Ministrowie rolnictwa o pozycji rolnika na rynku

W Bydgoszczy odbyła się piąta edycja Forum Rolniczego „Gazety Pomorskiej”. Uczestniczyli w niej obecni i byli ministrowie rolnictwa: Jan Krzysztof Ardanowski, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz Stanisław Zięba, Gabriel Janowski, Jacek Janiszewski, Wojciech Mojzesowicz, Czesław Siekierski, Marek Sawicki, Stanisław Kalemba, a także prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Ministrowie uczestniczyli w panelu dyskusyjnym: Co zrobić, aby polski rolnik nie był już najsłabszym ogniwem w łańcuchu „Od pola do stołu”?

Dyskusja była gorąca. Uczestnicy panelu doszli do wniosku, że rolnicy powinni działać razem, ponieważ może to wzmocnić ich pozycję na rynku.

Minister Ardanowski powiedział także o działaniach rządu, które powinny pomóc polskim rolnikom, by nie byli okradani przez nieuczciwych przedsiębiorców. Z kolei wiceminister Zarudzki podkreślił, że Polska zabiega o to, by dopłaty dla naszych gospodarzy były jak najwyższe.

Współorganizator forum – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Materiał i foto: MRiRW

Advertisement AdvertisementAdvertisement
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.