Fosfor

Fosfor – rezygnować czy nie?

Rolnicy, dystrybutorzy, producenci – dla nas wszystkich miniony rok był ciężki. Problemy z dostępnością nawozów, wciąż rosnące ceny i burzliwe dyskusje w mediach podkręcały skrajne emocje. Był strach, panika, niechęć i niepokój.

W efekcie jeśli nie wszyscy, to przynajmniej znaczna część rolników weryfikowała swoje plany nawozowe.

Fosfor pełni istotną rolę w metabolizmie rośliny. Wchodząc w skład kwasów nukleinowych, bierze udział w przenoszeniu informacji genetycznych i syntezie białek. Jako składnik fosfolipidów, uczestniczy w transporcie składników pokarmowych w roślinie. Obecność fosforu jest niezbędna w procesach energetycznych, dzięki którym mogą zachodzić dalsze przemiany w komórkach roślin. Fosfor zapewnia także prawidłowe ukorzenianie roślin, a dobrze rozwinięty system korzeniowy lepiej pobiera wodę i składniki pokarmowe. Dzięki temu rośliny są zdrowe i dobrze odżywione.

REZYGNACJA Z FOSFORU – CZY SŁUSZNIE?

Niestety, z uwagi na rosnące ceny nawozów, w ostatnich miesiącach nawożenie fosforem było wymieniane jako pierwsze, z którego bez większych konsekwencji można w części lub w całości zrezygnować. W czasie pierwszych wzrostów cenowych nikt z nas nie wiedział, jak bardzo zmieni się sytuacja na rynku. Dziś już wiemy, że wzrosty cen nie ominęły praktycznie żadnej branży, że zmieniło się praktycznie wszystko. Dlatego zadajmy sobie raz jeszcze pytanie: czy możemy pominąć w swoich planach pierwiastek, którego znaczenie dla rozwoju roślin jest tak istotne?

By móc odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się głębiej roli fosforu w metabolizmie roślin, dostępności fosforu dla roślin i przede wszystkim planom nawożenia.

ISTOTA pH W REGULACJI DOSTĘPNOŚCI FOSFORU DLA ROŚLIN

Główne czynniki regulujące dostępność fosforu dla roślin to:

  • pH gleby,

  • wilgotność,

  • temperatura,

  • zawartość materii organicznej.

Kluczową rolę w budowaniu dostępności fosforu dla roślin odgrywa kwasowość gleby. To od wartości pH gleby zależy dostępność fosforu dla roślin – największa jest w glebach o pH w zakresie od 5,5 do 6,8. W glebach bardzo kwaśnych lub zasadowych dostępność fosforu jest wyraźnie mniejsza. Tak więc, chcąc zapewnić uprawom optymalną dostępność fosforu, powinniśmy uzupełniać jego braki przy jednoczesnej regulacji odczynu gleby. W praktyce najlepiej najpierw zastosować wapno (np. na ścierń), a następnie nawozy fosforowe, przy czym odstęp pomiędzy wapnowaniem a nawożeniem fosforem powinien wynosić przynajmniej 6 tygodni, aby ograniczyć uwstecznianie (czyli zmniejszenie dostępności) fosforu.

CENA A DŁUGOTERMINOWY PLAN NAWOŻENIA FOSFOREM

Pamiętajmy, że budowanie optymalnej zasobności fosforu w glebie jest procesem długotrwałym. Będzie on skuteczny przy konsekwentnym i długoterminowym działaniu zgodnym z planem nawożenia. W perspektywie wielu lat budowania zasobności gleb w ten pierwiastek, pojedyncze skoki cenowe nawozów fosforowych nie powinny ograniczać stosowania tego typu nawozów na naszych polach.

Pamiętajmy:

Fosfor to istotny składnik plonu i nie pomijajmy go w naszych planach nawozowych.

<alt> Fosfor

Wybierając nawóz fosforowy, warto sięgać po Super fos dar 40 – wysokoskoncentrowany nawóz, zawierający oprócz fosforu także wapń i siarkę wspomagające rozwój roślin.

Advertisement AdvertisementAdvertisement

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.