Celem zabiegów

Jak zadbać o dobry stan pastwisk i łąk?

Plonowanie łąk i pastwisk można zwiększyć, poprzez umiejętne i systematyczne zabiegi pielęgnacyjne. Doświadczeni rolnicy zapewniają sobie w ten sposób doskonałe źródło paszy nie tylko w trakcie trwającego sezonu, lecz także poza nim. Pamiętajmy, iż poprawnie zadbany areał, pozbawiony niedojadów oraz kretowisk cechuje się dobrymi odrostami nawet jesienią, a ilość i wartość odżywcza pobranych z pola zielonek jest zwykle na bardzo wysokim poziomie. Jak zadbać o dobry stan pastwisk i łąk?

Jakie znaczenie ma pielęgnacja łąk i pastwisk?

Celem zabiegów pielęgnacyjnych jest zbita i gęsta ruń, zawierająca pożądane gatunki traw oraz roślin motylkowych. Jednocześnie producent rolny powinien dołożyć wszelkich starań, by zapobiegać rozwojowi roślin niepożądanych.

Łąki oraz pastwiska wymagają nadzoru w ciągu całego sezonu, jednak nasilenie prac przypada na okres wiosenny. Wyjaśnijmy różnicę pomiędzy tymi dwoma terminami.

Czym są łąki? 

Łąki to użytki zielone, na których dokonuje się systematycznych pokosów (co najmniej jeden w ciągu roku) paszy kośnej.

Czym jest pastwisko? 

Pastwiskiem nazywa się obszar, na którym nie wykonuje się koszenia. Służy on wyłącznie do prowadzenia wypasu zwierząt hodowlanych.

Zarówno łąki, jak i pastwiska klasyfikowane są jako:

  • Sztuczne;
  • Naturalne;
  • Trwałe;
  • Czasowe.

Zabiegi pielęgnacyjne użytków zielonych odbywają się głównie przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Jak zapewnia producent maszyn rolniczych, powinien być on trwały i niezawodny. Maszyny rolnicze wykonane z materiałów najwyższej jakości mają zagwarantować odporność na czynniki atmosferyczne, a także uszkodzenia mechaniczne.

Jakie zabiegi należy wykonywać na łąkach i pastwiskach?

Likwidacja między innymi kretowisk i niedojadów wpływa nie tylko na poprawę intensywności odrostów. Zadbane pastwisko dostarcza lepszą jakościowo paszę, poprawiając tym samym wydajność hodowli zwierząt.

Rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych użytków zielonych:

  • Włókowanie;
  • Bronowanie;
  • Wałowanie;
  • Podsiew;
  • Nawożenie.

Włókowanie 

Włóka łąkowa służy do wyrównania powierzchni areału, poprzez usunięcie między innymi pozostałości po kretach. Pozostawione utrudniłyby późniejsze wykorzystanie użytków, zanieczyszczając jednocześnie pokosy.

Bronowanie 

Bronowanie poprawia warunki wzrostu roślin, zapewniając im dostęp do tlenu w okresie pojawiania się tzw. filcu. Zabieg skutecznie rozluźnia darń, zapobiegając powstawaniu ognisk gnilnych i rozwojowi bakterii i grzybów.

Wałowanie 

Wałowanie powinno się stosować na glebach silnie próchnicznych i organicznych. W ten sposób możliwa jest eliminacja nadmiaru powietrza w glebie oraz likwidacja wystających kamieni poprzez ich wgniecenie w grunt.

Podsiew 

Wczesną wiosną (marzec/kwiecień) bądź późnym latem zaleca się przeprowadzenie podsiewu. Zabieg ma na celu poprawę składu gatunkowego roślin występujących na danym obszarze.

Nawożenie 

Nawożenie ma dostarczyć glebie ziemi składników odżywczych, do których zalicza się: azot, fosfor, potas itp. Są one niezbędne dla poprawnego i wydajnego wzrostu roślin.

<alt> Celem zabiegów

Zakup maszyn rolniczych wysokiej klasy – czy warto?

Własne maszyny rolnicze to inwestycja, która przy skutecznych i nowoczesnych metodach gospodarowania zwraca się w stosunkowo krótkim okresie. Ważne, by nabywać sprzęt pochodzący od uznanego producenta. Dzięki temu znacząco uda się obniżyć koszty eksploatacyjne przy jednoczesnym uwolnieniu cen własnych, co stanowi podstawę wzrostu poziomu konkurencyjności.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.