Czas uwolnić polską przedsiębiorczość

Czas uwolnić polską przedsiębiorczość

Przedsiębiorcy kojarzą nam się raczej dobrze i doceniamy ich wkład w narodową gospodarkę, chociaż daleko nam do najbardziej przychylnych biznesmenom narodów Europy. Co więcej, w naszym społeczeństwie wciąż pokutuje wiele stereotypów na temat przedsiębiorców i szwankuje edukacja w zakresie przedsiębiorczości. To tylko niektóre z wniosków płynących z raportu „Wizerunek Przedsiębiorcy”, który został zaprezentowany przez Polską Radę Biznesu 24 lutego w Polskiej Agencji Prasowej.

Raport „Wizerunek Przedsiębiorcy” został przygotowany we współpracy z ekspertami Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), w ramach programu Promocji Polskiej Przedsiębiorczości prowadzonego przez Polską Radę Biznesu. Celem, który przyświecał autorom raportu, było zbadanie i przedstawienie opinii na temat roli polskich przedsiębiorców w rozwoju kraju po przemianach ustrojowych.

Wiedza Polaków na temat przedsiębiorczości została poddana analizie w oparciu o praktyczną wiedzę ekspertów PRB i FOR. Kontekst gospodarczy, społeczny i historyczny przybliżyli w swoich komentarzach przedstawiciele polskiego biznesu. Polska Rada Biznesu zaangażowała się przygotowanie tego raportu w ramach uruchomionego w ubiegłym roku Programu Promocji Polskiej Przedsiębiorczości.

„Jako organizacja zrzeszająca polskich przedsiębiorców głęboko wierzymy, że trwały wzrost gospodarczy Polski możliwy jest tylko przy udziale rodzimej przedsiębiorczości – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, wiceprezes PRB i inicjatorka Programu Promocji Polskiej Przedsiębiorczości. – Jesteśmy także przekonani, że kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki i krytyczne w kontekście grożącej Polsce tzw. 'pułapce średniego dochodu’ są edukacja najmłodszego pokolenia i budowa etosu przedsiębiorczości” – dodaje dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz.

Raport „Wizerunek Przedsiębiorcy” to nie tylko źródło wiedzy o polskiej przedsiębiorczości, ale także punkt wyjścia do dyskusji na temat tego, jak promować postawę przedsiębiorczą i budować etos przedsiębiorczości wśród Polaków.

„Polska gospodarka będzie tak silna, jak firmy, które ją tworzą – mówi Jacek Szwajcowski, prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu. – To właśnie one kreują miejsca pracy, rozwijają innowacje i inicjują zmiany społeczne. Naszą wielką ambicją, jako Polskiej Rady Biznesu, jest zwiększanie świadomości znaczenia przedsiębiorczości dla nowoczesnej gospodarki. Wierzymy, że przełoży się to na większą liczbę zakładanych firm i pozwoli Polsce stabilnie się rozwijać”.

Raport „Wizerunek Przedsiębiorcy” wiele miejsca poświęca młodym ludziom, ich wiedzy na temat znaczenia przedsiębiorczości dla gospodarki i ich opinii o samych przedsiębiorcach. Z raportu wynika, że jedynie 53% Polaków w wieku 15 – 19 lat ma świadomość, że przedsiębiorcy odpowiadają za wytwarzanie większości dochodu naszego kraju. Ten współczynnik dla całej populacji wynosi 72%. Tak duże dysproporcje mogą sugerować, że zmian wymaga edukacja w zakresie przedsiębiorczości, obecnie realizowana w szkołach ponad gimnazjalnych w ramach zajęć 'podstawy przedsiębiorczości’.

Ciekawe wnioski płyną z analizy opinii Polaków o pracodawcach. Respondenci, zapytani o to, czy ich zdaniem polscy pracodawcy terminowo regulują wszystkie swoje należności, tylko w jednym na dwa przypadki odpowiadali pozytywnie (odpowiedzi 'raczej tak’ i 'zdecydowanie tak’). Tymczasem kiedy pytanie dotyczyło pracodawcy konkretnego respondenta, pozytywnej odpowiedzi udzieliło aż 89% badanych. Podobne różnice w ocenie 'mojego szefa’ i 'typowego szefa’ widać w odpowiedziach na kolejne pytania. Zdaniem badanych jedynie 41% polskich pracodawców prowadzi prawidłową dokumentację czasu pracy. Jeśli pytanie zawęzimy do 'mojego pracodawcy’ pozytywnych odpowiedzi jest 81 na 100.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.