Czy komornik może zająć zwierzęta z gospodarstwa

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. 2017, poz. 1385), którego przepisy 2 ust. 1 stanowią, że właściwa terenowo izba rolnicza jest zobowiązana do wydania opinii – na wniosek komornika – w zakresie uznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów (o których mowa w 1 pkt 6, 6, 9, 11-13 i 15 ww. rozporządzenia) za niezbędne do prowadzenia zadłużonego gospodarstwa, które nie będą podlegać egzekucji – Zarząd KRIR poinformował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że zarówno pracownicy biur wojewódzkich izb rolniczych jak i komornicy mają problemy z uzyskaniem wykładni definicji pojęć, o których mowa w 1 ust. 1 lit a-i przedmiotowego rozporządzenia.
W związku z tym Zarząd KRIR zwrócił się z prośbą do Ministra o przekazanie definicji stada podstawowego zwierząt gospodarskich: Bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych i innych gatunków zwierząt gospodarskich stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym. Definicja ta umożliwi pracownikom biur wojewódzkich izb rolniczych wydawanie opinii w sposób jednolity a także będzie służyć komornikom, którzy jak wynika z informacji uzyskanej od Krajowej Rady Komorniczej mają problemy ze sprecyzowaniem co to jest stado podstawowe zwierząt gospodarskich gatunków ww. wymienionych.
Żródło: KRIR

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.