Grypa ptaków – nowe przepisy prawne

Grypa ptaków – nowe przepisy prawne

Dziś weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. wsprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Rozporządzenie zostało wydane w związku z występowaniem ognisk wirusa i nakłada szereg wymogów dotyczących utrzymywania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski.
O konieczności ich przestrzegania i egzekwowania rozmawiano m.in. na dzisiejszym, piątym posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. grypy ptaków, które odbywało się pod kierownictwem ministra Krzysztofa Jurgiela.
Przeanalizowana została aktualna sytuacja w zakresie występowania ognisk oraz stan realizacji działań podejmowanych na terenach objętych ograniczeniami.
Podkreślonokonieczość przestrzegania wymogów bioasekuracji i bezwzględne stosowanie się do obowiązujących decyzji wydawanych przez Wojewodę oraz służby weterynaryjne. Ścisłe ich respektowanie pozwoli na maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa na terytorium Polski.
Mieszkańcy województwa lubuskiego informowani są na bieżąco o sytuacji związanejz podejmowanymidziałaniamiw zakresiezwalczania „grypy ptaków” oraz za pomocą lokalnych mediówo braku szkodliwości wirusów stosunku do ludzi – o czym poinformował uczestniczący w posiedzeniu Grupy Zadaniowej Wojewoda Lubuski.
Podczas posiedzenia zwrócono uwagę, że brak przestrzegania nałożonych prawem wymogów będzie podstawą do odmowy wypłaty odszkodowań dla hodowców drobiu.
Źródło:MRiRW

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.