FarmLider– jedyny praktyczny program do zarządzania gospodarstwem rolnym.

FarmLider– jedyny praktyczny program do zarządzania gospodarstwem rolnym.
W gospodarstwach rolnych codziennie wykonywanych jest wiele czynności, znaczna część z nichodbywa się w tym samym okresie i wymaga podejmowaniem szybkich decyzji.Od nich zależą koszty prowadzenia upraw, przyszły plon, jakość plonu a co za tym związane sytuacjaekonomicznagospodarstwa. Brak dostatecznej kontroli oraz niewłaściwe decyzje agronomiczne mogą słono kosztować kiedy okażą się nietrafione.
Chcąc ułatwić planowanie prac oraz podejmowanie optymalnych decyzji w samej uprawie, oraz monitorowanie innych działań w gospodarstwie zespół agronomów PROCAM proponuje wdrożenie programu do zarządzania gospodarstwem rolnym o nazwie FarmLider.Program FarmLider został stworzony przez praktyków dla profesjonalistów. Nad jego stworzeniem pracowali polscy specjaliści od technologii informatycznych wspomagani już na etapie tworzenia aplikacji przez agronomów PROCAM.
FarmLider jest prosty w obsłudze, intuicyjny, a zarazem wysoce efektywny i profesjonalny.
Z jednego miejsca, po zalogowaniu się przez internet do aplikacji można w niej zarządzać dostępnymi modułami gospodarstwa. Rozpoczynając od poszczególnych pól, technologii upraw przez maszyny i pojedynczych pracowników dochodzimy do zarzadzania wynikiem całego gospodarstwa
Z programu można korzystać na wszystkich typachurządzeń posiadających dostęp do internetu takich jak: komputer, tablet czy telefon.FarmLider zawiera wiele przydatnych narzędzi w codziennej pracy w gospodarstwie miedzy innymi kalkulatory nawożenia, kalkulator norm wysiewu, rejestrator opadów. W programie FarmLiderjest specjalnie przygotowany moduł z dostępem do aktualnych komunikatów fitosanitarnych co w ostatecznym rozrachunku ma wpływać na lepszą efektywność wykonywanych zabiegów i zarazemlepsze prowadzenie upraw.
Aby zrealizować założone cele zarządzanie gospodarstwem powinno być całościowe, elastyczne i otwarte na zmieniające się otoczenie. Program zawiera moduły zaprojektowane tak,aby spełniały oczekiwania wszystkich użytkowników. Koszty, przychody, oraz wyliczony dochód to podstawowe dostępne narzędzia ale można w nim również w prosty sposób wygenerować niezbędne raporty, wykorzystanie maszyn, mapy, działki, ewidencje – wszystko błyskawicznie dostępne, dające pełen i aktualny obraz gospodarstwa. Zaznaczanie obrębu działek nigdy dotąd niebyło tak łatwe do odwzorowania jak w programieFarmLiderdzięki mapom firmy Google.
Zarządzanie gospodarstwem, a w szczególności produkcją roślinnądzięki zastosowaniu nowych technologii i efektywnemu ich monitorowaniu poprzez program FarmLiderstaje się efektywne i przynosi rezultaty w postaci optymalnego w danych warunkach wyniku finansowego.
Dostęp do aplikacji FarmLider odbywa się poprzez stronę internetową www.farmlider.pl, a dodatkowych informacji na temat oprogramowania można uzyskać dziś bezpośrednio u przedstawicieli PROCAM pierwszej firmy na rynku polskim, która dystrybuuje licencje FarmLider

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.