List otwarty do Fundacji Greenpeace Polska

Warszawa, 19.06.2017 r.

Sz. P.
Robert Cyglicki
Fundacja Greenpeace Polska
ul. Altowa 4
02-386 Warszawa

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Dyrektorze,
Kontaktuję się z Panem poprzez list otwarty, gdyż łączy nas wspólny i pilny problem: Jak zapewnić skuteczną ochronę rzepaku w Polsce przyjazną dla środowiska
i bezpieczną dla pszczół? Jak Pan doskonale wie rzepak potrzebuje pszczół,ale i pszczoły potrzebują rzepaku.
W tym roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel– pod wpływem Państwa lobbingu – odmówił Krajowemu Zrzeszeniu Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, a co za tym idzie rolnikom – plantatorom rzepaku możliwości stosowania zapraw nasiennych z grupy neonikotynoidów. Jestem przekonany,że znane są Panu liczne raporty i opinie środowisk naukowych, których konkluzje są pozytywne dla tych substancji
i sprzeczne z Państwa negatywnymi wynikami.
Niezwykle boli mnie dotychczasowa krótkowzroczność Państwa organizacji
w powyższym trudnym temacie.Notorycznie ignorują Państwo liczne głosy rolników, które mieli Państwo okazję usłyszeć m.in.podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w styczniu br. Podkreślaliśmy wtedy, że bez zapraw neonikotynoidowych
i braku skutecznych zamienników kilkukrotnie wzrosło zużycie środków chemicznych,mniej skutecznych i gorszych dla środowiska.Dochodzą do nas również sygnały o stosowaniu środków niewiadomego pochodzenia. Czy o to Państwu chodziło?Mówiliśmy o tym głośno, lecz Państwo nigdy rzeczowo nie odpowiedzieli na nasze problemy,poza stałymi sloganami atakującymi neonikotynoidy. Dlatego też, pytam teraz, po negatywnej dla rolników decyzji Pana Ministra:Jak 100 tysięcy plantatorów rzepaku w Polsce ma według Państwa skutecznie chronić swoje plantacje w tym sezonie? Pamiętamy o obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin, ale ich skuteczność jest ograniczona. Muszę także zwrócić uwagę, że Państwa działania cofają nas w systemach ochrony roślin o wiele lat, pogarszając wpływ na środowisko.
Troska o środowisko to nie tylko medialne akcje, atrakcyjne wizualnie publikacje czy happeningi na ulicach Warszawy, ale przede wszystkim rozwiązywanie w sposób odpowiedzialny i dojrzały niełatwych problemów środowiskowych.Wierzę, że Pan Dyrektor podziela mój pogląd.
W związku z tym, proponuję otwartą i rzeczową dyskusję na powyższy wspólny
dla nas temat – Jak zapewnić skuteczną ochronę rzepaku w Polsce przyjazną dla środowiska i bezpieczną dla pszczół?Oczekuję na Pana szybką odpowiedź z konkretnymi rozwiązaniami tego problemu, gdyż pozostaje on niezwykle pilny dla 100 tysięcy plantatorów rzepaku w Polsce.

Z poważaniem

Juliusz Młodecki
Prezes Zarządu

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.