Dofinansowanie na modernizację gospodarstw rolnych. Można składać wnioski

Nabór wniosków na dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych rozpoczyna się 19 lutego i potrwa do 20 marca. Rolnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w programie ma szansę otrzymać nawet 500 tysięcy złotych na zakup nowych maszyn lub ciągników.

ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 – 2020 na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”. Środki mają być przeznaczone na racjonalizację technologii produkcji, unowocześnienie gospodarstw, zmianę ich profilu, zwiększenie i poprawę jakości produkcji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Na niemałe pieniądze z ARiMR mogą liczyć ci rolnicy, których wartość gospodarstw waha się w przedziale do od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Jeżeli zaś jeden wniosek składa kilku właścicieli, to łączna wielkość ekonomiczna gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro. Natomiast w roku, w którym zostanie złożony wniosek, gospodarstwo każdego z rolników wspólnie wnioskujących o dofinansowanie, musi osiągnąć wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.