Feerum S.A. jest wiodącym producentem kompleksowych obiektów suszarniczo-magazynowych

Feerum S.A. jest wiodącym na rynku polskim producentem kompleksowych obiektów suszarniczo-magazynowych, przeznaczonych dla różnego rodzaju produktów rolnych, takich jak: zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza, a także pasze. Specjalizuje się w produkcji silosów i suszarni wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem, takim jak urządzenia do transportu pionowego i poziomego. Współpracuje także z przedsiębiorstwami zajmującymi się Firma prowadzi działalność sprzedażową na rynku polskim i na rynkach zagranicznych, zarówno poprzez swoich przedstawicieli handlowych, jak i rozbudowaną sieć dilerską. Nadrzędnym celem Spółki jest sprzedaż produktów, tworzących zintegrowany łańcuch rozwiązań technologicznych i wydatnie zwiększających efektywność codziennej pracy klientów.
Jednym z priorytetów Feerum SA jest innowacyjność. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów prowadzone są prace badawczo –rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi. roku 2015 zakończono z pełnym sukcesem projekt budowy prototypu energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania. Urządzenie działa bez zastrzeżeń, a jego wprowadzenie na rynek można uznać za prawdziwy przełom dla branży, dzięki któremu użytkownicy uzyskują szereg nowych korzyści istotnych zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

Najważniejsze z nich to:

zmniejszenie kosztów utrzymania pomieszczeń gospodarczych,dzięki wykorzystaniu odzyskiwanego ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń gospodarczych,

mniejsza do 30% energochłonność procesu suszenia zboża,

mniejszy pobór mocy podczas suszenia w stosunku do najlepszych stosowanych obecnie w branży rozwiązań technologicznych,
zwiększona – dzięki zastosowaniu nowatorskiego systemu odpylania – ilość wychwytywanych zanieczyszczeń lotnych uwalnianych do środowiska w trakcie suszenia,
redukcja hałasu emitowanego przez pracującą suszarnię zbożową, dzięki zastosowaniu tłumików w wentylatorach,
zmniejszona o ok. 15% waga suszarni.

Za produkt „Energooszczędna suszarnia z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania”, firma Feerum SA otrzymała Certyfikat Jakość Roku – w kategorii Innowacja Roku 2015. To ukoronowanie twórczej zaangażowanej pracy w zakresie badań. Dowodzi skuteczności strategii biznesowej Spółki nastawionej na jakość oraz troskę o szczegóły, dobór surowców i wykonanie produktu.
Innowacyjność i nowoczesność naszych produktów, gwarantowane jest także dzięki ścisłym kontaktom z renomowanymi ośrodkami naukowymi, jak Politechnika Wrocławska czy Uniwersytet Zielonogórski. Wsparcie młodych i świeżych umysłów, zarówno studentów, jak i doświadczonych profesorów związanych z tymi instytucjami, doprowadziło do uzyskania patentów i wprowadzenia na rynek produktów unikatowych w skali światowej. A przede wszystkim pozwoliło na wzrost efektywności funkcjonowania klientów, którzy korzystając z oferty Feerum SA zmechanizowali wiele procesów produkcyjnych i uzyskali szeroki dostęp do licznych technologii, które jeszcze niedawno zarezerwowane były tylko dla wyspecjalizowanych i wysoko zaawansowanych firm sektora rolnego.
Feerum SA jest firmą nowoczesną i zorientowaną na sukces. Skutecznie realizuje wytyczone cele dzięki: stabilnej pozycji rynkowej, efektywnej polityce jakości, doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze, mocnej pozycji finansowej, nowoczesnemu parkowi maszyn i urządzeń, innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, elastycznemu procesowi produkcyjnemu i szerokiemu wachlarzowi produktów.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.