczas oblotu pszczół.
  3. Uwaga na mieszanki! Nie mieszamy tego, co nie jest zalecane. Szczególną uwagę należy zwrócić na dodatek insektycydów do fungicydów. Takie mieszanki z reguły wykazują zwiększoną toksyczność dla owadów pożytecznych.
  4. Uwaga na kwitnące chwasty w chronionych uprawach! Mogą one być atrakcyjne dla zapylaczy.
  5. Środki ochrony roślin należy stosować tylko wtedy, gdy próg szkodliwości agrofagów zostanie przekroczony.
  6. Stosuj tylko i wyłącznie oryginalne śor.
Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.