Ekologiczne WorldFoodWarsaw

Ekologiczne WorldFoodWarsaw

W 2017 roku wartość rynku żywności ekologicznej w Polsce może przekroczyć 1 miliard złotych. Nic dziwnego, że strefa EcoFood oraz liczne panele dyskusyjne i konferencje poświęcone tej tematyce odbywające się podczas targów WorldFoodWarsaw budziły duże zainteresowanie odwiedzających.

Podczas III edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFoodWarsaw po raz pierwszy zorganizowano specjalną strefę EcoFood, na której wystawiały się firmy produkujące oraz dystrybuujące żywność ekologiczną, naturalną czy tradycyjną. Mimo swojej premiery, specjalna strefa zanotowała duże zainteresowanie ze strony krajowych i zagranicznych eko-przedsiębiorstw. Wystawiło się aż 68 producentów organicznej i tradycyjnej żywności z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Mołdawii, Włoch, Indii, Holandii czy Tajlandii.
Trzeci dzień Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFoodWarsaw poświęcony był w całości tematyce związanej z sektorem ekologicznym. Marcin Fajerski z Ekodostawców szczegółowo omówił handel produktami ekologicznymi w Polsce – zarówno dane statystyczne, jak również perspektywy rozwoju i idealnie zaprojektowaną półkę z wyrobami eko.
„W ciągu ostatniej dekady liczba producentów ekologicznych w naszym kraju zwiększyła się o 576%, zaś liczba zakładów przetwórstwa ekologicznego o 780%. Na rynku krajowym funkcjonuje około 200 firm samodzielnie zajmujących się dystrybucją produktów w skali regionu lub kraju oraz około 800 niezależnych sklepów specjalistycznych z bogatą ofertą eko-produktów” – poinformował Marcin Fajerski.
Na dynamiczny rozwój eko-branży w Polsce wpływ ma skuteczna i szeroka dystrybucja produktów. Wyroby te bowiem są sprzedawane nie tylko za pośrednictwem specjalistycznych sklepów, ale również sieci handlowych. Według badań GFK Polonia z 2014 roku Polacy najczęściej kupują żywność organiczną w hipermarketach, dyskontach, sieciach delikatesów i sieciach specjalistycznych.
Podsumowując, branża produktów ekologicznych w Polsce będzie co roku notowała wzrost sprzedaży oraz zmniejszenie różnic w cenach produktów konwencjonalnych i ekologicznych. Według eksperta, polepszy się jakość wyrobów oraz ich dystrybucja. Producenci ekologiczni będą się integrować w ramach stowarzyszeń i klastrów.
Honorata Jarocka z firmy Mintel zaprezentowała tematykę związaną z innowacjami na rynku żywności organicznej. Dokonała przy tym analizy poszczególnych kategorii żywności ekologicznej porównując rynek krajowy, europejski i światowy. Dodatkowo poinformowała, że zwiększyła się świadomość związana za faktem, iż żywność niskoprzetworzona jest zdrowsza. Współcześni konsumenci poszukują wyrobów, które mają czytelną etykietę, a aż 67% z nich uważa, że naturalne walory żywności są ważniejsze niż prozdrowotne wartości dodane do poszczególnych produktów.
Z kolei prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Izabella Byszewska zaprezentowała inicjatywy Izby oraz polski system produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych – Jakość Tradycja. Polska posiada bardzo bogatą i różnorodną tradycję kulinarną, duży potencjał wytwarzania regionalnych i lokalnych produktów o tradycyjnej recepturze czy ponadprzeciętnych walorach smakowych i jakościowych. I właśnie tego typu produkty są wyróżniane krajowym systemem jakości żywności „Jakość Tradycja”.
Renata Przegalińska z Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zaprezentowała informacje związane ze znakowaniem produktów ekologicznych. Z kolei Marcin Glinianowicz ze Stowarzyszenia Polska Ekologia omówił szanse dla małych i średnich producentów wynikające z certyfikacji ekologicznej oraz jednoczenia się w klastry.
Rynek żywności ekologicznej w Polsce z roku na rok rośnie. Konsumenci coraz większą wagę przykładają do tego, co znajduje się na ich talerzach. Zaś handel odpowiada na zapotrzebowanie swoich odbiorców poszerzając dostępną ofertę żywności ekologicznej.
Z pewnością na IV edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFoodWarsaw w 2017 roku sektor ekologii będzie bardzo widoczny!

Advertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.