Laboratoria

Laboratoria Nordzucker Polska S.A. z akredytacją PCA

Laboratoria jednego z głównych producentów cukru na świecie uzyskały akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytacja daje plantatorom jeszcze większą pewność, że laboratoria surowcowe należące do Nordzucker Polska S.A. działają w zgodzie z najlepszymi praktykami, a prowadzone badania spełniają najwyższe standardy.

Laboratoria surowcowe Nordzucker Polska S.A. prowadzą nadzór nad jakością buraków cukrowych dostarczanych przez plantatorów. Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji* jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy laboratoriów, która została szczegółowo zweryfikowana przez zespół niezależnych ekspertów, na podstawie zgodności działań laboratoriów z kryteriami zawartymi w normie ISO 17025.

– Uzyskanie akredytacji to formalne potwierdzenie kompetencji naszych laboratoriów do wykonywania badań w obszarze oceny surowca. Zależy nam na budowaniu i umacnianiu zaufania na każdym etapie. Akredytacja wspiera ten cel, bowiem jest obiektywnym i niezależnym dowodem na to, że laboratoria Nordzucker Polska działają zgodnie z najlepszą praktyką i dają plantatorom jeszcze większą pewność – mówi Natalia Mioduszewska, dyrektor ds. surowcowych w spółce Nordzucker Polska.

*Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.514). Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej, jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki i jest jedyną krajową jednostką akredytującą.

AdvertisementAdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.