Fotowoltaika idealna dla rolnictwa

Fotowoltaika idealna dla rolnictwa

Producenci rolni, w równym stopniu jak inne branże, potrzebują energetycznej stabilności. Aby ją uzyskać, coraz częściej zwracają się w stronę rynku energii odnawialnej. Fotowoltaika pozwala na oszczędności, przy jednoczesnym uzyskaniu samodzielności energetycznej.

Ograniczenia w dostawach prądu, jakich doświadczyliśmy kilka tygodni temu, są powodem strat finansowych. Producenci boleśnie odczuwają te szkody, ze względu na brak możliwości prewencji. Nawet częściowe uniezależnienie się od tradycyjnych dostaw prądu jest więc szansą na zachowanie ciągłości produkcji, w sytuacji kryzysu w branży energetycznej. Polscy rolnicy zużywają około 6% z ogólnego bilansu energii. Wzrost świadomości w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, może korzystnie wpłynąć na racjonalne zarządzanie gospodarstwem rolnym. Fotowoltaika to sposób na obniżenie kosztów utrzymania i produkcji gospodarstwa. Kolejny istotny czynnik dla mieszkańców terenów wiejskich to dbałość o środowisko naturalne. I w tym obszarze panele fotowoltaiczne to najlepsze rozwiązanie – nie wykazują negatywnego wpływu na środowisko, jakie mogą powstawać w przypadku technologii wiatrowej czy wodnej.

Niezależność

Producenci rolni narażeni są na niestabilność w dostawach prądu ze względu na bliskość gospodarstw o podobnym profilu produkcji (największe zużycie energii w tych samych porach) oraz zlokalizowanie na końcówkach linii przesyłowych. Przerwy w dostawach prądu, w skali roku nie są długie (około 300 minut), dochodzi jednak do nich w momentach kluczowych dla produkcji rolnej, jak np. udój krów mlecznych, proces chłodzenia mleka. Straty w przypadku braku energii są więc nieuniknione i powszechne dla danej wsi, a nawet regionu. Często mają także długotrwałe konsekwencje (wydajność i jakość pozyskiwanego mleka).
Panele fotowoltaiczne pozwolą polskim producentom rolnym wyeliminować problem całkowitej utraty dostępu do energii elektrycznej. Ich zastosowanie pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną nawet w 100%. Dodatkowym atutem instalacji jest możliwość bilansowania energii, a nawet zarabiania na odsprzedawaniu pozyskanej energii. Kurniki, obory są idealnym miejscem na lokalizację tego typu elektrowni.

Oszczędność

Energia elektryczna to około 12 i więcej proc. kosztów produkcji rolnej. W Unii Europejskiej ta średnia wynosi 5-6 proc. Montaż paneli fotowoltaicznych jest racjonalnym sposobem na ograniczenie tych wydatków.
Elementem spowalniającym zainteresowanie technologią fotowoltaiczną jest społeczne przeświadczenie o niskim nasłonecznieniu na naszej szerokości geograficznej. Nic bardziej mylnego, świadczą o tym choćby niemieckie osiągi w pozyskiwaniu energii słonecznej. Ekspert spółki Energia dla firm S.A. – Krzysztof Dziaduszyński potwierdza, że w tej materii potrzebna jest edukacja. „Energia dla Firm ma już w ofercie instalacje fotowoltaiczne, wiedzę i przede wszystkim pomoc dla Klienta w finansowaniu takich rozwiązań.”- dodaje ekspert.
Panele fotowoltaiczne to inwestycja długoterminowa. Mikroinstalacja PV to koszt już od kilkunastu tysięcy złotych. Wkład zwraca się w ciągu 5 – 8 lat. W wielu przypadkach instalacja będzie się sama spłacała z oszczędności wygenerowanych na mniejszych rachunkach za prąd, którego nie kupimy z Zakładu Energetycznego. Po tym czasie inwestor zaczyna oszczędzać na zakupie energii. Żywotność urządzeń to 25 lat i dłużej. Szybki zwrot kosztów początkowych i długa żywotność urządzeń to, według Energii dla firm S.A., czynniki sprawiające, że technologią interesuje się coraz więcej przedsiębiorców.
Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z przyjętą w lutym 2015 r. ustawą, możliwe stanie się odsprzedawanie energii do sieci. Te zapisy pośrednio regulują także koszt energii z pobieranej sieci, zapobiegając wahaniom cen.

Nieinwazyjność

Technologia fotowoltaiczna jest źródłem czystej energii. To rozwiązanie pozwalające ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Nie generuje też hałasu i nie wpływa na żaden z ekosystemów. To inicjatywa ekologicznie lepsza od technologii wiatrowej, która wpływa na awifaunę, czy wodnej powodującej zmiany w strukturze terenu, gospodarce wodnej i wysiedlenia gatunków.
Budynki gospodarcze są idealnym miejscem na instalację paneli fotowoltaicznych. Nie ma potrzeby budowania dodatkowej infrastruktury, co eliminuje dodatkowe koszty. Mieszkańcy wsi mogą też wykorzystać nieużytki rolne.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.