Wydzierżaw ziemię i zbieraj plony ze Słońca

Fotowoltaika jest alternatywą dla upraw konwencjonalnych

Technologia fotowoltaiczna wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, zamieniając ją na energię elektryczną. Technologia ta opiera się na zjawisku fotoelektrycznym.

Zaletami tego rodzaju energetyki słonecznej jest jej neutralność – nie wydziela zapachów, nie generuje hałasu ani migotania. Dodatkowo zasoby energii są nieograniczone.

Dzierżawa ziemi pod farmy fotowoltaiczne to gwarantowany i stały przypływ gotówki przez okres 29 lat. Kwota oferowana za hektar dzierżawionego gruntu rozpoczyna się od 10.000.00 zł, wysokość czynszu zależna jest od atrakcyjności nieruchomości. Wypłata odbywa się na początku roku, a kwota jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Farmy fotowoltaiczne przyczyniają się do decentralizacji energii elektrycznej i tym samym gwarantują regionalne bezpieczeństwo dostaw energii. Brak ograniczeń w dostawach prądu to mniejsze straty produkcyjne dla okolicznych gospodarstw rolnych.

Fotowoltaika – gdzie możemy wybudować famę fotowoltaiczną – kryteria.

Grunt, którym zainteresowany będzie Inwestor musi spełniać określone wymagania. W trakcie weryfikacji działka zostaje poddana ocenie na podstawie opisanych poniżej kryteriów. Działka przeznaczona pod budowę farmy fotowoltaicznej musi posiadać powierzchnię co najmniej 1,8 ha. Poza powierzchnią ważna jest także szerokość działki w linii wschód – zachód, która nie może być mniejsza niż 70 metrów. Dostępność do drogi publicznej i bliskość linii SN (do 500 m) to istotne kryteria. Na ich podstawie określana jest opłacalność inwestycji.

Farm fotowoltaicznych nie buduje się na ziemi o dobrych jakościach gleb, więc weryfikację pozytywnie przejdą jedynie grunty o niskich klasach bonitacyjnych – od IV do VI. Grunt na wynajem pod instalacje fotowoltaiczną nie możne znajdować się na terenach ujętych jako obszary chronione przez Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska (m.in. Natura 2000, pradoliny, parki krajobrazowe, otuliny). Ważne, aby działka była niezabudowana i niezalesiona, ponieważ obniża to efektywność działania farmy oraz często uniemożliwia rozmieszczenie infrastruktury instalacji fotowoltaicznej. Działki nie mogą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi wskazywać na zagospodarowanie nieruchomości w kierunku odnawialnych źródeł energii. W trakcie weryfikacji gruntu pod budowę elektrowni słonecznej sprawdzane są obciążenia znajdujące się na księgach wieczysty. Samo posiadanie hipoteki nie dyskwalifikuje gruntu, zadłużenie nie może być jednak znaczące.

Weryfikacja nieruchomości trwa do 5 dni roboczych i jest bezpłatna.

Podsumowując – kryteria dla nieruchomości dzierżawionej z przeznaczeniem budowy farmy fotowoltaicznej to:

  • powierzchnia (minimalna powierzchnia inwestycji wynosi 1.6 ha);

  • klasyfikacja gleb (IV – VI);

  • struktura energetyczna (maksymalna odległość do linii średniego 15kV napięcia 500 m);

  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  • brak zalesienia i zacienienia nieruchomości;

  • brak terenów chronionych (Głowna Dyrekcja Ochronny Środowiska);

  • dostęp do drogi publicznej;

  • brak terenów zalewowych;

  • brak znacznych obciążeń hipotecznych ksiąg wieczystych.

Kilka słów o zapisach Umowy Dzierżawy.

Umowa Dzierżawa gruntu w celu wybudowania oraz eksploatacji farmy fotowoltaicznej trwa 29 lat. Podatek gruntowy oraz podatek od aktywizacji gospodarczej opłaca Inwestor dokonując przedpłaty na konto wydzierżawiającego wraz z czynszem dzierżawny za nadchodzący rok. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, jeżeli wydzierżawiający będzie spełniał wszelkie wymogi. W takiej sytuacji kwota czynszu zostanie powiększona o podatek.

Co ważne wybudowanie farmy fotowoltaicznej na gruncie rolnym wymaga wielu pozwoleń ze strony instytucji państwowych. Inwestor musi także pozyskać zgodę od Operatora Energetycznego na przyłączenie się do sieci energetycznej. Proces ten może rozpocząć się dopiero po przedstawieniu prawomocnego prawa do gruntu, a więc Umowy Dzierżawy nieruchomości, na której planuje przeprowadzenie inwestycji.

Arena Energy – zapraszamy do współpracy.

Firma Arena Energy jako deweloper inwestycji z zakresu zielonej energii poszukujemy gruntów umożliwiających realizację inwestycji fotowoltaicznej na terenie całego kraju.

W przypadku pytań dot. współpracy lub chęci zgłoszenia nieruchomości do weryfikacji prosimy o kontakt z naszym zespołem:

Bartosz Kalbarczyk

+48 504-245-554

Alicja Kalbarczyk

+48 727-456-735

https://arena-energy.pl/

Advertisement AdvertisementAdvertisement
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.