Kiszonka w rękawie foliowym

Rękaw foliowy jako alternatywa dla silosu

Rękaw foliowy to taki współczesny silos. Umożliwia skuteczne i wydajne magazynowanie pasz objętościowych, takich jak trawy, lucerny, sieczka z kukurydzy, wysłodki buraczane czy młóto browarniane.

Metoda zakiszania w rękawach foliowych została wprowadzona do Polski w 1998 roku. Jest więc obecna na polskim rynku rolniczym od blisko 20 lat. Pozwala uzyskać kiszonkę bardzo wysokiej jakości, a przy tym ogranicza straty składników pokarmowych, które bardzo często pojawiają się w silosach. Rękaw skutecznie chroni przechowywany w nim surowiec przed dostępem powietrza i wód opadowych, co jest warunkiem prawidłowego przebiegu procesu fermentacji. Tym, co wyróżnia rękaw foliowy od innych systemów magazynowania pasz, jest bardzo wysoki stopień ubicia kiszonki oraz całkowicie beztlenowe warunki jej przechowywania. Dzięki temu rolnik zyskuje możliwość całorocznego, bezpiecznego magazynowania paszy, bez ryzyka powstania w niej strat czy też zmarnowania części zebranych płodów rolnych. Finalnie oznacza to też niższe koszty magazynowania paszy niż w przypadku stosowania tradycyjnych silosów przejazdowych czy też pryzm.

Opinia specjalisty
Dane liczbowe, przekonujące do stosowania rękawów foliowych, przedstawia specjalista z branży maszyn i usług rolniczych:
Skuteczne ubicie kiszonki w silosie wymaga dużego wysiłku, a także generuje niemałe koszty. Wymagany poziom ubicia masy przeznaczonej do zakiszania wynosi około 220 kg/m³ suchej masy (co odpowiada ok. 650-700 kg/m3 świeżej masy) i choć rolnicy zwykle deklarują, że są tego świadomi, to jednak wyniki przeprowadzanych regularnie w gospodarstwach rolnych badań zdają się temu przeczyć. Okazuje się, że zaledwie ok. 10%(!) przygotowywanych przez wszystkie gospodarstwa pasz charakteryzuje się wysoką lub bardzo wysoką jakością. Resztę (ok. 90%) należy zakwalifikować jako niewystarczającą lub wymagającą poprawy(!). Jako główne przyczyny tej sytuacji specjaliści wymieniają m.in. niewystarczające ubicie kiszonki w silosie, często duże poniżej wymaganego poziomu 650-700 kg/m³ św.m. – podkreśla Marta Kashyna z BAG Polska Sp. z o.o. – O wiele korzystniejszą alternatywą jest stosowanie rękawów foliowych do zakiszania. Na świecie jest to metoda powszechnie znana i szeroko stosowana, i to nie tylko z powodu swojej skuteczności w samym technologicznym procesie magazynowania płodów rolnych, ale także ze względu na to, że przy imponującej wydajności stosowanych tu maszyn silosujących, nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Zwrócenie uwagi polskiego rolnika na fakt powstawania kosztów w gospodarstwie wtedy, gdy trzeba wyrzucić część źle zakiszonej paszy, jest kluczowe dla zrozumienia sukcesu technologii magazynowania w rękawach foliowych. Jeśli ten sam rolnik będzie w stanie zaakceptować możliwość magazynowania swojej paszy w szczelnym, hermetycznym rękawie zamiast w tradycyjnym, dużym, szerokim, betonowym i bardzo kosztownym silosie, to odbędzie to na pewno z korzyścią dla niego i jego budżetu. Trzeba pamiętać, że postawienie takiego silosu to często kilkumilionowa inwestycja w gospodarstwie, inwestycja wartościowo kilkukrotnie (!) większa, aniżeli zakup prasy silosującej.

Inne konsekwencje źle przygotowanej kiszonki
Należy też tu wspomnieć, że źle przygotowane pasze w silosie, często niewystarczająco ubite, albo zbyt późno okryte folią, powodują kolejne straty w gospodarstwie: spleśniała pasza trafiająca do koryta powoduje nieuchronnie pogorszenie kondycji zdrowotnej zwierząt oraz zmniejszenie wydajności mlecznej krów. Okazuje się, że jedno zaniedbanie może mieć wielowymiarowe, negatywne konsekwencje dla rolnika.

W jaki sposób przebiega zakiszanie paszy w rękawie foliowym?
Zakiszanie w rękawie foliowym odbywa się poprzez wepchnięcie masy organicznej do rękawa foliowego. Specjalnej konstrukcji rotor w prasie silosującej pozwala na solidne, zwarte ubicie kiszonki i równomierne umieszczenie jej w rękawie. Taka maszyna zapewnia odpowiedni stopień zagęszczenia paszy, zaś rękaw w hermetyczny sposób zabezpiecza ją przed działaniem czynników zewnętrznych, w tym przed dostępem powietrza i wód opadowych. Niewielka powierzchnia wybierania kiszonki z rękawa chroni ją przed ryzykiem wtórnej fermentacji, która może nastąpić w trakcie skarmiania. Zakiszanie w rękawach foliowych przy pomocy palety maszyn silosujących to gwarancja imponującej wydajności: w ciągu godziny możliwe jest zakiszenie od 50 do 100 ton masy.
Współpraca z firmą usługową czy zakup własnej maszyny?
Rolnicy, którzy zdecydują się na wykorzystanie rękawa foliowego w procesie zakiszania paszy nie muszą od razu kupować takiej maszyny. Na rynku funkcjonuje już bardzo dużo nowoczesnych firm usługowych, które oferują profesjonalne zakiszanie w rękawach foliowych. Najpopularniejsze jest zakiszanie całych roślin kukurydzy oraz wysłodków buraczanych. Jeśli dostawa substratu przeznaczonego do zakiszania przebiega sprawnie, wówczas już po około 5 godzinach rolnik otrzymuje gotowy rękaw z zapasem paszy na cały następny rok.
W niektórych sytuacjach, zależnie od wielkości prowadzonej produkcji rolnej, posiadanej infrastruktury i zakładanych planów rozwoju gospodarstwa, bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest jednak zakup własnej prasy silosującej. Dotyczy to przede wszystkim gospodarstw, w których znajduje się ok. 200 lub więcej krów mlecznych. Zakup własnej maszyny to w tym przypadku o wiele mniejsze ryzyko inwestycyjne niż budowa nowego silosu, znacznie mniejsze obciążenie gospodarstwa kredytami czy leasingami, a także lepsza płynność finansowa w gospodarstwie rolnym.

Autor: Bag Polska

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.