Eksport polskich owoców i warzyw

Polski sektor owocowo-warzywny PROWadzi!

Polska jest światowym liderem w produkcji i eksporcie jabłek. Aż 1/3 wszystkich zbiorów jest sprzedawana do innych krajów. W Europie i na świecie doceniane są także polskie wiśnie, maliny, truskawki, czarne porzeczki, borówki amerykańskie, kapusta, marchew oraz cebula. 80 % zbiorów borówek amerykańskich jest eksportowana, natomiast 50 % światowej produkcji czarnej porzeczki pochodzi ….właśnie z Polski. Nasz kraj jest również jednym z czołowych producentów pieczarek. To dowody na to, że polski sektor owocowo-warzywny doskonale wykorzystał ostatnie lata na rozwój, a ten był możliwy m.in. dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Polska jest liderem wśród  dostawców produktów spożywczo – rolnych dla Europy. Jakość produktów i ich atrakcyjna cena, to główne powody dynamicznego eksportu polskich warzyw i owoców. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia z Unii Europejskiej. Czynnikiem istotnie przyśpieszającym rozwój sektora owocowo-warzywnego było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w roku 2004. Wiązało się to z szerokim strumieniem dotacji, zarówno przed, jak i poakcesyjnych, umożliwiających dostosowanie zakładów produkcyjnych do standardów wymaganych w Unii Europejskiej. Otwarcie rynków europejskich umożliwiło wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych. Integracja gospodarcza oznaczała także realizację w Polsce licznych inwestycji zagranicznych, będących istotnym źródłem innowacji m.in. dla sektora spożywczego.
W ciągu ostatnich 11 lat do 314 grup zrzeszających producentów owoców i warzyw trafiło za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa łącznie ponad 7 mld zł środków unijnych.  Producenci zrzeszeni w tych grupach kupili nowoczesne maszyny do zbioru owoców i warzyw oraz wybudowali magazyny, w których można je przechowywać. Zainwestowali także w nowoczesne maszyny i urządzenia, służące do mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania czy konfekcjonowania owoców i warzyw oraz środki transportu gotowych produktów. Wysoko rozwinięty i niezwykle nowoczesny system przechowalnictwa wprowadzony przez nasze grupy, umożliwia magazynowanie produktów w długim okresie czasu bez obniżania ich jakości. W warunkach embarga pozwoliło to grupom zyskać czas na poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji ich towarów i podjęcie działań zmierzających do dywersyfikacji rynków zbytu. Tak przygotowane grupy producentów owoców i warzyw mogą stawić czoła nie tylko światowej i europejskiej konkurencji, ale także niespodziewanym zdarzeniom, takim jak choćby nałożenie przez Rosję embarga na polskie produkty.

-W ciągu ostatnich lat, polski sektor owocowo-warzywny przeszedł znaczące przeobrażenia. Zrealizował inwestycje o wartości ponad 9 miliardów złotych. Stanowi jedną z branż, które najszybciej odrodziły się po kryzysie związanym z transformacją ustrojową, stając się jednocześnie ważnym stymulatorem wzrostu gospodarczego. Właśnie dzięki stałemu rozwojowi technicznemu, technologicznemu i organizacyjnemu tego sektora, Polska weszła do czołówki nowoczesnych i innowacyjnych europejskich producentów żywności. Efektem jest m.in. niezwykły sukces eksportowy polskich przedsiębiorstw – podsumowuje Andrzej Gross, prezes ARiMR.
Polsce przybywa hitów eksportowych. Krajowa truskawka deserowa ma olbrzymie szanse stać się po jabłkach i borówkach wysokich naszym kolejnym atrakcyjnym towarem i to nie tylko na rynkach wschodnich, ale również i na rynku niemieckim, skandynawskim czy środkowoeuropejskim. Polska jest już liderem w dziedzinie produkcji borówki w Europie. Ocenia się, że obecnie produkuje się u nas około 15 tys. ton tych owoców.
Od blisko 20 lat w sektorze owocowo-warzywnym zauważalna jest postępująca koncentracja i konsolidacja działalności produkcyjnej, wynikająca z dążenia grup kapitałowych oraz firm-liderów do redukcji kosztów i zwiększania konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Owocowo-warzywne grupy producenckie są na polskim rynku poważnym partnerem biznesowym i społecznym. Potencjał produkcyjny i sprzedażowy, którym dysponują, nie tylko umożliwia im nawiązywanie trwałych relacji biznesowych, ale także pozwala na dostosowanie się do zróżnicowanych potrzeb kontrahentów.
W związku z rosnącymi kosztami produkcji oraz nasilającymi się trendami zdrowotnymi, zdaniem ekspertów branżowych, szansą na utrzymanie dotychczasowych rynków zbytu i pozyskanie nowych jest wzmacnianie marki polskiej żywności, która ma być synonimem produktów zdrowych o wysokiej jakości. Duży potencjał upatruje się również w produkcji żywności ekologicznej. Istotne jest zatem kształtowanie wizerunku Polski jako dostawcy produktów smacznych oraz bezpiecznych: wyprodukowanych z surowców o najwyższej jakości, przy zachowaniu rygorystycznych norm sanitarnych.

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.