Fundusz Innowacji i Rozwoju

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował projekt przepisów tworzących Fundusz Innowacji i Rozwoju w sektorze rolno-spożywczym w Polsce.

Propozycja utworzenia Funduszu stanowi aktywną odpowiedź na wyzwania coraz bardziej zmieniającej się globalnej gospodarki.

Fundusz ma być krajowym narzędziem finansowym, wspierającym i stymulującym ciągły rozwój i doskonalenie polskiego rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. Będzie też wzmacniać współpracę pomiędzy światem nauki a rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym.

Celem Funduszu ma być aktywne wspieranie rozwoju rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, sektora OZE w rolnictwie oraz obszarów wiejskich, w tym w szczególności obszarów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, poprzez finansowanie działań innowacyjnych i projektów rozwojowych, wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i strategii sektorowych.

Beneficjentami projektów finansowanych ze środków Funduszu będą:

  • przedsiębiorcy i rolnicy,
  • jednostki naukowe i badawcze,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • organizacje branżowe,
  • jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Źródłem finansowania Funduszu będzie udział w przychodach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

fot. Danuta Niedźwiecka

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.