Etap pozyskania substratów

Etap pozyskania substratów

<alt> Etap pozyskania substratów Etap pozyskania substratów

 

 

 

Ocena możliwości pozyskania substratów, wykorzystywanych do produkcji biogazu powinna być pierwszym krokiem, jaki należy wykonać jeszcze przed podjęciem decyzji o inwestycji w biogazownię rolniczą.

Etap pozyskania substratów. Działanie to odpowie nam na pytanie jak dużą instalację będziemy w stanie „wyżywić” i ułatwi nam cały proces projektowania i doboru urządzeń do obróbki określonego rodzaju substratu. Różnice poszczególnych substratów występują przede wszystkim pod względem ich wydajności czy zawartości suchej masy, ale również w zależności od tego, gdzie powstały.

Zdarza się, że substraty o tej samej nazwie, lecz produkowane w dwóch różnych zakładach, mogą posiadać całkowicie odmienne parametry i różny uzysk biogazu. Z tego właśnie powodu dane literaturowe znacznie różnią się nawet w przypadku identycznego rodzaju substratu.

W związku z powyższym, przed podjęciem decyzji o budowie biogazowni należy dokładnie poznać otoczenie, w którym biogazownia mogłaby funkcjonować. Odpowiednio przeprowadzona analiza pozwoli nam określić wielkość i ilość zbiorników niezbędnych do przetworzenia substratów, będących w naszym otoczeniu. I to tak naprawdę za sprawą różnorodności substratów trudno jest znaleźć dwie bliźniacze biogazownie rolnicze.

A jak wygląda biogazownia w sieciach elektroenergetycznych?

Jak wskazuje Rafał Czaja – Prezes Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Żmijewskiego: nie ma co ukrywać, że liczba odmów uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci drastycznie rośnie z roku na rok. Instalacje fotowoltaiczne oraz wiatrowe jako instalacje niestabilne, a raczej „pogodozależne”, stanowią niemałe wyzwanie w sieci.

Autor fot. Darek Golik dla projektu www.energiadlawsi.pl

Biogazownie mają w tym przypadku ogromną przewagę, jaką jest możliwość zaplanowania i stabilność produkcji energii elektrycznej i cieplnej (w przypadku kogeneracji). Wskazuje to, że kierunek wsparcia i rozwoju w energetyce może podążać ku stabilnym, odnawialnym źródłom energii – przede wszystkim biogazowniom.

Jednak, aby zrozumieć i docenić te instalacje, należy spojrzeć szeroko, ponieważ w odróżnieniu od farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, biogazownia niesie ze sobą o wiele większe korzyści, do których zaliczyć można:

  • produkcję energii elektrycznej przy wykorzystaniu odpadów z przemysłu rolno – spożywczego,

  • produkcję energii cieplnej,

  • produkcję pofermentu, stanowiącego cenny organiczny materiał nawozowy,

  • nowe miejsca pracy,

  • oraz najważniejsze: stabilną i łatwą do zaplanowania produkcję.

W związku z powyższym biogazownie rolnicze powinny stanowić filar idei rozproszonej energetyki odnawialnej.

Autorzy artykułu:

  1. Natalia Aleksiejuk
  2. Piotr Śmiechowski         Przeczytaj również artykuł: Projekt inkubator przetwórni polskich owoców szansą dla polskiego przetwórstwa

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.