Fosfor dla kukurydzy. Nawożenie startowe

 

W uprawie kukurydzy – fosfor na dobry start

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną. Jej siew uzależniony jest od temperatury gleby i może mieć miejsce jeśli na głębokości 5−10 cm wynosi ona ok. 10˚C, bo taka też jest minimalna temperatura konieczna do kiełkowania tego gatunku. Wzrost temperatury gleby powyżej 10−12˚C uaktywnia jej życie biologiczne i umożliwia korzeniom roślin na pełną aktywność fizjologiczną. Jak powszechnie wiadomo, większość składników pokarmowych jest efektywnie pobierana gdy temperatura gleby przekracza 10˚C, tylko w przypadku fosforu musi być wyższa niż 12˚C.

Fosfor w roślinie odpowiedzialny jest za ważne funkcje fizjologiczne. Pierwiastek uczestniczy w regulacji metabolizmu: oddychania, fotosyntezy, przemian azotowych. Wchodzi w skład kwasów nukleinowych, fosfolipidów, białek, a także związków wysokoenergetycznych.

Fosfor od pierwszych chwil

Wczesna wiosna to okres kiedy pojawiają się problemy z pobieraniem fosforu z gleby, dodatkowo jej niska temperatura ogranicza aktywność fizjologiczną korzeni, a zatem także pobieranie składników pokarmowych oraz wody. Wiosną, na wczesnym etapie rozwoju roślin (po kiełkowaniu) fosfor w dużej mierze odpowiada za tempo rozwoju systemu korzeniowego. Jego obecność jest niezbędna w czasie, gdy roślina przestaje korzystać z substancji zapasowych zgromadzonych w ziarniaku, a wykształcający się system korzeniowy młodego organizmu rozpoczyna pobieranie składników odżywczych i wody z podłoża. Optymalne zaopatrzenie roślin w fosfor w tym krytycznym okresie zapewnia prawidłowy rozwój młodych korzeni. Jednak w sytuacji ograniczonej aktywności systemu korzeniowego zaleca się wykorzystać możliwości dolistnego odżywiania roślin. Nietypowe warunki środowiskowo-uprawowe wymagają wyjątkowych rozwiązań – szybkiego i skutecznego zaopatrzenia roślin w fosfor.

Łatwo dostępny i szybko przyswajalny

Specjaliści firmy INTERMAG zalecają stosowanie preparatu GROWON®, który jest dla roślin źródłem łatwo dostępnego i szybko pobieranego fosforu. Produkt dzięki wysokiej zawartości tego pierwiastka (500 g/l P2O5) oraz innowacyjnej technologii INT (Innovative Nutrient Transfer) nie tylko wspomaga pobieranie składników przez liście, lecz sprzyja również ich lepszemu rozprowadzaniu w roślinie. Już po kilku godzinach od zastosowania zawartość fosforu w roślinach traktowanych preparatem GROWON® jest zdecydowanie wyższa od zawartości fosforu w roślinach traktowanych standardowym nawozem fosforowym. Znajdujące się w składzie nawozu GROWON® inne składniki takie jak bor (1,4 g/l), cynk (1,4 g/l) i azot (70 g/l) zapewniają dynamiczny wzrost i rozwój roślin wiosną. Preparat polecany jest szczególnie do stosowania na glebach kwaśnych (pH poniżej 6), zimnych (tzw. „zimne gleby”), w okresach niskiej temperatury gleby i wiosennych chłodów.

Jak i kiedy stosować?

W uprawie kukurydzy GROWON® zaleca się stosować w dawce 1−6 l/ha. Optymalne terminy stosowania preparatu to:

faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16), optymalny termin zabiegu – gdy roślina ma 4 liście;

rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31);

rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem.

Nawóz może być mieszany z innymi agrochemikaliami, w tym z większością powszechnie stosowanych w rolnictwie środków ochrony roślin. Jednakże możliwość łącznego stosowania z innymi agrochemikaliami zawsze należy sprawdzić poprzez indywidualne testy mieszalności przed planowanym zabiegiem opryskiwania roślin.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.