Królowa mleka

16. Światowy Dzień Mleka ogłoszony przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) Polska Królowa Mleka będzie celebrować w dniu 8 czerwca 2016 r. w Sejmie RP o godz. 10.00, dokąd przybędzie na zaproszenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Bieżący rok jest krytyczny dla branży mleczarskiej na całym świecie. Powodem tej sytuacji jest znacząca nadprodukcja mleka w wielu krajach, szczególnie widoczna w Unii Europejskiej po zniesieniu regulacji rynku w tym sektorze produkcji rolnej. W Polsce dodatkowo niekorzystny wpływ mają także pogłębiające się niezdrowe nawyki żywieniowe, głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. To wszystko sprawia, iż rodzimi producenci mleka w większości mają poważne problemy z pokryciem kosztów bieżącej produkcji.

Projekt Polska Królowa Mleka zainicjowany został w 2013 r. Ma na celu szeroką akcję informacyjną na temat prozdrowotnych walorów mleka i produktów nabiałowych, a także wpływ na zmianę negatywnych nawyków żywieniowych, szczególnie wśród dzieci w wieku szkolnym. Dzieci te preferują raczej słodzone napoje gazowane i energetyczne niż zdrowe, pełnowartościowe produkty mleczarskie.

Na 44. posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi parlamentarzyści będą omawiać m.in. obecną sytuację na rynku mleka, w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz kwestie możliwości umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji, Jarosława Sachajko, Królowa Mleka, Agnieszka Zaborska zapozna deputowanych z celami i działaniami promocyjnymi dla mleka w kontekście światowych tendencji wzrostu zapotrzebowania na mleko produkowane z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne. Z okazji Światowego Dnia Mleka członkowie komisji oraz zaproszeni goście zostaną poczęstowani szklanką mleka.

Wybrana na bieżącą kadencję Królowa Mleka, Agnieszka Zaborska jest doktorantką w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalizuje się w badaniach nad wartościami odżywczymi mleka produkowanego z uwzględnieniem czynników ekologicznych.

Królowa Mleka to projekt organizowany przez Fundację Promocji Zdrowego Żywienia PROCIBUS, któremu patronują instytucje państwowe: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Zdrowia, ARR i ARiMR, a także wiele organizacji i stowarzyszeń rolniczych, m.in.: KZSM Zw. Rew, FBZPR, FZP-DiWR, PFHBiPR, KRIR.

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
1 reply
  1. Naprawa Pianin
    Naprawa Pianin says:

    Stanislaw Jerzy Lec utwierdzal sie w p[rzekonaniu, ze lepiej jest Podrzucic wlasne marzenia swoim wrogom, a moze zgina przy ich realizacji.

    Odpowiedz

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.