Księga wieczysta działki

Księga wieczysta działki – co zawiera i jak ją sprawdzić?

Do większości dokumentów związanych z nieruchomością zagląda się sporadycznie. Nie inaczej jest w przypadku księgi wieczystej. Kupujesz lub sprzedajesz działkę? Dowiedz się, jakie informacje znajdziesz w tym dokumencie. Osobom planującym zakup działki podpowiadamy też, jak ustalić numer prowadzonej dla niej księgi wieczystej.

Księga wieczysta działki – kto i kiedy do niej zagląda?

Konieczność zapoznania się z księgą wieczystą można rozpatrywać z punktu widzenia zarówno osoby sprzedającej działkę, jak i zainteresowanej jej zakupem.

Przed sprzedażą działki właściciel powinien upewnić się, że w księdze wieczystej nie znajdują się błędy. Przykładem mogą być omyłki pisarskie związane z położeniem działki (np. błędna nazwa miasta/wsi). Warto też zweryfikować, czy uregulowane zostały kwestie właścicielskie, w rezultacie czego w rubryce „właściciel” znajdują się aktualne dane.

Kupujący musi dodatkowo zwrócić uwagę na to, czy na działce nie zostały ustanowione hipoteki (np. na rzecz banku) i czy komornik sądowy nie prowadzi egzekucji z tego składnika majątku. Dla nabywcy działki istotne będą też ustanowione służebności, np. przejazdu i przechodu.

Do księgi wieczystej działki należy zajrzeć także, gdy:

  • planowana jest dzierżawa działki,

  • działka wchodzi w skład masy spadkowej.

Działy księgi wieczystej – jakie informacje można w nich znaleźć?

Księga wieczysta składa się z IV działów. Każdy z nich jest poświęcony innym zagadnieniom związanym z nieruchomością.

Działy księgi wieczystej:

  • Dział I-O „Oznaczenie nieruchomości” – w tym dziale znajdują się m.in. informacje o adresie nieruchomości i jej powierzchni,

  • Dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością” – tutaj należy szukać informacji o ewentualnych prawach związanych z prawem własności nieruchomości,

  • Dział II „Własność” – w tej części księgi wieczystej wymienia się zarówno aktualnych, jak i byłych właścicieli (w tym użytkowników wieczystych),

  • Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” – dział ten przeznaczony jest m.in. na wzmianki o roszczeniach z zawartych umów deweloperskich czy o prawie pierwokupu,

  • Dział IV „Hipoteka” – w tym dziale zamieszcza się informacje o hipotekach (wraz z podaniem m.in. rodzaju hipoteki i jej wysokości).

Wiele wpisów w księdze wieczystej (ale nie wszystkie) dokonuje się na wniosek zainteresowanej osoby (np. właściciela) czy instytucji (w przypadku hipotek przymusowych).

Gdzie zapoznać się z treścią księgi wieczystej działki?

Kupujesz lub sprzedajesz działkę? Z treścią prowadzonej dla niej księgi wieczystej możesz zapoznać się:

  • przez Internet – po przejściu na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości wybierz „Elektroniczne Księgi Wieczyste”,

  • w wydziale ksiąg wieczystych tego sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na lokalizację nieruchomości.

Aby móc przejrzeć zawartość księgi wieczystej, trzeba znać jej numer. Nie dysponujesz numerem księgi wieczystej? Na stronie Ksiegawieczysta.net znajdziesz wiele poradników dotyczących tych dokumentów. Dostępne są tam też informacje o tym, jak dotrzeć do numeru księgi wieczystej, dysponując numerem działki.

Za pośrednictwem portalu „Elektroniczne Księgi Wieczyste” możesz również złożyć wniosek o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, np. odpisu zwykłego księgi wieczystej. Dokument ten może zostać dostarczony na podany przez Ciebie adres do korespondencji lub też możesz otrzymać plik do samodzielnego wydruku.

Księga wieczysta działki

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.