Małopolska Hodowla Roślin została uhonorowana złotymi medalami na Targach Polagra 2016r za Pszenicę jarą Harenda i owies zwyczajny Harnaś

Małopolska Hodowla Roślin została uhonorowana złotymi medalami na Targach Polagra 2016r za Pszenicę jarą Harenda i owies zwyczajny Harnaś

Pszenica zwyczajna jara HARENDA została zarejestrowana w 2014.
Harenda jest nowoczesną odmianą pszenicy jarej nowej generacji, wysokoplonującą, odporną na choroby, przystosowaną do różnych warunków klimatyczno-glebowych, przydatną do przetwórstwa rolno-spożywczego oraz na paszę dla zwierząt.

Jej cechą dominującą jest bezkonkurencyjna, rewelacyjna plenność na terenie całego kraju.
Odmiana ta przewyższa plonem wszystkie zarejestrowane dotąd odmiany tego gatunku. W badaniach rejestrowych w 2013 roku uzyskała najwyższy plon na obu poziomach agrotechniki: 109 % wzorca na a1 i 104% wzorca na a2. W uprawie wielkotowarowej w 2015 roku, mimo dotkliwej suszy uzyskała 8 ton nasion z hektara.
Jest to odmiana średniowczesna o bardzo dobrej wartości technologicznej ziarna (klasa A/B), wysokiej masie 1000 nasion, dobrym wyrównaniu ziarna i dużej gęstości ziarna w stanie zsypnym.
Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie – 8,5 w skali 9 – stopniowej. Odmiana wykazuje bardzo dobrą odporność na choroby, szczególnie podstawy źdźbła, rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów.
Odmiana posiada średnie wymagania glebowe, może być zatem uprawiana również na słabszych glebach. Wykazuje bardzo dużą tolerancje na zakwaszenie gleby.Świetnie radzi sobie również w ekstremalnych warunkach stresowych. Doskonałym tego przykładem jest uzyskanie bardzo wysokich plonów w roku 2015, pomimo dotkliwej suszy występującej na większości obszarów Polski.
Doskonale sprawdza się również poza granicami kraju. W latach 2014-2015 bardzo dobre wyniki osiągnęła na terenie Niemiec, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czechach, Słowacji i Francji.
Harenda charakteryzuje się elastycznym terminem siewu, jest przydatna również do siewów późnojesiennych (odmiana przewódkowa).
Ze względu na bardzo wysoką plenność jak i pozostałe właściwości Harenda została uznana za wzorzec w doświadczeniach rejestrowych COBORU.
Zalecana norma wysiewu: 450 nasion/m2 (200-220 kg/ha).
Owies zwyczajny HARNAŚ został wpisany do Krajowego Rejestru Roślin Uprawnych w 2014 roku.

Odmiana ta jest połączeniem stabilnego i ponadprzeciętnego plonowania (103% wzorca w 2014!). Przewyższa plonem najlepsze odmiany wzorcowe.
Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich ze względu na późniejszy termin kłoszenia (połowa czerwca) i dojrzewania.
Harnaś jest odmianą żółtoziarnistą, równomiernie dojrzewającą. Rośliny średniej wysokości (ok. 118 cm) o bardzo dobrej odporności na wyleganie (7,5 w skali 9-stopniowej).
Ziarno grube, dobrze wyrównane o niskim udziale łuski.
Jest to odmiana o bardzo dobrej zdrowotności przez cały okres wegetacji. Wykazuje szczególnie wysoką odporność na mączniaka prawdziwego, helmintosporiozę i septoriozę liści (7,5-8 w skali 9-stopniowej).

Zalecana norma wysiewu:400-500 nasion/m2 (190-220 kg/ha)

Owies to cenna roślina zbożowa ze względu na zastosowanie w żywieniu zwierząt, walory odżywcze dla ludzi i właściwości fitosanitarne w płodozmianach z udziałem zbóż. Szczególne znaczenie odgrywa w żywieniu koni. Stosunkowo wysoka zawartość białka i tłuszczu czynią go doskonałą paszą dla zwierząt roboczych i hodowlanych.
Do niedawna owies postrzegany był wyłącznie jako zboże wykorzystywane w żywieniu zwierząt, jednak coraz częściej pojawia się jako składnik tzw. zdrowej żywności. Odznacza się bardzo dobrym składem białka i jest zasobny w aminokwasy egzogenne. Posiada również znaczne ilości wartościowego tłuszczu, zawierającego niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Produkty owsiane znalazły zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, jak i chemicznym.
Odmiana Harnaś wnosi postęp w zakresie plenności oraz odporności na choroby. Na tle innych odmian wyróżnia się bardzo dobrą zdrowotnością roślin. Wykazuje szczególnie wysoką odporność na mączniaka prawdziwego, helmintosporiozę i septoriozę liści. Dzięki tym walorom Harnaś jest polecany do uprawy w gospodarstwach ekologicznych.
Ze względu na wysoki potencjał plonotwórczy, uprawiając tę odmianę można uzyskać zwyżkę średnich plonów w gospodarstwie bez dodatkowych nakładów finansowych i agrotechnicznych.
Niska zawartość tłuszczu decyduje o przydatności odmiany Harnaś na cele spożywcze i do przechowalnictwa.
Dzięki obniżonej zawartość łuski, jest bardzo poszukiwany na rynku przez przemysł przetwórczy, głównie do produkcji płatków owsianych. Harnaś stanowi skarbnicę zdrowia. Charakteryzuje się wysokimi wartościami żywieniowymi i zdrowotnymi. Duża zawartość błonnika pokarmowego oraz B-glukanów i antyoksydantów przyczynia się do zapobiegania rozwoju chorób cywilizacyjnych tj. choroby wieńcowej, cukrzycy, oraz niektórych chorób nowotworowych.

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.