Grupa Azoty

Grupa Azoty Puławy – największy producent nawozów w Polsce świętuje swoje 60-lecie

Grupa Azoty Puławy obchodzi w tym roku 60 lat swojego istnienia. Z tej okazji 10 czerwca w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” w Puławach odbyła się jubileuszowa Gala.

Głównymi punktami uroczystości było uhonorowanie zasłużonych dla firmy pracowników oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy udziale Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasza Hinca, Prezesa Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY Tomasza Hryniewicza oraz rodziny pierwszego Dyrektora Zakładów Azotowych Mieczysława Kołodzieja.

To w maju 1961 roku zawiązała się pierwsza dyrekcja firmy Zakłady Azotowe w Puławach, a pierwszym dyrektorem został Mieczysław Kołodziej. Fabryka była jeszcze wtedy w budowie, a produkcja amoniaku i mocznika oraz uruchomienie elektrociepłowni nastąpiło pod koniec 1965 roku.

Powstanie tej inwestycji było ogromnym impulsem dla rozwoju miasta Puławy i okolic. Według statystyk w 1960 roku Puławy miały 13600 mieszkańców, podczas gdy w 1969 roku liczba ludności wzrosła do około 40 tysięcy. W tym czasie rozwinęła się też miejska infrastruktura, powstały nowe osiedla, sieć elektrociepłowni z Zakładów Azotowych, sieci gazowe, kanalizacyjne i wodociągowe. Można by powiedzieć, że budowa Zakładów Azotowych przyczyniła się w dużej mierze do skoku cywilizacyjnego miasta.

Obecnie Grupa Azoty Puławy to jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów azotowych w Europie. Jest częścią grupy kapitałowej Grupa Azoty.

– Jubileusz 60-lecia Grupy Azoty Puławy to powód do dumy dla całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Przypomnę tylko, że to właśnie dzięki połączeniu potencjałów spółek z Puław, Tarnowa, Polic i Kędzierzyna udało nam się stworzyć silną Grupę, która konkuruje i wygrywa z największymi firmami zagranicznymi na międzynarodowych rynkach. Nie mówilibyśmy dziś o Grupie Azoty jako o liderze branży nawozowo-chemicznej, gdyby nie wkład Grupy Azoty Puławy. Dziękuję Państwu za zaangażowanie – za to, że każdego dnia tworzycie historię tego miejsca i kształtujecie przyszłość polskiego przemysłu chemicznego – powiedział podczas uroczystości Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A

– Na przestrzeni ostatnich 60 lat w naszym kraju nastąpiło wiele zmian – od ustrojowych, przez techniczne, technologiczne, po kulturowe. Jako firma zawsze staraliśmy się odpowiadać na pojawiające się coraz to nowe wyzwania. Przez ten czas dla nas jedno tylko pozostawało niezmienne: zaangażowana załoga, która każdego dnia budowała i buduje potęgę dzisiejszej Grupy Azoty PUŁAWY. Ten jubileusz to przede wszystkim 60 lat ciężkiej pracy tysięcy ludzi! Doświadczenia kilku pokoleń pracowników oraz nieustanny rozwój wynikający m.in. ze śmiałych inwestycji, innowacji i wizji osób, pracujących na sukces puławskich zakładów – to wszystko sprawiło, że dziś Grupa Azoty PUŁAWY jest synonimem najwyższej jakości zarówno w Polsce, jak i na świecie – mówi Tomasz Hryniewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Grupa Azoty to zdecydowany potentat krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie, gdzie zajmuje drugie miejsce w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Duży udział w rynku mają też takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Grupa Azoty tworzy wciąż nowe projekty i inwestycje. Największym z nich są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Dzięki tej inwestycji, która jest jedną z największych w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, będzie możliwe rozszerzenie działalności działalności biznesowej Grupy Azoty. Przyczyni się to do wzmocnienia niezależności energetyczno-surowcową Polski i wzrost pozycji naszego kraju w segmencie tworzyw sztucznych.

<alt> Grupa Azoty Puławy - największy producent nawozów w Polsce i Europie świętuje swoje 60-lecie

Opracował: Norbert Smulski

Fot.: Grupa Azoty Puławy

 

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.