Chowacze łodygowe

Chowacze łodygowe – komunikat fitosanitarny

Doradcy PROCAM, jak każdego roku, na początku wegetacji rzepaku ozimego, gremialnie wykładają żółte naczynia, które szkodnikom owadzim, a w tym czasie szczególnie chowaczom łodygowym, czyli w kolejności: chowacz granatek, chowacz brukwiaczek oraz chowacz czterozębny, przypominają kwiat, który pozwala rejestrować kolejne fale nalotów tych groźnych szkodników ,a w konsekwencji dokładnie podawać termin zabiegów insektycydowych po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości.

Chowacze łodygowe już się uaktywniły. W tym roku, jak nigdy, mieliśmy już pierwsze naloty tych osobliwych ryjkowców, w styczniu oraz w zeszłym tygodniu, oczywiście na południu naszego kraju.

Od wczoraj rejestrujemy wreszcie wiosenną temperaturę i jesteśmy pewni, że w najbliższych dniach, a może nawet godzinach, będziemy mieli do czynienia z dość licznymi nalotami tych szkodników.

Proszę zwrócić uwagę jak głębokie i jak szkodliwe żery dokonują larwy chowaczy łodygowych.

Warto porównać sobie szkodliwość tych chrząszczy do zgnilizny twardzikowej, czy do werticiliozy.

W jednej łodydze można „spotkać” do 10 sztuk beznogich larw, które w czasie intensywnego żerowania mogą całkowicie zdewastować przesyłanie wody oraz asymilatów i bardzo mocno obniżyć plon nasion tak jak prawdziwa choroba systemiczna.

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami PROCAM w celu weryfikacji terminu wykonania zabiegu insektycydowego. https://www.procam.pl/kontakt/

 

<alt> Chowacze łodygowe

ŻEROWANIE CHOWACZA BRUKWIACZKA ODSŁONA I

<alt> Chowacze łodygowe

ŻEROWANIE CHOWACZA BRUKWIACZKA ODSŁONA II

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.