Hulcze – Dzień Pola 2016 Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Dzień Pola 2016 Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
4 tysiące gości z całego kraju wzięło udział w tegorocznych obchodach Dnia Pola Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Uroczystości odbyły się 16 czerwca 2016 roku w miejscowości Hulcze koło Hrubieszowa.W tym roku świętowano już po raz czternasty.
Tradycją Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stały się spotkania z Plantatorami buraka cukrowego podczas corocznych obchodów Dnia Pola KSC S.A. Miejscem tegorocznych obchodów była miejscowość Hulcze koło Hrubieszowa, w województwie lubelskim, położona na terenie działania Oddziału KSC S.A. „Cukrownia Werbkowice”.
W obchodach Dnia Pola 2016 wzięła udział rekordowa liczba gości – około 4 tysiące, w tym przedstawiciele władz centralnych na czele z Panem Filipem Grzegorczykiem, Wiceministrem Skarbu Państwa.
– Krajowa Spółka Cukrowa jest jednym z najważniejszych podmiotów w domenie Skarbu Państwa, w tym najważniejszą spółką z sektora rolno-spożywczego, o którą szczególnie dbamy. Chcemy, by była jednym z narodowych czempionów – powiedział Filip Grzegorczyk, Wiceminister Skarbu Państwa.
– Krajowa Spółka Cukrowa ma silną, stabilną pozycję na rynku i konsekwentnie rozwija swoją działalność w ramach całej Grupy Kapitałowej. Dzień Pola to znakomita okazja, żeby pokazać nasz potencjał, spotkać się z naszymi Plantatorami i porozmawiać o planach oraz perspektywach rozwoju. Dziś już mogę przekazać, że w tegorocznej kampanii cukrowniczej planujemy skupić ok. milion ton buraków cukrowych więcej niż w roku ubiegłym – powiedział Paweł Piotrowski, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Uroczystość zaszczyli swoją obecnością również Posłowie na Sejm RP: Pan Sławomir Zawiślak i Pan Piotr Olszówka. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele władzwojewódzkich, samorządowych, powiatowych i gminnych, organizacji związkowych, naukowcy, liczna grupa reprezentantów firm związanych z szeroko pojętą obsługą rolnictwa jak też Plantatorzy i Pracownicy Spółki.
Po uroczystym otwarciu Dnia Pola 2016 rozpoczęły się pokazy i prezentacje branżowe. Teren podzielono na obszary tematyczne dotyczące uprawy buraków cukrowych, a wzdłuż ścieżki dla zwiedzających rozstawiły swoje namioty firmy współpracujące ze Spółką.
W części wystawienniczej firmy nasienne zaprezentowały poletka z ponad 40 odmianami buraka cukrowego. Pokazano odmiany występujące w obsiewach w roku bieżącym, jak również odmiany nowo rejestrowane. Odkrywka glebowa z odkrytym korzeniem buraka cukrowego pozwalała z kolei na obejrzenie warstw profilu glebowego do głębokości 150 cm.
Odwiedzający mogli zgłębić także problematykę nawożenia gleby, nawożenia startowego, nawożenia dolistnego, stosowania stymulatorów wzrostu i rewitalizatorów gleby. Przy parcelach pokazowych można było wymienić się doświadczeniami i skorzystać z doradztwa specjalistów. Miejsce na swoje wystawy miały również firmy oferujące produkty oraz usługi dla rolnictwa. Bogatą ofertę przygotowały firmy oferujące szeroką gamę środków ochrony roślin.
Dużym zainteresowaniem cieszył się tzw. park maszynowy, czyli wystawa sprzętu rolniczego, na której zaprezentowano nowoczesne kombajny do zbioru buraków cukrowych, ciągniki, siewniki oraz sprzęt do uprawy.
Uwagę zgromadzonych przyciągały także bogate oferty firm współtworzących Grupę Kapitałową KSC: „Polskiego Cukru”, Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., Polskich Przetworów Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o.
Tradycyjnie już Dzień Pola był okazją do prowadzenia rozmów, wymiany doświadczeń, skorzystania z porad specjalistów, którzy przedstawiali najczęściej popełniane błędy w uprawie buraka i sposoby ich unikania. W namiocie agrotechnicznym przygotowano stanowisko umożliwiające zapoznanie z serwisem internetowym dla Plantatorów „e-Plantator”.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zapewniła szereg atrakcji i konkursów, w których można było wygrać cenne nagrody. Organizatorzy zadbali także o bogaty program artystyczny. Gwiazdą programu był Zespół Vieko z gościnnym udziałem Krzysztofa Cugowskiego i Felicjana Andrzejczaka.
Obchody Dnia Pola 2016 odbyły się w gospodarstwie rolnym rodziny Pana Krzysztofa Bojara, który jest wieloletnim plantatorem buraka cukrowego. Gospodarstwo zajmuje łączną powierzchnię 503 ha gruntów ornych w miejscowości Hulcze oraz Suszów. Plantacja demonstracyjna buraków cukrowych posiana została 1 kwietnia 2016 r., na pow. około 14 ha, która dla potrzeb organizacji Dnia Pola zlokalizowana została przy zabudowaniach gospodarstwa. Wzdłuż ponad 500 m odcinka plantacji założono szereg poletek demonstracyjnych. Plac obchodów Dnia Pola obsiano specjalnie trawą na powierzchni 4,5 ha.
Dzień Pola KSC S.A. wywodzi się z tradycji ogólnopolskiego Dnia Buraka. To święto szczególnie ważne dla Plantatorów oraz Pracowników KSC S.A. odpowiedzialnych za surowiec, ale także dla tych wszystkich, którym bliska jest branża cukrownicza.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oraz Gospodarz Dnia Pola serdecznie dziękują wszystkim Gościom za liczny udział w uroczystościach.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.