kukurydza

Kukurydza od ekspertów Bayer Crop Science na 2022 rok

Kukurydza staje się coraz bardziej popularną uprawą w Polsce. Ceniona jest za wszechstronność użytkowania, wysoką plenność oraz szerokie zastosowanie w przeróżnych gałęziach przemysłu. Zatem nie dziwi fakt, że powierzchnia tej uprawy w naszym kraju przekroczyła już milion hektarów. Dzięki intensywnym pracom hodowców, rolnicy mogą wybierać spośród 400 odmian dostępnych na rynku, te które najlepiej sprawdzają się na ich polach.

Dwie nowe odmiany – kukurydza DEKALB – DKC3201 i DKC3204

Eksperci Bayer Crop Science przedstawili zrównoważony wymiar produkcji poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań. Prezentując innowacyjne programy hodowlane zaproponowali zrównoważony wymiar produkcji.

Odmiana DKC3201 to odmiana uniwersalna, należąca do grupy średnio-wczesnej FAO 240. Rośliny tej odmiany przeznaczone są do uprawy na ziarno i kiszonkę. Odmiana o ziarnie typu flint/dent polecana jest na różne stanowiska, również na gleby słabe i średnie.

Charakterystyczną cechą tej rośliny jest znakomity wigor wiosenny i tolerancja na chłody.

Odmiana DKC3201 należy do Programu FieldShield. Skupia on wyselekcjonowane odmiany, posiadające zespół cech o najwyższej tolerancji na kombinację stresów takich jak tolerancja na okresowe niedobory wody w glebie, podwyższone temperatury, chłody wiosenne, a jednocześnie – o najwyższym plonowaniu i stabilności.

Drugą odmianą jest odmiana DKC3204, która przeznaczona jest do uprawy na kiszonkę jakościową. Ta średnio-wczesna odmiana FAO 240 osiąga bardzo wysoki plon ogólny suchej masy. Charakteryzuje ją dobry wigor początkowy oraz wysoka tolerancja na wyleganie. Kiszonka, jaką uzyskuje się z tej odmiany posiada wysoką zawartością skrobi oraz bardzo dobrą strawność włókna. DKC3204 należy do nowego Programu SILOEXTRA, który skupia odmiany wyróżniające się pod względem cech jakościowych kiszonki.

Zintegrowane podejście i innowacje

Pracownicy Bayer Crop Science stawiają na innowacje i zintegrowane podejście. Dzięki intensywnym badaniom i testom co roku proponują producentom kukurydzy nowe, lepsze rozwiązania. Daje to pewność, że innowacyjne odmiany przyniosą rolnikom opłacalność produkcji oraz wydajne gospodarowanie zasobami. Lepiej dostosowane odmiany i rozwiązania cyfrowe wspierają uprawę zrównoważoną poprzez dostosowanie sposobu produkcji kukurydzy zarówno do warunków glebowych jak i do ekosystemu danego gospodarstwa.

Decydujący wpływ na plon ma nie tylko odmiana, ale również zmieniające się warunki pogodowe, które mogą znacznie obniżyć wysokość i jakość plonu. Z tego powodu hodowla kukurydzy DEKALB nastawiona jest nie tylko na podnoszenie potencjału, ale uniezależnienie go od zmiennych warunków pogodowych.

Dlatego głównym celem programu hodowlanego Bayer jest stworzenie odmian zarówno wysoko jak i stabilnie plonujących niezależnie od warunków uprawowych.

DEKALB z nowymi odmianami i programami

W roku 2021 eksperci Bayer rozpoczęli intensywne działania w segmencie kiszonkowym. Założyli oni sieć kilkunastu doświadczeń z odmianami komercyjnymi i odmianami testowymi, które w kolejnych latach wprowadzą do swojej oferty. Klienci mają dostęp do profesjonalnego doradztwa w kwestiach serwisu kiszonkowego zarówno na polu, jak i w pryzmie czy silosie.

Cyfrowe technologie w uprawie kukurydzy

Ważną rolę w ofercie Bayer odgrywają rozwiązania cyfrowe. Podczas konferencji, która odbyła się 7 października 2021 r., eksperci Bayer zaprezentowali między innymi mapy zmiennego siewu kukurydzy FieldView. Jest to narzędzie, które pozwala rolnikom na optymalne wykorzystanie nasion oraz pełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego odmian kukurydzy. Automatyczny skrypt zmiennego siewu FieldView w prosty sposób przygotowuje zalecenie zmiennego siewu kukurydzy. Opiera się on na historycznych zdjęciach satelitarnych, przypisanych do konkretnego pola.

Dzięki platformie FieldView użytkownik w kilka minut generuje sobie mapy zmiennego siewu kukurydzy. Następnie wgrywa stworzone pliki do monitora sterującego precyzyjnym siewnikiem punktowym, który wykona siew zgodnie z zaleceniem.

Mapy plonu dostępne na koncie FieldView wskażą miejsca, które na polu były bardziej plonotwórcze i dzięki pozostałym informacjom – pochodzących np. z siewnika – określą, która odmiana lub jaka gęstość siewu okazała się najbardziej efektywna.

Główną inicjatywą stojącą za stworzeniem automatycznego skryptu siewu kukurydzy FieldView jest maksymalizacja plonu przy jednoczesnej optymalizacji zużycia nasion.

Czy kukurydza może być wspierana poprzez zrównoważoną uprawę?

Działania, które ograniczają niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko, a jednocześnie zabezpieczają dochód rolnika i są akceptowane przez społeczeństwo, można nazwać rolnictwem zrównoważonym.

Jeżeli takimi samymi cechami charakteryzują się także produkty, wtedy wsparcie rolnictwa zrównoważonego odbywa się również poprzez świadomą decyzję zakupową konsumentów.

Innowacyjne odmiany kukurydzy zapewniają wysoki plon oraz przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia zrównoważenia w rolnictwie.

W gospodarstwie Kaszewy, uczestniczącym od roku w międzynarodowym programie skupiającym gospodarstwa wdrażające zrównoważone praktyki w rolnictwie – Bayer ForwardFarming, uprawiane są właśnie takie odmiany. Odmiana DKC3595 jest odporna na stres abiotyczny, czyli suszę i okresowe niedobory wody, jednocześnie zapewnia rolnikowi zadowalający dochód, ponieważ stabilnie plonuje, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Dodatkowym atutem tej odmiany jest szybkie oddawanie wody z ziarna, co zmniejsza ilość zużywanej energii na dosuszenie. W ten sposób oszczędzane się paliwo i ogranicza emisję CO2 do atmosfery.

W gospodarstwie Kaszewy panują bardzo wietrzne warunki, dlatego właśnie tam doskonale sprawdza się odmiana DKC3609, która dzięki wytrzymałej i silnej łodydze, jest odporna na wyleganie.

Na ww. konferencji prasowej przedstawiciele firmy Bayer zaprezentowali rozwiązania dla rolnictwa, które są zrównoważone, a jednocześnie pozwalają na efektywne i racjonalne gospodarowanie, w taki sposób, aby zapewnić opłacalność produkcji. Do działań tych należy rozwijanie portfolio nasion kukurydzy DEKALB oraz innowacyjne programy hodowlane.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.